partner

Golia Connect

Již používáte službu Golia Service společnosti Infogestweb s.r.l? Pak můžete tuto službu rozšířit o údaje z našich služeb. Vše, co k tomu potřebujete, je účet u společnosti Infogestweb s.r.l a objednávka služeb Compliant, Geo nebo Timed.

Další informace o partnerské službě naleznete zde.

Nabídka externího partnera

Ještě neznáte službu RIO?

Pak nás dovolte to změnit.

Navštivte naše webové stránky a dozvíte se, proč vám RIO jako platforma logistiky může pomoct v tvrdé konkurenci přepravy.
Cestu k vašemu digitalizovanému podniku můžeme jít společně.

Nyní se dozvíte více