Opis usluge Perform

Opće informacije

Perform omogućuje korisniku detaljniji pregled podataka o upotrebi vozila. Uz to dolaze i dodatne funkcije, kao što je ocjenjivanje vozača, procjena razreda brzine ili potrošnje goriva.

Pregled usluge

Nakon prijave vozila iz voznog parka u administrativnom području RIO platforme RIO i kupnje usluge Perform za ta vozila na prodajnom mjestu (Marketplace) na raspolaganju su sljedeće značajke usluge Perform u okviru usluge analize učinka za različite kategorije vozila:

Funkcija/podaci

MAN kamion

Autobus

MAN kombi
(RIO Box u načinu rada FMS)

Vozilo koje nije MAN
(RIO Box u načinu rada FMS)
[2]

Coach
(MAN & Neoplan)
MAN InterCity &
MAN City

Prijenos trenutačnih podataka o učinku 1 x u 15 minuta

X

XX

X

X

Trajanje pohrane podataka u agregiranom obliku [1]

X

do 25 mjeseci10 dana

X

X

Ocjena pedale kočnice

X

XNije
dostupno

X

X

Ocjena pedale gasa

X

XNije
dostupno

X

X

Ocjena funkcije Overspeed

X

XNije
dostupno

Nije dostupno

X

Ocjena pogona po inerciji

X

XNije
dostupno

Nije dostupno

X

Ocjena tempomata

X

XNije
dostupno

X

X

Emisija CO2

X

XX

X

X

Prosječna aktivna potrošnja

X

XX

X

X

Prosječni doseg prema potrošnji

X

XX

Nije dostupno

X

Prosječna potrošnja tijekom vožnje

X

XX

X

X

Prosječna potrošnja u stanju mirovanja

X

XX

X

X

Prosječna ukupna masa

X

Nije
dostupno
X

Nije dostupno

X

Prosječna brzina

X

XX

X

X

Učinkovitost

X

Nije
dostupno
Nije
dostupno

Nije dostupno

X

Dani vožnje

X

XX

X

X

Aktivna potrošnja

X

XX

X

X

Putanja

X

XX

X

X

Vrijeme vožnje

X

XX

X

X

Vrijeme rada motora

X

XX

X

X

Vrijeme mirovanja

X

XX

X

X

Analiza flote

X

XDjelomično
podržano

X

X

Analiza vožnje

X

XDjelomično
podržano

X

X

Preuzimanje podataka o učinku

X

XNije
dostupno

X

X

Težina vožnje

X

X

X

X

Vrsta zadatka

X

X

X

X

Promet

X

X

X

X

Visinski profil

X

X

X

X

 

U okviru obrade u tablici prikazanih informacija vrijedi sljedeće:

 • Osobni podaci koji se odnose na stil vožnje vozača (ime vozača i ID karte vozača) spremaju se i obrađuju za različite kategorije ocjenjivanja, a iz njih se utvrđuju djelomične ocjene i ukupna ocjena
 • Djelomične ocjene izvode se za sljedeće stavke
  • Vožnja pri pogonu po inerciji
  • Upotreba kočionog sustava
  • Vožnja neekonomičnom brzinom
  • Korištenje pedale gasa odn. kickdowna
  • Korištenje tempomata
 • Moguće je izvršiti usporedbe za različite vozače u pogledu stila vožnje (djelomične ocjene i ukupnu ocjenu)
 • Podaci se prikazuju na frontendu i moguće ih je izvesti odn. ispisati u obliku Microsoft Excel ili Adobe PDF datoteke
 • Unaprijed definirana izvješća (Reports) mogu se vremenski kontrolirati i ručno generirati. Za trenutačna povijesna izvješća dostupna je opcija preuzimanja.
 • Vozaču je moguće dati pristup ocjenama za upotrebu u MAN vozilima putem aplikacije „MAN DriverApp”. Kako bi to bilo moguće, upravitelj voznog parka treba pozvati vozača, vozač se mora registrirati na RIO platformu i na svojem mobilnom telefonu instalirati odgovarajuću mobilnu aplikaciju
 • U vozilima koje nije proizveo MAN („Kamion FMS”) treba postojati takozvano „FMS sučelje” (Fleet Management System) koje se aktivira u skladu s „Uputama za nadogradnju uređaja RIO Box (TBM 3)”. Pojedinosti u vezi s FMS sučeljem potražite na stranici fms-standard.com.
 • Ocjene (djelomična i ukupna ocjena) i težina vožnje vlastito su rješenje tvrtke MAN i stoga nisu standardizirani. Ocjene i težinu vožnje stoga nije moguće usporediti s analizom težine vožnje drugih proizvođača
 • Ocjenjivanje vozača i težina vožnje mogu prikazati samo određene tendencije i stoga su djelomično subjektivni
 • Uvjeti korištenja, a time i težina vožnje ovise među ostalim o kvaliteti/raspoloživosti podataka vanjskog pružatelja usluga i mogu se regionalno razlikovati
 • Ne razmatraju se svi relevantni okvirni uvjeti, kao što su primjerice tip vozila, vremenski uvjeti ili otpor pri kotrljanju ili otpor zraka

 

Tehnički preduvjeti

MAN kamion

Autobus

MAN kombi

Marka koja nije MAN (RIO Box u načinu rada FMS)

Coach
(MAN & Neoplan)
MAN InterCity &
MAN City

uređaj RIO Box (čije stavljanje na raspolaganje nije sastavni dio Općih uvjeta za pružanje usluge)

X

X

X

X

X

Za analizu učinka koja se temelji na vozaču: ugrađeni digitalni tahograf

X

XTa usluga nije dostupna za ovu
kategoriju vozila

X

X

Za korištenje uslugom Perform radno mjesto mora imati sljedeću opremu:

 • Stolno računalo (ne isporučuje MAN) s aktualnim operativnim sustavom i modernim web-preglednikom u aktualnoj verziji.

Ostalo

 • Usluga Perform pohranjuje podatke vozila od zadnje aktivacije usluge. Ako se usluga u međuvremenu deaktivira i potom ponovno aktivira, dostupni će biti samo podaci od novog trenutka aktivacije.
 • Za ocjenjivanje vozača potrebna je jasna dodjela vozila vozaču, a pritom se mora osigurati sljedeće:
  • od početka ocjenjivanja vozač koji se ocjenjuje mora biti prijavljen kartom vozača („karta umetnuta”)
  • na kraju razdoblja ocjenjivanja vozač koji se ocjenjuje mora se ispravno odjaviti kartom vozača („karta uklonjena”)
  • prilikom prijave i odjave potrebno je osigurati da je paljenje vozila uključeno i da je uređaj RIO Box spreman za rad; nadalje, potrebno je uspostaviti mobilnu vezu između uređaja RIO Box i portala. Na takvo stanje upućuje zelena LED žaruljica koja trajno svijetli.
 • U FMS vozilima: ovisno o proizvođaču vozila, vrsti modela, opremi i konfiguraciji vozila, signali FMS sučelja potrebni za analizu možda se neće djelomično ili u potpunosti prenijeti. U tom slučaju može doći do ograničenja u određivanju djelomičnih i ukupnih ocjena. Prije aktivacije obratite se osobi za kontakt na adresu aftersales@rio.cloud.

[1] Podaci su raspoloživi za mjesečne procjene

[2] Za FMS vozila: ovisno o proizvođaču vozila, vrsti modela, opremi i konfiguraciji vozila, signali FMS sučelja potrebni za analizu možda se neće djelomično ili u potpunosti prenijeti. U tom slučaju može doći do ograničenja u određivanju djelomičnih i ukupnih ocjena.


Stanje: 19. rujna 2022