partner

TachoManagement Connect

Již používáte službu TachoManagement od společnosti Tachografservice A/S? Pak můžete tuto službu rozšířit údaje z našich služeb. Vše co k tomu potřebujte je účet u společnosti Tachografservice A/S a objednávku služby Compliant.

Další informace o partnerské službě naleznete zde.

Nabídka externího partnera

Ještě neznáte službu RIO?

Pak nás dovolte to změnit.

Navštivte naše webové stránky a dozvíte se, proč vám RIO jako platforma logistiky může pomoct v tvrdé konkurenci přepravy.
Cestu k vašemu digitalizovanému podniku můžeme jít společně.

Nyní se dozvíte více