RIO er et mærke tilhørende TRATON GROUP. Kontraktmæssige aftaler indgås med TB Digital Services GmbH, et datterselskab af TRATON GROUP.

GENERELLE RAMMEBETINGELSER FOR BRUG AF PLATFORMEN

("Vilkår og betingelser for tjenesten")

De generelle rammevilkår for brug af platformen (AGB) er en gratis rammeaftale mellem TB Digital Services GmbH og selskabets bruger om brug af RIO-platformen på www.start.rio.cloud. Nedenstående findes dokumentet på det pågældende sprog.

Download

KONTRAKT VEDR. ORDREBEHANDLING

Kontrakten vedr. ordrebehandling regulerer parternes forpligtelser i forbindelse med ordretagers behandling af personoplysninger om ordregiver inden for rammerne af de generelle rammevilkår for brug af platformen. Du er forpligtet til at returnere den underskrevne kontrakt vedr. ordrebehandling til TB Digital Services GmbH (yderligere oplysninger fremgår af kontrakten).

Download

OPLYSNINGER OM BESKYTTELSE AF DATA

I forbindelse med brugen af RIO-platformen samt evt. tjenester på denne platform indsamler og behandler vi forskellige personrelaterede data, der er nødvendige for opfyldelsen af de specificerede formål. I privatlivspolitikken giver vi dig oplysninger om, hvilke data, der er tale om, hvordan de behandles, og hvilke rettigheder du har i denne henseende.

Download

TEKNISKE ADGANGSKRAV

De tekniske adgangskrav beskriver de tekniske forudsætninger, der er nødvendige for brug af RIO-platformen og for anvendelse af tjenester på RIO-platformen.

Download

OPEN SOURCE-LICENSER

Følgende open source-licenser anvendes på RIO:

RIO Box
RIO Platform og RIO Services

Download

OPEN SOURCE-KODE FOR RIO BOX

Vi har anvendt følgende kode for RIO Box:

Download