Partner

NIC-place Connect

Již používáte nabídku společnosti NIC GmbH? Pak můžete tuto službu rozšířit o údaje z našich služeb. Vše co k tomu potřebujte je ´čet u partnera a také objednávku služby Geo a dle potřeby služby Timed.

Další informace o partnerské službě naleznete zde.

Nabídka externího partnera

Ještě neznáte službu RIO?

Pak nás dovolte to změnit.

Navštivte naše webové stránky a dozvíte se, proč vám RIO jako platforma logistiky může pomoct v tvrdé konkurenci přepravy.
Cestu k vašemu digitalizovanému podniku můžeme jít společně.

Nyní se dozvíte více