1. Generelle oplysninger

a) Oplysninger om beskyttelse af personoplysninger

Det er vigtigt for TB Digital Services GmbH (TBDS) at beskytte dine personlige rettigheder ved behandlingen af personlige data. TBDS er et datterselskab til TRATON SE. Vi behandler personlige oplysninger, som registreres ved besøget på vores website, i overensstemmelse med de gældende regler i det land hvor myndigheden, som har ansvaret for databehandlingen, har sit hovedsæde. Derudover har TB Digital Services GmbH forpligtet sig til omfattende og ensartet beskyttelse af personoplysninger gennem bindende retningslinjer. Dette sikrer et verdensomfattende beskyttelsesniveau inden for TB Digital Services GmbH , der kan sammenlignes med beskyttelsesniveauet i Tyskland og EU.

Endvidere er vores medarbejdere forpligtet til tavshed og beskyttelse af modtagne personlige oplysninger.

b) Ansvarligt organ og kontaktperson

Det ansvarlige organ i henhold til lovgivningen om databeskyttelse er TBDS.
Hvis du har generelle spørgsmål og spørgsmål omkring databeskyttelse, bedes du henvende dig hos den ansvarlige kontaktperson på e-mail: datenschutz@rio.cloud

Eller via post:

TB Digital Services GmbH
Databeskyttelsesansvarlig
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Registrering og behandling af personlige oplysninger

a) Formål og retsgrundlag
TB Digital Services GmbH (TBDS) behandler dine personoplysninger for at udføre og administrere det kontraktlige forhold, der eksisterer eller er ved at blive etableret mellem os og dig. I denne forbindelse behandles dine personoplysninger inden for rammerne af ​​forskellige behandlingsaktiviteter til forskellige formål.

b) Datakilder
Som regel indsamles dine personoplysninger direkte fra dig som en del af det eksisterende eller kommende kontraktforhold.

c) Forpligtelse til at levere personoplysninger
Du skal give den ansvarlige de personoplysninger, der kræves for at udføre kontraktforholdet. Uden dette kan TB Digital Services GmbH (TBDS) ikke opfylde sine juridiske forpligtelser og kan heller ikke indgå et kontraktforhold.

d) Formålet med behandlingsaktiviteter
I det følgende giver vi dig et overblik over formålet med vores behandlingsaktiviteter:

E) Udbud af tjenesteydelser og materiale
Send forespørgsler, anmode om udestående tilbud, kommerciel kontrol og fuldstændig kontrol af tilbud, før forhandlinger.

F) Ordrebehandling (materiale, tjenester)
Skrivning, placering, forsendelse og sporing af ordrer i systemet.

g) Leverandørsupport
Kommunikation vedrørende produkter eller tjenester, besvarelse af forespørgsler eller krav, administration af flaskehalse og risici.

h) Kontrol af indkøb og kontrol af tjenesteudbydere
Tal for leverandører.

i) Opfyldelse af juridiske forpligtelser
Overholdelse af opbevaringsforpligtelser, sikring af overholdelseskrav gennem revisionsaktiviteter (f.eks. kontrol af sanktionslister, hvidvaskning af penge, indikationer på juridiske overtrædelser, drift af et internt kontrolsystem (ICS) og andre overvågningssystemer for at sikre, at forretningsprocessen foregår efter reglerne

De behandlede data kan klassificeres under følgende datakategorier:

 • Erhvervsmæssige kontakt- og organisationsoplysninger
 • IT-anvendelsesdata
 • Oplysninger om personlige/erhvervsmæssige forhold og særkender
 • Kredit- og bankoplysninger
 • Kontraktdata

Ovenstående behandlingsaktiviteter er legitimeret af følgende retsgrundlag:

 • Samtykke til et eller flere specifikke formål (artikel 6, stk. 1, litra a GDPR)
 • Opfyldelse af kontrakten eller indledningen af ​​kontrakten (art. 6 stk. 1 lit. b GDPR)
 • Opfyldelse af juridiske forpligtelser (artikel 6, stk. 1, litra c GDPR)
 • Afvejning af interesser (art. 6, stk. 1, litra f GDPR)
  • Tilstedeværelsen af ​​et relevant og passende forhold mellem den ansvarlige og den pågældende person
  • Forhindring af bedrageri
  • Direkte marketing
  • Overførsel af data inden for en gruppe af virksomheder til interne administrative formål (herunder kunde- og medarbejderdata)

3. Udlevering af personoplysninger

I visse tilfælde kan dine personoplysninger også videregives til andre: Hvis overførslen af ​​dine personoplysninger er nødvendig for gennemførelsen eller indledningen af ​​kontraktforholdet. Vi videregiver også dine personoplysninger til tjenesteudbydere, som vi benytter os af, som en del af ordrebehandlingen. Dine grundlæggende personoplysninger og kontaktoplysninger videregives for at sikre, at oplysningerne er opdaterede og til kreditkontrol. Andre virksomheder relateret til TB Digital Services GmbH (TBDS) kan også få adgang til disse oplysninger. Hvis vi er forpligtet til at videregive dine personoplysninger for at overholde nationale lovbestemmelser, f.eks. overførsel til skattemyndigheder, domstole, revisorer, opfylder vi denne forpligtelse.

4. Datalagring og -sletning

Grundlæggende sletter vi dine personoplysninger, så snart de ikke længere er nødvendige for ovennævnte formål. Dine personoplysninger gemmes, så længe vi er juridisk forpligtet til at gøre det, eller lovbestemte forældelsesfrister træder i kraft. Dette skyldes regelmæssigt juridiske forpligtelser til at fremlægge bevis og føre optegnelser, hvilket blandt andet er reguleret i den tyske Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Handelsgesetzbuch (HGB) eller i den tyske Abgabenordnung (AO). Derudover gemmes personoplysninger, hvis der er yderligere lovbestemte eller kontraktlige opbevaringskrav.

5. Dine rettigheder

Udover retten til oplysning om de data, der vedrører dig og berigtigelse af dine oplysninger har du, såfremt der ikke nogen juridiske bestemmelser imod det, også ret til sletning og spærring samt ret til indsigelse mod behandlingen af dine data. Endvidere har du også ret til dataportabilitet Fordi vi registrerer og behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du desuden ret til at trække dit givne samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er sket på grundlag af dit samtykke, indtil tidspunktet for tilbagetrækningen. Såfremt det er nødvendigt, er det nødvendigt at bekræfte din identitet, inden vi behandler dine ansøgninger. Hvis der på trods af vores bestræbelse om korrekte oplysninger og aktualitet er gemt forkerte oplysninger, så retter vi dem efter en tilsvarende oplysning herom. I tilfælde af klager er der mulighed for at henvende sig hos datatilsynet.

6. Automatiseret beslutningstagning

Der foregår ingen automatiseret beslutningstagning i medfør af GDPR § 22 stk. 1,4.

7. Sikkerhed

Dine personoplysninger er beskyttet af TB Digital Services GmbH (TBDS) gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre utilsigtet eller bevidst manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer.

Vores sikkerhedsforanstaltninger, som f.eks. datakryptering, forbedres jævnligt i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Udfærdiget: Juni 2021.