Imprint.

Udgiver

TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Munich
Germany


Phone 00800 / 22 55 07 46
info@rio.cloud

Bestyrelsesmedlemmer

Jan Kaumanns
Stefan Heymann

Register

District court of Munich, HRB 234868
Momsregistreringsnummer DE 314435023

Bemærk

Oplysningerne i dette website opdateres og efterprøves konstant. Hverken tjenesteudbyder eller TB Digital Services GmbH påtager sig noget ansvar for indholdet eller udsteder nogen garanti for aktualiteten, rigtigheden og fuldstændigheden af de websites, der henvises til via hyperlinks.

Dette websites indhold og struktur er ophavsretsligt beskyttet. Kopiering af oplysninger eller data, specielt anvendelse af tekster, tekstudsnit eller billedmateriale, kræver, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, forudgående tilladelse fra TB Digital Services GmbH.

TB Digital Services GmbH hverken villig eller forpligtet til at afgøre en sag ved voldgift ved en forligsinstitution for forbrugere.

© 2019 TB Digital Services GmbH, Munich