Opis usluge Geo Data Flow

Opće informacije

Geo Data Flow je usluga koja se naplaćuje i koja prikuplja podatke o vozilima i prosljeđuje ih sustavima trećih strana putem sučelja.

Pregled usluge

Nakon prijave vozila iz voznog parka na administrativnom području platforme RIO i kupnje usluge RIO Geo Data Flow ta vozila putem značajke Marketplace, za različite kategorije vozila možete se koristiti sljedećim uslugama Geo Data Flow:

Pregled usluge za vozila s uređajem RIO Box

Funkcija/podaci

MAN kamion

MAN autobus

MAN transporter s uređajem RIO Box

Vozilo koje nije MAN (RIO Box u načinu rada FMS)

Trenutan položaj vozila jednom svakih 20 sekundi sa sljedećim podacima

  • Položaj
  • Broj kilometara
  • Brzina
  • Razina napunjenosti spremnika

X

X

X

X

Pružanje podataka putem sučelja sustavima trećih strana.

X

X

X

X

Spremanje i davanje podataka sustavima trećih strana do maksimalno 7 dana.

X

X

X

X

Različiti opseg podataka i funkcija u usporedbi s uređajem RIO Box za korisnike s uređajem TBM2 (Telematik Board Modul 2) ugrađenim u vozilo: prijenos trenutačnog položaja vozila jednom u minuti.

Pregled performansi za vozila s hardverom treće strane

Korisnici također mogu povezati hardver treće strane na RIO platformu, a zatim ga proslijediti putem sučelja RIO. Da biste to učinili, usluga Mixed Fleet Bridge mora biti rezervirana za ova vozila. Više informacija možete pronaći u Općim uvjetima i opisu usluga Mixed Fleet Bridge.

Funkcija/podaci

Vozila s hardverom treće strane

Pružanje podataka putem sučelja sustavima trećih strana.

X

Spremanje i davanje podataka sustavima trećih strana do maksimalno 7 dana.

X

Tehnički preduvjeti

Kako bi mogli koristiti Geo Data Flow putem uređaja RIO Box, vozila moraju imati sljedeću opremu:

MAN kamion

MAN autobus

MAN transporter

Vozilo koje nije MAN (RIO Box u načinu rada FMS)

Uređaj RIO Box (čije stavljanje na raspolaganje nije sastavni dio Općih uvjeta za pružanje usluge)

X

X

X

X

Alternativno:

uređaj TBM2 s aktiviranom uslugom MAN Bridge, serijski ili naknadno ugrađen u skladu sa MAN tehničkim informacijama (stavljanje na raspolaganje nije sastavni dio Općih uvjeta za pružanje usluge)

X

Preduvjet: TBM2 s najmanjom verzijom softvera 3.2

Povezano sučelje RIO mora biti integrirano u sustav treće strane.

Ovu integraciju provodi korisnik ili njegov partner. TBDS ne integrira sučelje RIO u sustav treće strane.

X

X

X

X

Za konfiguraciju prijenosa podataka vozilo mora biti dostupno putem radijske veze i uspješno konfigurirano. Uspostava radijske veze moguća je isključivo kod uključenog paljenja.

Pri uporabi uređaja TBM2: za početak rada ove usluge nužno je da je vozilo za potrebnu konfiguraciju dostupno putem radijske veze. Uspostava radijske veze moguća je isključivo kod uključenog paljenja. Ručna promjena sustava može potrajati nekoliko radnih dana.

Da biste koristili Geo Data Flow pomoću hardvera treće strane, moraju biti ispunjeni sljedeći preduvjeti:

Vozila s hardverom treće strane

Korisnik je rezervirao odgovarajuću uslugu treće strane i prihvatio njene uvjete.

X

Korisnik je rezervirao uslugu Mixed Fleet Bridge.

X

Povezano sučelje RIO mora biti integrirano u sustav treće strane.

Ovu integraciju provodi korisnik ili njegov partner. TBDS ne integrira sučelje RIO u sustav treće strane.

X

Kako biste rezervirali Geo Data Flow, radno mjesto mora imati sljedeću opremu:

  • stolno računalo (ne isporučuje RIO) s aktualnim operativnim sustavom i modernim web-preglednikom u aktualnoj verziji.

Stanje: 19. rujna 2022.