OUP aplikacije Pocket Fleet

 1. Predmet
  1. Ovim je OUP za usluge reguliran pravni odnos između korisnika aplikacije Pocket Fleet i društva TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München („TBDS”)
  2. Pocket Fleet je besplatna aplikacija koja korisniku aplikacije Pocket Fleet nudi odabrane informacije i funkcije različitih usluga optimiziranih za upotrebu na malom mobilnom uređaju (pametnom telefonu). Opseg podataka i funkcija ovisi o uslugama, od kojih se neke plaćaju. Funkcije dolaze iz sljedećih usluga: Geo i Timed. Korisnik ove mobilne aplikacije isti je kao i korisnik web aplikacije.
  3. Telekomunikacijske troškove koji mogu nastati pri upotrebi aplikacije Pocket Fleet snosi pojedina ugovorna strana telekomunikacijskog ugovora za mobilni krajnji uređaj.
 2. Registracija
  Korištenje aplikacije Pocket Fleet pretpostavlja da je korisnik ili nalogodavac:
  • registriran kao korisnik na platformi RIO i
  • registrirao vozila i vozača na RIO platformi.
 3. Opseg usluga
  Pocket Fleet omogućuje pristup odabranim informacijama i funkcijama usluga Geo i Timed optimiziran za mobilnu primjenu, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti za korištenje iz točke 2. Opseg gore navedenih usluga ograničen je u kontekstu mobilne uporabe; vidi opis aplikacije Pocket Fleet.
 4. Upotreba i tehnički zahtjevi
  1. Upotreba aplikacije Pocket Fleet dopuštena je isključivo u okviru predviđenog opsega funkcija i u svrhu izvršenja usluge. Korisniku izričito nije dopušteno:
   1. poduzimanje svih vrsta manipulacija na aplikaciji Pocket Fleet koje mogu ugroziti njezino funkcioniranje.
   2. dijeljenje informacija preko aplikacije Pocket Fleet koje su u suprotnosti s važećim zakonom i dobrom praksom, naročito dijeljenje diskriminirajućih, rasističkih sadržaja, sadržaja koji veličaju nasilje, pornografskih sadržaja ili sadržaja koji mogu kršiti pravo privatnosti trećih osoba ili pozivaju na kazneno djelo.
  2. Društvo TBDS u slučaju povreda pridržava pravo na isključivanje korisnika iz daljnje upotrebe aplikacije Pocket Fleet te brisanje sadržaja koje je dijelio. Korisnik oslobađa društvo TBDS od svih zahtjeva trećih osoba, koji su posljedica ovakvih njegovih povreda Općih uvjeta poslovanja za uslugu.
  3. Da biste mogli koristiti Pocket Fleet, potreban je iOS ili pametni telefon sa sustavom Android s najnovijom verzijom operativnog sustava.
 5. Prava na sadržaj
  Korisniku pripadaju svi sadržaji koje je postavio unutar aplikacije Pocket Fleet. Pod pretpostavkom da sadržaji koje je postavio nisu prekršili prava trećih osoba.
 6. Softver
  1. Korisnik je suglasan da upotrebom aplikacije Pocket Fleet, temeljni softver može s vremena na vrijeme preuzimati i instalirati novitete, ažuriranja i dodatne funkcije od društva TBDS radi poboljšanja ili daljnjeg razvoja softvera.
  2. Korisnik neće vršiti izmjene izvornog koda društva TBDS, od njega stvarati izvedena djela, dekompilirati ga ili ga na bilo koji način pokušati ekstrahirati.
  3. Pregled korištenih licenci korisnik može pronaći u aplikaciji pod stavkom Postavke > Licence.
 7. Izmjene
  1. Društvo TBDS pravodobno će obavijestiti korisnika o namjeravanim izmjenama ovih Općih uvjeta poslovanja za uslugu kako bi korisnik mogao odlučiti želi li nastaviti s upotrebom aplikacije Pocket Fleet pod izmijenjenim uvjetima i u tom slučaju može dati privolu za izmjenu.
  2. Ako korisnik uskrati privolu za izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja za uslugu, prekida daljnju upotrebu aplikacije Pocket Fleet.
 8. Odgovornost
  Društvo TBDS odgovara u slučajevima ugovorne i izvanugovorne odgovornosti kod namjerne ili krajnje nepažnje u skladu sa zakonskim odredbama.

  U mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno, društvo TBDS odgovara samo kod povrede ugovorne obveze čije je ispunjenje uopće omogućilo uredno izvršenje ugovora i u čije se je pridržavanje korisnik redovno mogao pouzdati (kardinalne obveze) i to ograničeno na naknadu predvidive i ugovorno tipične te neposredne štete. Isključena je odgovornost za neizravne štete.
 9. Prekid upotrebe
  Korisnik ima pravo prekinuti upotrebu aplikacije Pocket Fleet u bilo koje doba. Društvo TBDS ima pravo u slučaju povreda uvjeta upotrebe u svako doba isključiti korisnika iz upotrebe aplikacije Pocket Fleet bez odgode.
 10. Pravo, nadležnost
  Vrijedi pravo Savezne Republike Njemačke, isključujući Konvenciju Ujedinjenih naroda o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe. U slučaju da se Korisnik smatra potrošačem, vrijedi njegovo zavičajno pravo, ako je prijeko potrebno i za korisnika povoljnije.

  Mjesto nadležnosti jest München.
 11. Ostalo
  1. Izmjene i dopune ovog OUP-a za usluge moraju biti u pisanom obliku. To se odnosi i na odredbu o ukidanju ove odredbe o obaveznom pisanom obliku.
  2. Ovaj OUP za usluge dostupan je na odgovarajućem matičnom jeziku, a u slučaju proturječnosti mjerodavan je izvornik na njemačkom jeziku.
 12. Napomene
  Nepričvršćeni ili nepravilno pričvršćeni mobilni krajnji uređaj može biti izbačen iz putničkog prostora pri neočekivanom manevru u vožnji ili pri kočenju, kao i pri nezgodi te može prouzročiti ozljede. Stoga svoj mobilni krajnji uređaj pričvrstite uvijek pravilno i van područja aktiviranja zračnog jastuka ili ga sigurno pospremite.

  Upotreba aplikacijskih programa tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost od događanja u prometu i tako povećati opasnost od nezgode.

  Pridržavajte se uputa za rad mobilnog krajnjeg uređaja.

Stanje: 19. rujna 2022