Opis usluge Geo

Opće informacije

Usluga Geo predstavlja proširenje nadzora voznog parka s ciljem pružanja korisniku detaljnog uvida u trenutačne položaje njegovih vozila. Usluga pruža dodatne funkcije, poput Point of Interest, Geofences i planiranje rute te duže trajanje pohrane podataka.

Pregled usluge

Nakon prijave vozila iz voznog parka na administrativnom području platforme RIO i kupnje usluge Geo za ta vozila na prodajnom mjestu (Marketplace), unutar nadzora voznog parka možete koristiti sljedeće usluge Geo:

Funkcija/podaci

MAN kamion

MAN autobus

MAN transporter

Vozilo koje nije MAN (RIO Box u načinu rada FMS)

Vozila s hardverom treće strane

Trenutan položaj vozila jednom svakih 20 minuta sa sljedećim podacima

 • Položaj
 • Vozač
 • Broj kilometara
 • Brzina
 • Razina napunjenosti spremnika
 

X

X

X

X

Učestalost i skup podataka ovise o korištenom hardveru

Prilikom povezivanja

 • Prijenos podataka u sustave treće strane
 

X

X

X

X

X

Prikaz podataka

 • Izbor između prikaza karte i popisa
 

X

X

X

X

X

Planiranje ruta

 • Unos polazišta/ odredišta putem pretraživanja adrese ili desnim klikom na kartu / vozilo
 • Unos međuodredišta
 • Podrška za standardne veličine kamiona i dimenzije specifične za korisnika
 • Sa i bez uzimanja u obzir trenutnih / povijesnih prometnih smetnji
 • Obračun troškova cestarine
 • Do tri alternativne rute
 

X

X

X

X

X

Povijest vožnje

 • Prikaz važnih događaja: prvi / posljednji položaj, paljenje uključeno / isključeno, Geofence ulaz / izlaz, promjena vozača, prelazak granice, izvod pomoćnog pogona (PTO) uključen / isključen, kretanje, zaustavljanje
 • Indikator položaja
 • Događaji u prikazu tablice ili na karti
 • Funkcija izvoza (CSV, Excel)
 • Proširenje trajanja pohrane i pristupa podacima usluge Essentials (usp. opis usluge Essentials) za vremensko razdoblje od maksimalno 25 mjeseci
 

X

X

X

X

X, ako su navedeni barem podaci o položaju

Point of Interest (POI) i Geofence

 • Stvorite i prikažite POI specifične za korisnika
 • Stvorite i prikažite okrugle ili poligonalne Geofences
 • Funkcija uvoza za POI i okrugle Geofences preko CSV
 • Filtri za vozila koja će se u Geofence prozoru s detaljima prikazati na karti
 • MAN radionice u servisni parteri kao POI na karti
 

X

X

X

X

X, ovisno o učestalosti hardvera treće strane

Različiti opseg podataka i funkcija u usporedbi s uređajem RIO Box za korisnike s uređajem TBM2 (Telematik Board Modul 2) ugrađenim u vozilo:

 • prijenos trenutačnog položaja vozila jednom u minuti bez dvaju dodatnih položaja za povijest vožnje.
 • Svi podaci i funkcije koji ovdje nisu navedeni odgovaraju opsegu usluga za vozila s uređajem RIO Box.

Tehnički preduvjeti

MAN kamion

MAN autobus

MAN transporter

Vozilo koje nije MAN (RIO Box u načinu rada FMS)

Uređaj RIO Box (čije stavljanje na raspolaganje nije sastavni dio Općih uvjeta za pružanje usluge)

X

X

X

X

Alternativno:

uređaj TBM2 s aktiviranom uslugom MAN Bridge, serijski ili naknadno ugrađen u skladu sa MAN tehničkim informacijama (stavljanje na raspolaganje nije sastavni dio Općih uvjeta za pružanje usluge)

X

Preduvjet: TBM2 s najmanjom verzijom softvera 3.2

Za konfiguraciju prijenosa podataka vozilo mora biti dostupno putem radijske veze i uspješno konfigurirano. Uspostava radijske veze moguća je isključivo kod uključenog paljenja.

Pri uporabi uređaja TBM2: za početak rada ove usluge nužno je da je vozilo za potrebnu konfiguraciju dostupno putem radijske veze. Uspostava radijske veze moguća je isključivo kod uključenog paljenja. Ručna promjena sustava može potrajati nekoliko radnih dana.

Sljedeće se također odnosi na vozila s hardverom treće strane.

Vozila s hardverom treće strane

Korisnik je rezervirao odgovarajuću uslugu treće strane i prihvatio njezine uvjete.

X

Korisnik je rezervirao uslugu Mixed Fleet Bridge.

X

Kako biste mogli koristiti uslugu Geo, radno mjesto mora imati sljedeću opremu:

 • Stolno računalo (ne isporučuje RIO) s aktualnim operativnim sustavom i modernim web-preglednikom u aktualnoj verziji.

Ostalo

Usluga Geo pohranjuje podatke vozila od posljednje aktivacije usluge. Ako je usluga u međuvremenu deaktivirana, prethodno pohranjeni podaci bit će zadržani do 25 mjeseci - novi podaci tijekom usluge Geo neće se generirati i pohranjivati. Podaci će se ponovno pohraniti kada se Geo ponovo aktivira.


Stanje: 19. rujna 2022.