Opis usluge MAN eManager S

Opće informacije

MAN eManager S usluga je za upravljanje punjenjem koja korisniku omogućuje unaprijed planirati vremena odlaska svojih vozila. Mogućnost prethodnog postizanja zadane temperature putničkog prostora doprinosi produljenju dometa vožnje zbog manje potrebe za klimatizacijom, posebice pri ekstremnim temperaturama i prema potrebi. Tako autobus napušta garažu već s primjerenom temperaturom u putničkom prostoru.

Kod upravljanja punjenjem korisnik može birati trenutno punjenje ili uz tajmer.

Kod trenutnog se punjenja vozilo puni čim se priključi na stanicu za punjenje uz dovod električne energije. Korisnik može u pregledu u sustavu RIO vidjeti koliko će se vozilo dugo puniti do razine napunjenosti od 100 % nakon priključenja na stanicu za punjenje.

U slučaju punjenja uz tajmer korisnik može u skladu sa svojim planom vožnje spremati različita vremena polaska za svako vozilo. Sljedeće vrijeme polaska šalje se vozilu. Ako je vozilo priključeno na stanicu za punjenje, postupak punjenja započet će automatski u optimalno vrijeme kako bi vozilo bilo spremno do vremena polaska. Ako se vozilo priključi na stanicu za punjenje nedugo prije vremena polaska, punjenje započinje automatski, uz mogućnost da vozilo neće biti spremno u željeno vrijeme polaska. Između ostaloga, u ovom će slučaju korisniku će se u pregledu sustava RIO prikazati novo, zakašnjelo vrijeme polaska. Po završetku postupka punjenja, vozilu se šalje sljedeće vrijeme polaska.

Ako tijekom trenutnog punjenja ili punjenja uz tajmer dođe do greške i ta je informacija na raspolaganju vozilu, korisniku će se ona prikazati u sustavu RIO.

Korisniku se osim upravljanja punjenjem prikazuju i važne informacije o akumulatoru, kao što je status punjenja (nije priključeno, povezano, punjenje, napunjeno, greška, nepoznato), stanje akumulatora u % i električni domet u km.

MAN eManager S dostupan je u cijelosti za MAN Lion’s City E, dok se smanjen opseg funkcija nudi i za MAN eTGE.

Za početak rada ove usluge nužno je da je vozilo za potrebnu konfiguraciju dostupno putem radijske veze.

Pregled usluge

Kad se uspješno završi aktivacijski postupak usluge MAN eManager S, mogu se upotrijebiti sljedeće značajke usluge MAN eManager S ovisno o tipu vozila.

Funkcija/podaci

Pregled svih drugih e-vozila (za koje je aktivirana usluga MAN eManager S) u floti u jednoj tablici uz sljedeće informacije:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Razina napunjenosti / State of Charge (SoC) u %
(Frekvencija: 5 min)

X

X

Procijenjen domet u km
(Frekvencija: 5 min)

X

X

Status punjenja visokonaponskog akumulatora vidljiv je za svako vozilo:

Nije priključeno (vozilo nije priključeno na stanicu za punjenje)

X

X

Priključeno (vozilo je priključeno na stanicu za punjenje)

X

X

Punjenje (vozilo je priključeno na stanicu za punjenje i puni se)

X

X

Napunjeno (vozilo je priključeno na stanicu za punjenje i napunjeno)

X

X

Greška (vozilo je priključeno na stanicu za punjenje, došlo je do greške)

X

-

Nepoznato (trenutačan status punjenja nepoznat je)

X

X

Prikaz preostalog vremena punjenja

X

-

Prikaz spremljene, od strane vozila prihvaćene konfiguracije punjenja

X

-

Prikaz spremnosti za vožnju nakon završetka postupka punjenja

X

-

Sljedeće funkcije vozila MAN eManager S samostalno aktivira prema odabiru unutar sustava RIO u vozilu:

Postavke konfiguracije punjenja visokonaponskog akumulatora za svako vozilo u sustavu RIO (vozilo se uvijek puni do razine napunjenosti = 100 %)

Odabir načina punjenja:

  1. Trenutno punjenje
    Kod ove se konfiguracije vozilo puni uvijek kada se priključi na stanicu za punjenje uz raspoloživ dovod električne energije
  2. Punjenje uz tajmer
    Kod ove konfiguracije korisnik može postaviti više tajmera. Tajmer pritom sadrži najmanje jedan dan u tjednu i jedno vrijeme polaska
X-

Odabir načina klimatizacije:

Korisnik može za svako vozilo prilagoditi prethodno postizanje temperature (temperiranje) putničkog prostora za trenutno punjenje (isključeno/uključeno). Pritom može doći do povećane potrošnje energije vozila iz stanice za punjenje.

X-

Preduvjet za prijenos podataka

MAN Lion’s City E

Ako se vozilo ne nalazi u statusu „Uključeno paljenje” ili „Punjenje”, može primati nove konfiguracije punjenja otprilike svakih 60 minuta. Tako nakon slanja konfiguracije punjenja vozilu može trajati do 60 minuta da ih vozilo primi i pošalje povratnu dojavu sustavu RIO.

Ako vozilo nema mobilnu bežičnu mrežu, primjerice zbog kvara mrežnog sustava, nije moguć prijenos konfiguracije punjenja. U bilo koje vrijeme, pa tako i u ovom slučaju, korisnik može trenutan postupak punjenja pokrenuti izravno na vozilu.

Informacije o razini napunjenosti baterije i procijeni dometa prenose se u ciklusima u razmaku od 5 minuta i prikazuju se unutar sustava RIO. Sve ostale informacije kao što su status punjenja (nije priključeno, povezano, punjenje, napunjeno, greška, nepoznato), prikaz spremnosti za vožnju kao i prikaz preostalog vremena punjenja prenose se na temelju događaja u sustav RIO unutar kojega se i prikazuju.

MAN eTGE

Vozilo prenosi podatke kad je paljenje uključeno i kad je uspostavljena mobilna bežična mreža.

Tehnički preduvjeti

Za korištenje uslugom MAN eManager S vozila trebaju imati sljedeću opremu:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

uređaj RIO Box (čije stavljanje na raspolaganje nije sastavni dio Općih uvjeta za pružanje usluge)

X

-

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

-

ePTM (electric Power Train Manager)

X

-

Webfleet Telematikmodul LINK 640

-

X

Opremljenost radnog mjesta korisnika:

  • Stolno računalo (ne isporučuje MAN) s aktualnim operativnim sustavom i modernim web-preglednikom u aktualnoj verziji.

Stanje: 19. rujna 2022