Zaštita podataka

1.  Obveza zaštite podataka

Zaštita vaše privatnosti prilikom obrade osobnih podataka važna je briga društva TB Digital Services GmbH („TBDS”). Osobne podatke koje prikupljamo korištenjem RIO aplikacije „Pocket Fleet” (u daljnjem tekstu: aplikacija) obrađujemo isključivo u skladu s propisima o zaštiti podataka, posebno Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Federalnim zakonom o zaštiti podataka (BDSG).

2.  NAMJENA KORIŠTENJA

Svrha aplikacije je pružiti upraviteljima flote i dispečerima važne informacije za kontrolu flote na mobilnim uređajima kako bi im se omogućila optimizacija korištenja vozila. Informacije se posebno koriste za određivanje položaja i stanja vozila, za identifikaciju vozača i kontaktiranje vozača telefonom ili e-poštom. Podaci prikupljeni pomoću aplikacije obrađuju se samo za predviđenu svrhu.

3.  Obrada osobnih podataka u okviru aplikacije

Osobni podaci

Osobni podaci su podaci o osobnim i činjeničnim okolnostima određene ili odredive fizičke osobe. To uključuje, na primjer, informacije poput imena, prezimena, telefonskog broja i adrese e-pošte, ali i podatke o lokaciji
ili podatke o ponašanju vozača.

Pravna osnova za obradu

Osobne podatke obrađivat ćemo samo ako i ukoliko zakonska odredba dopušta specifičnu obradu ili su subjekti podataka prethodno izričito pristali na takvu obradu.

Slanje šifriranih poruka

Kako bismo zaštitili sve osobne podatke od neovlaštenog pristupa, sva komunikacija između aplikacije i našeg poslužitelja odvija se u okviru šifrirane veze (TLS 1.2 ili noviji).

Pristupi aplikacije funkcijama uređaja

Aplikacija pristupa memoriji korisničkih uređaja kako bi se spremio HERE materijal karte i kako bi se mogao prikazati položaj vozila.

Prijenos podataka trećim osobama

Podaci se prenose putem usluga Crashlytics i Google Firebase. Ne prenosimo osobne podatke korisnika trećim osobama.

4.  Kolačići

Kolačići se koriste tijekom upotrebe aplikacije. Ovi kolačići obrađuju informacije poput ID-a sesije i drugih podataka koji su potrebni za jednostavnu registraciju. Google usluge Crashlytics i Firebase koriste se za optimizaciju proizvoda (vidi odlomke 5 i 6 dolje).

5.  Google Crashlytics

Koristimo uslugu dijagnostike kvarova „Crashlytics” koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija 94043, SAD (u daljnjem tekstu: Google).

Svrha

Crashlytics i izvješća o greškama generirana softverom koriste se za prikupljanje i procjenu pogrešaka. Informacije dobivene na ovaj način koriste se za održavanje i poboljšanje naše aplikacije. Ako se tijekom upotrebe aplikacije pojave neočekivane greške ili prekidi aplikacije, na Crashlytics se šalju specifične informacije kao što su vrsta uređaja, verzija operativnog sustava, datum i vrijeme greške, zemlja iz koje se postavlja upit ili jezik postavljen za operativni sustav. Daljnje informacije o zaštiti podataka u usluzi Crashlytics možete pronaći ovdje: https://fabric.io/terms.

Pravna osnova

Obrada je nužna za zaštitu dominantnih legitimnih interesa odgovorne osobe (članak 6. stavak 1. slovo f GDPR). Imamo legitiman interes našim korisnicima ponuditi proizvod bez pogreške i učiniti ga što jednostavnijim i sigurnijim za upotrebu.

Isključivanje usluge Crashlytics

Možete u bilo kojem trenutku spriječiti obradu podataka od strane usluge Crashlytics isključivanjem prikupljanja i prijenosa informacija o upotrebi i dijagnostičkih podataka usluge Crashlytics u postavkama aplikacije. Ova je opcija deaktivirana u aplikaciji u stanju isporuke.

Prijenos podataka u treće zemlje

Korištenjem usluge Crashlytics osobni se podaci prenose tvrtci Google. Google nam djeluje kao pružatelj usluga u kontekstu obrade narudžbi. Google također obrađuje osobne podatke u SAD-u i podvrgnuo se EU-US-Privacy-Shieldu. Daljnje informacije o EU-US-Privacy-Shieldu možete pronaći na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.  GOOGLE FIREBASE

Za našu aplikaciju koristimo uslugu praćenja „Firebase” od pružatelja usluga Google. Firebase koristi tehnologije praćenja koje omogućuju snimanje i ocjenu interakcije korisnika aplikacije s aplikacijom kao npr. učestalost i duljina sesija i navigacija kroz različite stavke izbornika. S uslugom Google Firebase korisničke radnje (npr. klik na stavku izbornika) kao i vrsta uređaja, verzija operativnog sustava, verzija aplikacije i datum događaja prikupljaju se i šalju usluzi Firebase.

 

Svrha

Interakcije korisnika aplikacije s aplikacijom bilježe se i ocjenjuju u svrhu poboljšanja i daljnjeg razvoja aplikacije i njene pristupačnosti uz pomoć dobivenih informacija.

Pravna osnova

Obrada je nužna za zaštitu dominantnih legitimnih interesa odgovorne osobe (članak 6. stavak 1. slovo f GDPR). Naš legitimni interes je našim korisnicima ponuditi proizvod prilagođen korisnicima i neprestano ga dalje razvijati.

Isključivanje usluge Firebase

Možete u bilo kojem trenutku spriječiti obradu podataka od strane usluge Firebase isključivanjem prikupljanja i prijenosa informacija o upotrebi i dijagnostičkih podataka usluge Firebase u postavkama aplikacije. Ova je opcija deaktivirana u aplikaciji u stanju isporuke.

Prijenos podataka u treće zemlje

Firebase prikuplja podatke o upotrebi aplikacije i šalje ih Googleu u Irskoj ili SAD-u i tamo ih sprema ili obrađuje. Podaci su uglavnom anonimni i prenose se u Firebase. Ne dolazi do povezivanja s drugim korisničkim podacima. Google će navedene podatke upotrijebiti za procjenu vaše upotrebe naše aplikacije i za pružanje drugih usluga vezanih uz upotrebu aplikacija.

Za osobne podatke koji se prenose u SAD Google se podvrgnuo EU-US-Privacy-Shieldu: www.privacyshield.gov/participant. Više podataka o usluzi Google Firebase i zaštiti podataka možete pronaći na www.google.com/policies/privacy/ i firebase.google.com.

7.  Sigurnost

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od slučajnih i namjernih manipulacija, gubitka, uništavanja ili pristupa neovlaštenih osoba. Naša obrada podataka i naše sigurnosne mjere poboljšavaju se neprekidno u skladu s tehnološkim razvojem.

8.  BRISANJE

U samoj se aplikaciji ne spremaju osobni podaci. Osobni podaci potrebni za rad aplikacije spremaju se u ostalim aplikacijama za usluge i podliježu tamo važećim razdobljima brisanja. U tom pogledu, podaci se spremaju samo onoliko vremena koliko je nužno za pružanje usluge ili za ispunjavanje razdoblja čuvanja.

 

9.  OBRADA PODATAKA NARUDŽBE

S kooperacijskim partnerima koje u okviru pripreme aplikacije i korištenja njenih funkcija koristimo kao obrađivače narudžbi sklopili smo odgovarajuće ugovore o obradi narudžbe.
 

10.  Izmjena naše Opće uredbe o zaštiti podataka

Pridržavamo pravo na izmjenu naših pravila o zaštiti podataka i tehnoloških sigurnosnih mjera ako je to potrebno zbog zakonskog ili tehničkog razvoja. U tom ćemo slučaju odgovarajuće prilagoditi naše Opće uredbe o zaštiti podataka te vas na odgovarajući način obavijestiti o tome i ako bude potrebno zatražiti vašu suglasnost.

 

11.  Vaša prava                                                                                           

U vezi vaših osobnih podataka imate sljedeća prava:

a)  Pravo na informacije, posebno o podacima koje obrađujemo o vama,  svrsi obrade, kategorijama dotičnih osobnih podataka, kategorijama primatelja i planiranom razdoblju spremanja (čl. 15. GDPR).

b) Pravo ispravka netočnih ili nepotpunih osobnih podataka od odgovorne strane (čl. 16. i 17. GDPR).

c)  Pravo na brisanje ili ograničavanje obrade o vama spremljenih podataka (čl.17. I 18. GDPR).

d) Pravo na prenosivost podataka (čl. 20. GDPR).

e) Pravo na povlačenje vašeg pristanka u bilo koje vrijeme i bez obrazloženja (čl. 7. st. 3. GDPR).

f)  Pravo podnošenja žalbe nadležnom nadzornom tijelu (čl. 77. GDPR).
 

12.  ODGOVORNA SLUŽBA I KONTAKT
Ako imate bilo kakvih pitanja o zaštiti podataka u vezi s ovom aplikacijom ili želite potvrditi svoja prava, obratite nam se na: TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München ili na datenschutz@rio.cloud.