1. Generelle oplysninger

a) Oplysninger om beskyttelse af personoplysninger

Det er vigtigt for TB Digital Services GmbH (TBDS) at beskytte dine personlige rettigheder ved behandlingen af personlige data. TBDS er et datterselskab til TRATON SE. Vi behandler personlige oplysninger, som registreres ved besøget på vores website, i overensstemmelse med de gældende regler i det land hvor myndigheden, som har ansvaret for databehandlingen, har sit hovedsæde. Derudover har TB Digital Services GmbH forpligtet sig til omfattende og ensartet beskyttelse af personoplysninger gennem bindende retningslinjer. Dette sikrer et verdensomfattende beskyttelsesniveau inden for TB Digital Services GmbH , der kan sammenlignes med beskyttelsesniveauet i Tyskland og EU.

Endvidere er vores medarbejdere forpligtet til tavshed og beskyttelse af modtagne personlige oplysninger.

b) Ansvarligt organ og kontaktperson

Det ansvarlige organ i henhold til lovgivningen om databeskyttelse er TBDS.
Hvis du har generelle spørgsmål og spørgsmål omkring databeskyttelse, bedes du henvende dig hos den ansvarlige kontaktperson på e-mail: datenschutz@rio.cloud

Eller via post:

TB Digital Services GmbH
Databeskyttelsesansvarlig
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Oplysninger om RIO-jobannoncer

a) Karrieresiden
Med denne databeskyttelsesmeddelelse informerer vi dig om, hvilke personoplysninger vi kan indsamle, behandle og bruge, når du besøger vores karriereside.

I denne sammenhæng er "personrelaterede data" alle de oplysninger, som kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person. En fysisk person betragtes som identificerbar, hvis denne kan identificeres direkte eller indirekte ved tildeling af en identifikation såsom et navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, net-identifikation eller et eller flere kendetegn, der er udtryk for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Formålet med karrieresiden er at give dig oplysninger om ledige stillinger i TBDS.

B) Indsamling af generelle oplysninger
Når du åbner karrieresiden, indsamles der automatisk oplysninger af generel karakter. Disse oplysninger omfatter f.eks. typen af ​​webbrowser, det anvendte operativsystem, domænenavnet på din internetudbyder og lignende. Her drejer det sig udelukkende om oplysninger, der ikke kan spores tilbage til din person. Disse data genereres også, når du tilgår en hvilken som helst anden side på internettet. Dette er altså ikke en specifik funktion på karrieresiden. Denne slags oplysninger indsamles udelukkende anonymiseret og vi bruger dem til statistisk evaluering. Jo bedre vi forstår dine ønsker, jo hurtigere finder du de oplysninger, du leder efter, på vores hjemmeside. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om dette på vores databeskyttelsesside.

c) Indsamling og behandling af personoplysninger
Personoplysninger indsamles kun, hvis du selv angiver dem selv, f.eks. som en del af en registrering.

d) Sikkerhed
Dine personoplysninger bliver grundlæggende beskyttet af TBDS gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at undgå utilsigtet eller bevidst manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger, såsom datakryptering, forbedres regelmæssigt i takt med den teknologiske udvikling.

E) Links til andre udbyderes websteder
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre udbyders websteder. På tidspunktet, hvor disse links er lagt ind, har TBDS sikret sig, at der ikke var ulovligt indhold på de direkte linkede websider. TBDS har dog på ingen måde indflydelse på de linkede websiders indhold og kan ikke kontrollere disse fortløbende. Derfor påtager TBDS sig intet ansvar for indholdet på de linkede websteder, som blev ændret efter links er lagt ind. Erklæringen om databeskyttelse gælder ikke for de linkede websider fra andre udbydere.

f) Cookies
Oplysninger om de anvendte cookies kan findes på vores cookieside.

3. Oplysninger om RIO-ansøgningsprocessen

A) Ledige stillinger og ansøgninger
Du behøver ikke at angive personoplysninger for at se ledige stillinger. Kun de data, der er nævnt under punkt 2b), indsamles.

Karrieresiden giver dig et overblik over de aktuelle ledige stillinger. Her kan du vælge de enkelte jobtilbud for at få adgang til den specifikke jobbeskrivelse, som du også kan downloade som et PDF-dokument.

Hvis du ønsker at ansøge om en stilling eller sende os en uopfordret ansøgning, finder du oplysninger om dette i de annoncerede ledige stillinger.

Hvis du vil sende os en uopfordret ansøgning via e-mail, skal du bruge e-mailadressen people@rio.cloud.

Når vi modtager dine ansøgningsdokumenter, antager vi, at du har læst disse databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for RIO-ansøgningsprocessen.

B) Retsgrundlaget for behandling
Retsgrundlaget for dataindsamling og -behandling er TBDS’ brug af ​​dine oplysninger til at afgøre, om der skal etableres et ansættelsesforhold med dig (§ 26, stk. 1, sætning 1, BDSG).

C) Formålet med brugen og videregivelse af personoplysninger
Vi bruger udelukkende dine profil og ansøgningsoplysninger til udvælgelsesprocessen inden for rammerne af den eller de stillinger, der skal besættes.

Dine personoplysninger kan også ses af tilknyttede virksomheder og eksterne tjenesteudbydere, der leverer grundlæggende IT-tjenester såsom e-mailapplikationer og filservere og betjener disse teknisk. Med disse virksomheder er der indgået aftaler om databeskyttelse, for at opnå et højt niveau af databeskyttelse.

D) Datalagring og -sletning
Dine ansøgningsoplysninger gemmes i en bestemt, meget overskuelig periode for at gøre det muligt for os at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav. Vi er baserer os på artikel 17, stk. 3, litra e i GDPR.

For at være i stand til at forsvare os mod ubegrundede krav og erstatningskrav i henhold til den tyske generelle ligebehandlingslov (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz AGG) opbevares ansøgningsdokumenter i en vis periode, selv efter at ansøgningen er afvist. Krav baseret på en overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling i forbindelse med en ansøgning skal fremsættes skriftligt inden for en periode på to måneder efter modtagelsen af en afvisningen i henhold til § 15, stk. 4, i AGG. Et erstatningskrav i henhold til § 15 AGG skal indgives inden for tre måneder efter, at kravet er fremsat skriftligt i henhold til § 61b, stk. 1, Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG).

For at tage højde for forsinkelser, f.eks. på grund af fravær, udsendelse af afslag og indgivelse af krav eller retssager, opbevarer vi ansøgeroplysningerne i yderligere to måneder.

Den komplette og uigenkaldelige sletning af de lagrede personoplysninger finder derfor først sted seks måneder efter, at afvisningen er sendt til ansøgeren.

For ansøgere, der er blevet accepteret, bliver ansøgningsoplysningerne og -dokumenterne en del af personaledossieret.

4. Dine rettigheder

Ud over retten til oplysninger om de personoplysninger, der vedrører dig, og retten til at rette dine personoplysninger, har du også ret til at slette og begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger samt retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger, forudsat at der ikke findes lovbestemmelser, der er i modstrid med dette. Endvidere har du også ret til dataportabilitet.

Hvis vi behandler og/eller videregiver dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde det samtykke, du har givet. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er sket på grundlag af dit samtykke, indtil tidspunktet for tilbagetrækningen.

For at trække dit samtykke tilbage eller for at udøve dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger, bedes du kontakte people@rio.cloud.

I tilfælde af klager er der mulighed for at henvende sig hos datatilsynet. I Bayern er dette Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (kort BayLDA).

5. Forbehold

For at følge med den konstante udvikling af internettet kan TBDS til enhver tid tilpasse denne databeskyttelsesmeddelelse under hensyntagen til databeskyttelsesbestemmelserne.

Udfærdiget: Juni 2021.