Opis usluge MAN ServiceCare S

Opće informacije

MAN ServiceCare S usluga je za proaktivno upravljanje održavanjem koja se planiranjem unaprijed i pametnim objedinjavanjem predstojećih termina održavanja brine za prvoklasno održavanje vozila. Time se postiže maksimalna raspoloživost vozila, povećana preprodajna vrijednost te olakšanje poslovne svakodnevice. Kako funkcionira usluga MAN ServiceCare S? Odabrana servisna mreža proaktivno obavještava korisnika o potrebama održavanja i zajedno s korisnikom koordinira termin. Zahvaljujući pametnom umrežavanju servisna mreža u bilo kojem trenutku može dohvatiti podatke o stanju vozila te dati savjet – bez obzira gdje se nalazi MAN vozilo. Time se s jedne strane uštede administrativni troškovi, a s druge se strane smanjuju neplanirana razdoblja stajanja – sve za optimalnu dostupnost vozila. Osim toga, korisnik u bilo kojem trenutku na internetu može steći uvid u status održavanja, termina, komponenti koje je potrebno popraviti kao i obavijesti o kvarovima (preko aplikacije MAN Driver).

Pregled usluge

Nakon prijave vozila iz voznog parka u administrativnom području RIO platforme RIO i kupnje digitalne usluge MAN ServiceCare S za ta vozila na prodajnom mjestu (Marketplace) na raspolaganju su sljedeće značajke usluge MAN ServiceCare S za različite kategorije vozila:

Funkcija/podaci

MAN kamion

MAN autobus

MAN kombi

Vozilo koje nije MAN (RIO Box u načinu rada FMS)

Osnovni podaci u

MAN ServiceCare

  • Podaci o vozilu
  • Servisni ugovori
  • Produljenja jamstva
  • Zahtjev za uslugom MAN ServiceCare
  • Dodjela radionice

X

X

Djelomično

raspoloživo

Nije dostupno

Obavijesti putem telefona/e-pošte o terminima održavanja vozila MAN koje šalje društvo MAN T&B odn. odabrana MAN radionica

X

X

Nije dostupno

Pregled statusa održavanja prijavljenih MAN vozila, kao i prikaz sljedećeg planiranog termina održavanja, uključujući komponente za popravak

X

X

Nije dostupno

Nije dostupno

Popis prijava šteta iz aplikacije MAN Driver (koje je prijavio vozač), uključujući prosljeđivanje matičnoj radionici.

Moguć uvid u nove i arhivirane prijave

X

Nije dostupno

Obavještava se dodijeljena radionica koja dobiva podatke o održavanju,
npr. podatke za kontakt korisnika, ident. br vozila, podatke o održavanju, razine napunjenosti, tlak zraka u gumama (ako je u opremu vozila uključen sustav za provjeru tlaka u gumama), podatke o kočnim oblogama

X

X

Obavještava se dodijeljena radionica koja dobiva prenesene kodove pogrešaka
(DTC = Diagnostic Trouble Code), uključujući vrstu pogreške i moguće indikatore

X

X

Dodijeljena radionica može postaviti i odrediti termin za pojedinačne komponente za održavanje od klijenta

X

X

Preduvjet za prijenos podataka

Podaci o održavanju i ostali podaci o stanju prenose se jedanput dnevno i pohranjuju u oblaku. Uvijek se prikazuje najnovije stanje. Za prijenos podataka o vozilu paljenje vozila mora biti uključeno, a motor isključen. To stanje treba biti aktivirano nekoliko sekundi kako bi se mogli inicijalizirati upravljački uređaji i time utvrditi signal. Također mora postojati mobilna veza između odašiljačke jedinice RIO i platforme.

Tehnički preduvjeti

Za korištenje uslugom MAN ServiceCare S vozila trebaju imati sljedeću opremu:

 

MAN kamion

MAN autobus

MAN kombi

Vozilo koje nije MAN (RIO Box u načinu rada FMS)

Uređaj RIO Box / TBM3 (čije stavljanje na raspolaganje nije sastavni dio Općih uvjeta za pružanje usluge)

X

X

Nije dostupno

X

Alternativno:

uređaj TBM2 s verzijom softvera 3.2 ili novijom verzijom (korisnik može dobiti informacije o verziji softvera uređaja TBM2 u MAN servisnom centru)

X

Nije dostupno

X

oprema vozila s PTM Step2 ili naprednija (PTM – Power Train Manager).

X

X

Za korištenje uslugom MAN ServiceCare S radno mjesto treba imati sljedeću opremu:

  • krajnji uređaj s mogućnošću spajanja na internet, npr. računalo (nije stavljen na raspolaganje putem RIO platforme) s operacijskim sustavom Windows 7 ili novijim.
  • stolno računalo (ne isporučuje RIO) s aktualnim operativnim sustavom i modernim web-preglednikom u aktualnoj verziji.

Ostalo

Kako bi se mogla izvršiti usluga, u okviru postupka aktivacije obvezno je da korisnik svakom MAN vozilu odabranom za uslugu dodijeli osobu za kontakt, uključujući podatke za kontakt (na stranicama korisnika) i ovlaštenu MAN radionicu (radionica koja je dio MAN After Sales mreže) u kojoj će se u pravilu obavljati radovi održavanja. Korisnik može za svako vozilo naknadno obraditi odn. promijeniti dodijeljenu osobu za kontakt uklj. podatke za kontakt kao i ovlaštenu MAN radionicu. Jednom MAN vozilu može se dodijeliti samo jedna ovlaštena MAN radionica. Usluga MAN ServiceCare S može se pružiti samo putem ovlaštenih MAN radionica.

Pritom korisnik može potražiti bilo koju radionicu u državi u kojoj je dostupna usluga MAN ServiceCare S. Ovisno o tipu vozila može biti ograničen izbor ovlaštenih MAN radionica.

Usluga MAN ServiceCare raspoloživa je u sljedećim zemljama: Belgija, Bugarska, Danska, Njemačka, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Hrvatska, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Švedska, Švicarska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Češka Republika, Mađarska, Cipar.

Ovisno o tipu vozila, o konfiguraciji vozila i o odgovarajućem telematskom modulu („TBM”) podaci se ne prikazuju ili se prikazuju samo ograničeno. Pod pojmom TBM podrazumijeva se ili uređaj RIO Box ili za kamione također uređaj TBM2. Uz ovlaštenu MAN radionicu uvid u podatke ima i odgovarajuća MAN nadležna podružnica u svrhu osiguranja kvalitete usluge MAN ServiceCare S.


Stanje: 19. rujna 2022