partner

VDO TIS-Web Connect

Již používáte službu VDO TIS-Web DMM od společnosti Continental Automotive GmbH? Pak můžete tuto službu rozšířit o údaje z našich služeb. Vše co k tomu potřebujte je účet u společnosti Continental Automotive GmbH a objednávku služby Compliant.

Další informace o partnerské službě naleznete zde.

Nabídka externího partnera