Beskrivelse af ydelser i MAN ServiceCare S

Generelle oplysninger

MAN ServiceCare S er en tjeneste til proaktiv forvaltning af vedligeholdelse, der bruger fremsynet planlægning og intelligent sammenknytning af afventende servicetidspunkter til at sørge for at vedligeholdelsen af dit køretøj altid er i topklasse. Dette sørger for at køretøjet altid er mest muligt til rådighed, øget værdi ved gensalg og gør din forretningshverdag lettere. Hvordan fungerer MAN ServiceCare S? Det MAN-servicestøttepunkt du vælger, oplyser dig proaktivt om vedligeholdelsesbehov og koordinerer en aftale sammen med dig. På grund af det intelligente netværk kan servicestøttepunktet til enhver tid få adgang til dit køretøjs tilstand og tage sig af dig, uanset hvor dit MAN-køretøj befinder sig. På den ene side sørger det for besparelser hvad angår det administrative, og på den anden side mindskes uplanlagte ophold, således at køretøjets rådighed er optimal. Desuden kan du til enhver tid få indsigt online i vedligeholdelsesstatus, aftaler, komponenter, der skal repareres og skademeldinger (overføres via MAN Driver App).

Ydelsesoversigt

Når flådens køretøjer er blevet oprettet på RIO-platformen i RIO-administrationsområdet og den digitale tjeneste MAN ServiceCare S er blevet købt for disse køretøjer gennem Marketplace, kan de følgende ydelser fra MAN ServiceCare S bruges til de forskellige køretøjskategorier:

Funktionalitet / data

MAN lastbiler

MAN Bus

MAN Van

Ikke-MAN-køretøj (RIO Box i FMS-tilstand)

Basisdata i

MAN ServiceCare

  • Køretøjsdata
  • Serviceaftaler
  • Garantiforlængelser
  • Bestilling af tjenesten MAN ServiceCare
  • Værkstedstildeling

X

X

Delvist

tilgængelig

Ikke tilgængelig

Besked per telefon / per e-mail over forestående servicetidspunkter for sit MAN-køretøj fra MAN T&B og/eller det valgte MAN-kontraktværksted

X

X

Ikke tilgængelig

Oversigt over vedligeholdelsesstatus for de tilmeldte MAN-køretøjer samt visning af den næste planlagte værkstedsaftale, herunder de komponenter, der skal repareres

X

X

Ikke tilgængelig

Ikke tilgængelig

Liste over skadesmeldinger fra MAN Driver-appen (indberettet af chaufføren), herunder videresendelse til det valgte hjemmeværksted.

Nye og arkiverede meddelelser kan ses

X

Ikke tilgængelig

Det tildelte værksted er informeret og modtager vedligeholdelsesrelevante data,
f.eks. kundekontaktdata, stelnummer, vedligeholdelsesdata, påfyldningsniveauer, dæktryk (ved køretøjer, der er udstyret med TPM = Tire Pressure Monitoring / dæktryksovervågning), bremsebelægninger

X

X

Det tildelte værksted bliver informeret og modtager overførte fejlkoder
(DTC = Diagnostic Trouble Code) inklusive fejltype og mulige indikatorer

X

X

Kundens individuelle vedligeholdelseskomponenter kan oprettes og planlægges af det tildelte værksted

X

X

Forudsætning for dataoverførsel

Vedligeholdelsesdata og andre tilstandsdata overføres en gang om dagen og gemmes i Cloud. Det er altid de nyeste foreliggende data, der vises. For at kunne overføre køretøjsdata, er det nødvendigt at køretøjets tænding er slået til, og at motoren er slukket. Denne tilstand skal opretholdes i nogle sekunder, for at styreenhederne kan blive initialiseret, og signalet dermed kan findes. Desuden skal der være en mobilforbindelse mellem RIO-sendeenheden og platformen.

Tekniske forudsætninger

For at kunne bruge MAN ServiceCare S skal dine køretøjerne være udstyret som følger:

 

MAN lastbiler

MAN Bus

MAN Van

Ikke-MAN-køretøj (RIO Box i FMS-tilstand)

Brug af RIO Box/TBM3 (levering heraf er ikke en del af denne tjenestes vilkår og betingelser)

X

X

Ikke tilgængelig

X

Alternativ:

Brug af TBM2 med softwareversion fra 3.2 (oplysninger om brugerens TBM2 fås hos dit MAN-servicestøttepunkt)

X

Ikke tilgængelig

X

Køretøjet skal være udstyret med PTM Step2 eller derover (PTM - Power Train Manager).

X

X

For at kunne bruge MAN ServiceCare S, skal arbejdspladsen være udstyret som følger:

  • Der skal anvendes en mobil enhed med internetfunktionalitet, f.eks. en computer (bliver ikke stillet til rådighed af RIO) med styresystem Windows 7 eller nyere.
  • Desktop-computer (bliver ikke stillet til rådighed af RIO) med et aktuelt styresystem og en moderne We-browser i aktuel version.

Andet

For at tjenesten kan udføres, skal man i forbindelse med aktiveringsprocessen for hvert af de MAN-køretøjer, der er udvalgt til tjenesten, angive en kontaktperson inkl. kontaktdata (hos brugeren) samt et autoriseret MAN-værksted (et værksted, som er en del af MAN After Sales-netværket) hvor vedligeholdelsesarbejder skal udføres. Brugeren kan for hvert køretøj også efterfølgende redigere eller ændre den tildelte kontaktperson inkl. kontaktoplysninger samt MAN-kontraktværkstedet. Et MAN-køretøj kan kun tilknyttes ét MAN-kontraktværksted. Tjenesten MAN ServiceCare kan kun leveres gennem autoriserede MAN-værksteder.

I denne sammenhæng kan kunden henvende sig hos et hvilket som helst værksted, der ligger i et land, hvor MAN ServiceCare findes. Alt efter køretøjstype kan udvalget af MAN-kontraktværksteder være begrænset.

MAN ServiceCare fås i følgende lande: Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Holland, Norge, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn, Cypern.

Afhængigt af køretøjstypen, køretøjets konfiguration og det pågældende Telematik Bord Modul ("TBM") vises dataene muligvis ikke eller kun i begrænset omfang. Med TBM menes enten RIO Box eller på lastbiler også TBM2. Ud over MAN-kontraktværkstedet har det relevante MAN-landskontor indsigt i dataene med henblik på kvalitetssikring af de tjenester, der ydes i forbindelse med MAN ServiceCare S.


Last updated: 19th September 2022