Partner

Linkway.Integrator Connect

Již používáte nabídku společnosti Integrigo SP. z.o.o? Pak můžete tuto službu rozšířit o údaje z našich služeb. Vše, co k tomu potřebujete, je účet u partnera a také objednávka služby Geo.

Další informace o partnerské službě naleznete zde.

Nabídka externího partnera