Funktionsbeskrivelse minimaldatasæt

Generelle oplysninger

Tjenesten er baseret på kravene i det tyske støtteprogram til fremme af batteridrevne el-køretøjer „Schaufenster Elektromobilität“. Minimumsdatasættet kan hentes som csv-fil i programmet MAN eManager i fanen Historik i RIO-systemet. Det kan downloades ved at vælge en kalendermåned i de foregående 12 måneder. De downloadede csv-filer indeholder datasættene for alle køretøjer i kundens flåde, som minimumsdatasættet er bestilt til.

Brugeren har selv ansvaret for rettidigt at indsende filen med ansøgningen om tilskud til den ansvarlige myndighed.

Minimumsdatasættet kan bookes til MAN Lion’s City E.
For at tjenesten kan træde i kraft, er det nødvendigt at køretøjet er tilgængeligt via en mobilforbindelse for at kunne foretage konfigurationen.

Ydelsesoversigt

Når aktiveringen af tjeneste Minimumsdatasæt er udført, kan følgende tjenesteydelser bruges til MAN Lion’s City E.

Køretøjsdata i historikken er først til rådighed fra den respektive bestillingsdato for hvert køretøj. Historikken kan højst ses 12 måneder tilbage i tiden.

Funktioner /data

MAN Lion’s City E

Hentning af csv-filer i tabellen Historik i programmet MAN eManager

 • Valg af en kalendermåned i de sidste 12 måneder
 • Download som csv-fil starter automatisk, når man har valgt kalendermåneden, og indeholder datasæt for alle de køretøjer tjenesten er bestilt til

X

Datapunkter og oplysninger i de downloadede csv-filer

 • Køretøjsbetegnelse
 • VIN (chassis-nr.)
 • Kilometerstand (forholder sig til dagen): [km]
 • Dato [DD.MM.ÅÅÅÅ]
 • Starttidspunkt [DD.MM.ÅÅÅÅ] [hh:mm:ss] (24h)
 • Sluttidspunkt [DD.MM.ÅÅÅÅ] [hh:mm:ss] (24h)
 • Kørt afstand [km]
 • Antal stop på stoppesteder [#]
 • Holder tider på stoppesteder (baseret på hvor længe døren er åben) [s]
 • Kørte hastigheder i hver hastighedsklasse [s]
 • Antal skift mellem hastighedsklasser [#]
 • Indetemperatur min [°C]
 • Indetemperatur maks [°C]
 • Indetemperatur middelværdi [°C]
 • HV(højspændings)-batteritemperatur middelværdi [°C]
 • Start-SoC drift [%] (højspændingsbatteriets opladningstilstand)
 • End-SoC drift [%] (højspændingsbatteriets opladningstilstand)
 • Min-SoC drift [%] (højspændingsbatteriets opladningstilstand)
 • Max-SoC drift [%] (højspændingsbatteriets opladningstilstand)
 • Brugt energimængde ved opladning [kWh]
 • Udvundet energimængde højspændingsbatteri [kWh]
 • Højeste afgivne effekt højspændingsbatteri [kW]
 • Energistrømning positiv (rekuperation) [kWh]
 • Energistrømning negativ (drev) [kWh]
 • Energibehov sekundære forbrugsenheder i alt [kWh]
 • Energibehov sekundære forbrugsenheder lavspænding (LV) [kWh]
 • Energibehov klimaanlæg i alt [kWh]
 • Brændstofforbrug motoruafhængigt varmesystem (afhænger af køretøjskonfigurationen af MAN Lion’s City E) [l]

X

Tekniske forudsætninger

For at kunne bruge minimumsdatasættet skal dine køretøjer være udstyret som følger:

MAN Lion’s City E

Brug af RIO Box
(levering heraf er ikke en del af denne tjenestes vilkår og betingelser)

X

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

ePTM (electric Power Train Manager)

X

Udstyr på brugerens arbejdsplads:

 • Stationær pc (stilles ikke til rådighed af MAN) med opdateret operativsystem og en moderne webbrowser i opdateret version.

Udfærdiget:


24.08.2023