Funktionsbeskrivelse for Geo

Generelle oplysninger

Geo er udvidelsen af flådeovervågningen med det formål at give kunden en detaljeret oversigt over dennes køretøjers nuværende position. Der kommer yderligere funktioner til, såsom point of interest, geofences og ruteplanlægning samt en længere opbevaringstid for dataene.

Ydelsesoversigt

Når køretøjerne i flåden er blevet oprettet i RIO-administrationsområdet, og tjenesten Geo er blevet købt til disse køretøjer i Marketplace, kan følgende ydelser i Geo i flådeovervågningen benyttes:

Funktionalitet / data

MAN Truck

MAN Bus

MAN Transporter

Ikke-MAN-køretøj (RIO-boks i FMS-tilstand)

Køretøjer med tredjepartshardware

Køretøjets aktuelle position 1 gang hvert 20. sekund med følgende data

 • Position
 • Fører
 • Kilometerstand
 • Hastighed
 • Tankniveau

X

X

X

X

Frekvens og datasæt afhængigt af den anvendte hardware

Ved tilknytning

 • Overførsel af data til tredjepartssystemer

X

X

X

X

X

Datavisning

 • Valg mellem kort- og listevisning

X

X

X

X

X

Ruteplanlægning

 • Indtastning af start/mål ved adressesøgning eller højreklik på kortet/køretøjet
 • Indføjelse af mellemmål
 • Understøtter lastbiler i standardstørrelse og kundens egne mål
 • Med og uden hensyntagen til nuværende/historiske trafikproblemer
 • Beregning af vejafgift
 • Op til tre alternative ruter

X

X

X

X

X

Kørselshistorik

 • Visning af vigtige hændelser: første og sidste position, tænding til/fra, betrædelse/forladelse af geofence, chaufførskifte, passering af grænse, kraftudtag (PTO) til/fra, start, stop.
 • Positionsvisning
 • Hændelser i tabelvisning eller kort
 • Eksportfunktion (CSV, Excel)
 • Lagringsvarighed for et tidsrum på 25 måneder

X

X

X

X

X, de understøttede hændelsestyper er baseret på datarecorden fra tredjepartsleverandøren

Point of interest (POI) og geofence

 • Oprettelse og visning af kundens egne POI
 • Oprettelse af runde eller flerkantede geofences
 • Import af POI og runde geofences via csv
 • Filter for køretøjer, der skal vises i et geofence-vindue på kortet
 • MAN-værksteder og servicepartnere som POI på kortet

X

X

X

X

X, afhængigt af frekvensen for tredjepartshardwaren

Frigivelse af position

 • Mulighed for at dele et køretøjs aktuelle position med en tredjepart i et begrænset tidsrum via et link.

XXXXX

Tekniske forudsætninger

MAN Truck

MAN Bus

MAN Transporter

Ikke-MAN-køretøj (RIO-boks i FMS-tilstand)

Brug af en RIO-boks (levering heraf er ikke en del af denne tjenestes vilkår og betingelser)

X

X

X

X

For at kunne konfigurere overførslen af data skal køretøjet være tilgængeligt via en mobilforbindelse og være bygget om. Mobilforbindelsen kan kun oprettes, når tændingen er slået til.

For køretøjer med tredjepartshardware gælder desuden følgende.

Køretøjer med tredjepartshardware

Brugeren har bestilt den pågældende tjeneste hos tredjepartsudbyderen og har accepteret dennes vilkår og betingelser.

X

Brugeren har bestilt Mixed Fleet Bridge.

X

For at kunne bruge Geo skal arbejdspladsen være udstyret som følger:

 • Desktopcomputer (stilles ikke til rådighed af RIO) med opdateret operativsystem og en moderne webbrowser i opdateret version.

Andet

Tjenesten Geo lagrer køretøjets data fra og med den sidste aktivering af tjenesten. Hvis tjenesten deaktiveres i mellemtiden, beholdes de data, der hidtil blev lagret, i op til 25 måneder. Nye data i sammenhæng med tjenesten Geo genereres og lagres ikke. Hvis Geo aktiveres igen, lagres dataene igen.


Udfærdiget:


04.11.2023