partner

IDHA Connect

Již používáte službu IDHA Online Service společnosti IDHA Sweden AB? Pak můžete tuto službu rozšířit o údaje z našich služeb. Vše, co k tomu potřebujete, je účet u společnost IDHA Sweden ABa objednávka služby Compliant.

Další informace o partnerské službě naleznete zde.

Nabídka externího partnera