WebTMS

Hver dag yder du som speditør inden for Volkswagen-koncernens logistik-netværk et værdifuldt bidrag til at opretholde produktionen på fabrikkerne.

For at kunne planlægge produktionens arbejdsgange er værkerne afhænge af mange forskellige oplysninger omkring gennemskuelighed fra speditører og leverandører.

Hvad forventer Volkswagen-koncernen af dig?
placeholder_transparent_1x1.png
placeholder_transparent_1x1.png

Hvad forventer Volkswagen-koncernen af dig?

For dig som speditør kommer det til at gøre sig nogle krav gældende, som fastlægges nærmere i dine aftaler med modtagerfabrikkerne.

 • Bekræftelse af modtagne beskeder om transport
 • Afsendelse af statusmeddelelser om transport
  • Tildeling af leverandørens digitale kvittering for forsendelse til transporten
  • Fremsendelse af den udførende lastbils nummerplade
  • Fremsendelse af det reserverede ZeitfensterID (LKW Control)
  • Fremsendelse af geopositioner under transporten
  • Fremsendelse af digital afleveringsdokumentation
Hvordan får du opfyldt disse krav?

Hvordan får du opfyldt disse krav?

Du har forskellige muligheder for at sende de nødvendige oplysninger til dine fabrikker (EDI, WebTMS).
Du kan enten knytte dine systemer (TMS, ERP) direkte til koncernens fabrikker over EDI, så du kan udveksle de grundlæggende standardiserede meddelelser af typerne VDA4933, VDA4987, og VDA4945 med fabrikkerne, eller du kan bruge det gratis og enkle alternativ, som Volkswagen-koncernen stiller til rådighed for dig: WebTMS!

Hvorfor WebTMS

 • WebTMS er et webbaseret program i RIO-platformen og fungerer uafhængigt af dit TMS- eller ERP-system
 • WebTMS registrerer automatisk hvilke af dine lastbiler, der i øjeblikket betjener hvilken Volkswagen koncern-relation
 • WebTMS sørger helt automatisk for tildeling af den digitale kvittering for forsendelsen og overførsel af geopositionerne. På den måde frafalder byrden hos dig!
 • WebTMS er enkelt at bruge og kan siges op dagligt. Bortset fra det er der ingen forpligtelser.
Bruger du allerede Discovery?
03_webtms_system_EN.png
placeholder_transparent_1x1.png

Bruger du allerede Discovery?

Det er vores mål, at sørge for bedre gennemskuelighed på tværs af forsyningskæden ved hjælp af statusoplysninger og geopositioner, som alle medvirkende får gavn af!

Derfor vil fabrikkerne henvende sig hos dig, for at skifte fra Discovery til WebTMS eller en direkte EDI-opkobling.

Hvis du i øjeblikket bruger Discovery via oneKBP, kan du foreløbigt blive ved med det.

Hvordan registrerer WebTMS dine lastbilers positioner?

Hvordan registrerer WebTMS dine lastbilers positioner?

For at kunne sende de nødvendige positionsoplysninger til Volkswagen-koncernen, skal du tilmelde dine lastbiler i RIO en enkelt gang og koble dem op med en telematik-enhed. Det er selvfølgelig gratis at bruge RIO-platformen!

Hvilke muligheder findes der for at integrere telematikken

Du har flere muligheder for at integrere dine lastbilers positionsoplysninger i RIO-platformen:

 • Dine lastbiler er allerede udstyret med en RIO Box, eller du eftermonterer dem, så du kan få gavn af yderligere telematik-tjenester fra RIO.
 • Du integrerer dine lastbiler fra Dynafleet eller Scania FleetManagement Services med vores Mixed Fleet Bridge-konnektor.
 • Du bruger telematikken fra fleet.tech by LOSTnFOUND og fleet.tech.connect.
 • Du bruger vores gratis RIO 4Drivers-app til Android-smartphones som "virtuel" RIO Box.
 • Er den telematik, du bruger, ikke nævnt her? Kontakt os.
 • Flere telematik-tjenester fra RIO.
Tilmelding til vores WebTMS
placeholder_transparent_1x1.png
placeholder_transparent_1x1.png

Tilmelding til vores WebTMS

Tilmeldingen til WebTMS sker i flere trin:

 1. Du tilmelder dig gratis på RIO-platformen.
 2. Du opretter dine lastbiler i flådeadministrationen og knytter dem til dine telematik-enheder.
 3. Du bestiller WebTMS gratis i RIO Marketplace.
 4. Du bruger vores kontaktformular til at sende os dit/dine leverandørnummer/leverandørnumre og dit DUNS-nummer. Derefter konfigurerer vi forbindelsen til fabrikken for dig og kontakter dig, når vi har udført konfigurationen af WebTMS.
Hvad sker der så nu?

Hvad sker der så nu?

Har du stadig spørgsmål?

Har du stadig spørgsmål? Vi tager os gerne personligt af dine spørgsmål, som du bare sender os med vores kontaktformular.

Til kontaktformularen

Tilmeld til RIO

Tilmeld til RIO – Tilmeld dig gratis til RIO endnu i dag, hvis du vil bruge WebTMS. Tilmeldingen tager kun nogle få minutter!

Til tilmeldingen