Partner

tacholog² Connect

Používáte již nabídku TachoEASY GmbH? Pak můžete tuto službu rozšířit o údaje z našich služeb. Vše, co k tomu potřebujete, je účet u partnera a také objednávka služby Compliant.

Další informace o partnerské službě naleznete zde.

Nabídka externího partnera

Ještě neznáte službu RIO?

Pak nás dovolte to změnit.

Navštivte naše webové stránky a dozvíte se, proč vám RIO jako platforma logistiky může pomoct v tvrdé konkurenci přepravy.
Cestu k vašemu digitalizovanému podniku můžeme jít společně.

Nyní se dozvíte více