Beskrivelse af ydelser i MAN ServiceCare M

Generelle oplysninger

MAN ServiceCare M er en selvstændig eller proaktiv vedligeholdelsesstyring. Denne tjeneste kan bruges til hele din flåde.

Den selvstændige vedligeholdelsesstyring giver dig den højst muligt fleksibilitet. Du beslutter selv hvilke vedligeholdelsesdato du vil overføre til dit MAN-kontraktværksted og således få gavn af en tidsbesparelse eller du kan selv forvalte vedligeholdelsesdataene. 

Takket være fremsynet planlægning og intelligent koordinering af servicetidspunkter sørger den proaktive vedligeholdelsesstyring for, at dit køretøj altid er førsteklasses vedligeholdt. Dette sørger for at køretøjet altid er mest muligt til rådighed, øget værdi ved gensalg og gør din forretningshverdag lettere.

Under alle omstændigheder ønsker vi at sørge for, at din flåde altid er optimalt til rådighed.

Desuden kan du til enhver tid få indsigt online i vedligeholdelsesstatus, aftaler, komponenter, der skal repareres, skademeldinger (overføres via MAN Driver-appen) og får besked pr. e-mail om afventende vedligeholdelsesbehov. Ud over vedligeholdelsesdata, overføres også påfyldningsniveauerne (brændstof, AdBlue, motorolie og sprinklervæske). Ligeledes overføres bremsebelægningernes tilstand og, hvis MAN dæktryksovervågning (TPM) forefindes, de nuværende dæktryk.

Vedligeholdelsesoplysninger, som f.eks. status for motorolieskift og årlig inspektion vises. I alle tilfælde afhænger omfanget af de data, der kan overføres, af dit køretøjs respektive konfiguration.

Ud over de data, der sendes af køretøjet, har brugeren mulighed for at oprette og planlægge sine egne vedligeholdelseskomponenter. Således har du mulighed for f.eks. at planlægge vedligeholdelse af opbygninger eller opgave-afhængig supplerende vedligeholdelse.

Ydelsesoversigt

Når flådens køretøjer er blevet oprettet på RIO-platformen i RIO-administrationsområdet og den digitale tjeneste MAN ServiceCare M er blevet købt for disse køretøjer gennem Marketplace, kan de følgende ydelser fra MAN ServiceCare M bruges til de forskellige køretøjskategorier:

Funktionalitet / data

MAN lastbiler

MAN Bus

MAN Van

Ikke-MAN-køretøj (RIO Box i FMS-tilstand)

Basisdata i MAN ServiceCare

 • Køretøjsdata
 • Serviceaftaler
 • Garantiforlængelser
 • Bestilling af tjenesten MAN ServiceCare
 • Værkstedstildeling

X

X

Delvist
tilgængelig

Delvist
tilgængelig [1]

Statusvisning af alle tilgængelige vedligeholdelseskomponenter

X

X

X (FMS standard)

X (FMS standard) [2]

Her vises antallet af kilometer eller datointervallet indtil næste vedligeholdelse

X

X

X (FMS standard)

X (FMS standard)

Selvstændig vedligeholdelses- og reparationsstyring. Videresendelse af vedligeholdelseskomponenter til et MAN-kontraktværksted eller selvstændig overtagelse af koordinationen af reparationer

X

X

Delvist til rådighed

X

Visning af påfyldningsniveauerne

 • AdBlue-væske
 • Motorolie
 • Brændstof
 • Sprinklervæske

X

X

Delvist tilgængelig [3]

Visning af bremsebelægningernes tilstand

X

X

Ikke tilgængelig

Ikke tilgængelig

Visning af dæktryk (hvis MAN’s dæktryksovervågning TPM forefindes)

X

X

Liste over skadesmeldinger fra MAN Driver-appen (indberettet af chaufføren)

X

Ikke
tilgængelig

Bilag af kundespecifikke vedligeholdelseskomponenter, inklusive forfaldsdato

X

X

X

X

Yderligere, skal produktet "MAN Bridge" være aktiveret for køretøjer med et Telematik Board Modul 2 (TBM2), sammenlignet med RIO Box kan det medføre følgende indskrænkninger (se ydelsesbeskrivelse for MAN Bridge):

 • Afvigelser i datakvalitet / datatilgængelighed / sendeadfærd
 • Afvigelser i funktionsomfanget i forhold til RIO Box / ingen brug af fremtidige videreudviklinger

Forudsætning for dataoverførsel

Vedligeholdelsesdata og andre tilstandsdata overføres en gang om dagen og gemmes i Cloud. Det er altid de nyeste foreliggende data, der vises. For at kunne overføre køretøjsdata, er det nødvendigt at køretøjets tænding er slået til, og at motoren er slukket. Denne tilstand skal opretholdes i nogle sekunder, for at styreenhederne kan blive initialiseret, og signalet dermed kan findes. Desuden skal der være en mobilforbindelse mellem RIO-sendeenheden og platformen.

Tekniske forudsætninger

For at kunne bruge MAN ServiceCare M, skal dine køretøjerne være udstyret som følger:

 

MAN lastbiler

MAN Bus

MAN Van

Ikke-MAN-køretøj (RIO Box i FMS-tilstand)

Brug af RIO Box/TBM3 (levering heraf er ikke en del af denne tjenestes vilkår og betingelser)

X

X

X

X

Alternativ

Brug af TBM2 med softwareversion fra 3.2 og tjenesten MAN Bridge aktiveret (oplysninger om brugerens TBM2 fås hos dit MAN-støttepunkt

X

Ikke
tilgængelig

Ikke
tilgængelig

X

For at kunne bruge MAN ServiceCare M, skal arbejdspladsen være udstyret som følger:

 • Stationær pc (stilles ikke til rådighed af MAN) med opdateret operativsystem og en moderne webbrowser i opdateret version.

Andet

Afhængigt af køretøjstypen, køretøjets konfiguration og det pågældende Telematik Bord Modul ("TBM") vises dataene muligvis ikke eller kun i begrænset omfang. Med TBM menes enten RIO Box eller på lastbiler også TBM2. Ud over MAN-kontraktværkstedet har det relevante MAN-landskontor indsigt i dataene med henblik på kvalitetssikring af de tjenester, der ydes i forbindelse med MAN ServiceCare M. 

MAN ServiceCare fås i følgende lande: Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Holland, Norge, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn, Cypern.


[1] Overførte FMS køretøjsdata samt værksted-tildeling

[2] Overførte FMS vedligeholdelsesdata

[3] Eksisterende data: AdBlue, brændstof


Last updated: 19th September 2022