A platform használatának általános keretfeltételei

 1. Tárgy
  1. A jelen Platform Általános Szerződési Feltételek térítésmentes keretmegállapodást jelentenek a TB Digital Services GmbH (a „TBDS”) és a felhasználó (a „Felhasználó”) között (TBDS és a Felhasználó egyenként „Fél” és együtt „Felek”) a RIO platform használatához (a „platform”) a www.rio.cloud oldalon.

   A platformon keresztül a Felhasználó a TBDS térítés ellenében igénybe vehető és díjmentes szolgáltatásait („TBDS-szolgáltatások”) és/vagy harmadik szolgáltatók térítés ellenében igénybe vehető és díjmentes szolgáltatásait („harmadik szolgáltatások”, ideértve az MAN Truck & Bus SE harmadik szolgáltatásait is) veheti igénybe (együtt: „szolgáltatások”). A Platform Általános Szerződési Feltételek keretmegállapodást alkotnak.

   E megállapodás keretében már igénybe lehet venni költségmentesen az MAN Truck & Bus SE „ServiceCare S” harmadik fél által nyújtott szolgáltatást (a szolgáltatás leírása keretében a RIO platform regisztrációs oldalán, valamint bejelentkezést követően a www.rio.cloud oldalon megtekinthető), amennyiben a járműveket RIO box/TBM3 eszközzel („összekapcsolt jármű”) vagy a jármű egyéb részeit (pl. konténer, pótkocsi stb.) RIO adóegységgel („mobileszköz”) regisztrálták a platformon. Ezen túlmenően a Felhasználó három (3) hónapig ingyenesen használhat egyes TBDS-szolgáltatásokat és/vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat, a RIO piactéren található megfelelő gomb segítségével termékteszt céljaira aktiválva a szolgáltatásokat. Ha a Felhasználó egy összekapcsolt jármű és/vagy egy mobil eszköz regisztrálását tervezi a platformon keresztül egy olyan járműrészhez, amelynek tulajdonosa harmadik fél, akkor az csak a harmadik fél hozzájárulásával megengedett; harmadik fél hozzájárulását a TBDS kérésére igazolni kell.

   A TBDS-szolgáltatás és/vagy harmadik fél szolgáltatásának a három (3) hónapos ingyenes próbaidőszak lejárta utáni igénybevétele a TBDS-szel vagy az adott harmadik szolgáltatóval külön megkötendő szerződések alapján történik, amelyekhez a saját általános szerződési feltételekről jelen Platform-ÁSZF kiegészítéseképpen meg kell állapodni (az „Általános Szerződési Feltételek”).
  2. A platformon keresztül kínált valamennyi szolgáltatás nyújtására az 1. sz. melléklet szerinti országokban kizárólag a német Polgári Törvénykönyv 14. §-a szerinti vállalkozások számára kerül sor, kivéve, ha a specifikus szolgáltatások és az azokhoz tartozó Általános Szerződési Feltételek kifejezetten másként rendelkeznek. A szolgáltatások nyújtására csak olyan összekapcsolt járművek és/vagy mobileszközök esetében kerül sor, amelyek helyileg a jelen Platform-ÁSZF 1. sz. melléklete szerinti országokban találhatók.
  3. A német Polgári Törvénykönyv 312i § 1. bekezdés 1. mondat 1–3 pontja és 2. mondata nem érvényesek jelen Platform-ÁSZF megkötésénél.
 2. Szerződés megkötése a TBDS-szolgáltatásoknál és harmadik fél szolgáltatásainál
  1. A mindenkori TBDS-szolgáltatás használata egy a TBDS-sel külön online megkötendő szerződés alapján történik, amelynek alapjául a saját Általános Szerződési Feltételek szolgálnak. Ha egy Felhasználó a TBDS-szolgáltatást szeretné igénybe venni, akkor a platformon rá kell kattintania a megfelelő gombra a mindenkori TBDS-szolgáltatás megszerzéséhez. Ezt követően a Felhasználónak vissza kell igazolnia a megfelelő Általános Szerződési Feltételeket és a megrendelési folyamat létrehozásához a megfelelő gombra kell kattintania. A megrendelési folyamat létrehozásával még nem jön létre szerződés a TBDS-sel; sokkal inkább a Felhasználó részéről egy ajánlat leadásáról van szó. Csak a TBDS általi elfogadás visszaigazolásával (ezt a Felhasználóval e-mailben vagy a platformon keresztül közli) jön létre a szerződés a mindenkori TBDS-szolgáltatásról.
  2. Harmadik fél mindenkori szolgáltatásának használata egy a mindenkori harmadik félként igénybe vett szolgáltatóval külön online megkötendő szerződés alapján történik, amelynek alapjául a harmadik félként igénybe vett szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szolgálnak. Az Általános Szerződési Feltételekről harmadik fél szolgáltatására vonatkozóan kizárólag a Felhasználó és harmadik félként igénybe vett szolgáltató (vagyis nem a TBDS) állapodnak meg. A TBDS a harmadik félként igénybe vett szolgáltatót a szerződés megkötése keretében sem képviselni nem fogja, sem szolgáltatásait nem fogja elvégezni és ezért a Felhasználóval szemben nincsenek kötelezettségei.

   Ha egy Felhasználó harmadik fél szolgáltatását szeretné igénybe venni, akkor a platformon rá kell kattintania a megfelelő gombra a harmadik fél szolgáltatásának megszerzéséhez. Ezt követően a Felhasználónak vissza kell igazolnia a megfelelő Általános Szerződési Feltételeket és a megrendelési folyamat létrehozásához a megfelelő gombra kell kattintania. A megrendelési folyamat létrehozásával még nem jön létre szerződés a harmadik félként igénybe vett szolgáltatóval; sokkal inkább a Felhasználó részéről egy ajánlat leadásáról van szó. Csak a harmadik félként igénybe vett szolgáltató általi elfogadás visszaigazolásával (ezt a Felhasználóval írásban vagy a platformon keresztül közli) jön létre a szerződés a harmadik fél szolgáltatásáról. A TBDS ebben az ajánlati és elfogadási folyamatban nem a harmadik félként igénybe vett szolgáltató vagy a Felhasználó képviselőjeként tevékenykedik, hanem csupán a Felhasználó és a harmadik félként igénybe vett szolgáltató akaratnyilvánításának fogadója. A TBDS-szolgáltatásokra és harmadik fél szolgáltatásaira vonatkozó fizetések lebonyolítására a jelen Platform-ÁSZF 4.2 pontja szerint kerül sor.
  3. A német Polgári Törvénykönyv 312i § 1. bekezdés 1. mondat 1-3 pontja és 2. mondata nem érvényesek az Általános Szerződési Feltételek megkötésénél, kivéve, ha a mindenkori Általános Szerződési Feltételek valami mást határoznak meg.
 3. Hozzáférés a platformhoz és használati jogok a platformon
  1. A Felhasználó saját maga gondoskodik a platformhoz való technikai hozzáférésről. A hozzáférésre az interneten keresztül távoli hozzáféréssel kerül sor. További részletek erről, valamint a TBDS-szolgáltatásokra és/vagy harmadik fél szolgáltatásaira vonatkozó egyéb műszaki hozzáférési követelményekről a műszaki hozzáférési követelményekben találhatók. Ezeket a RIO platform regisztrációs oldalán, valamint a www.rio.cloud oldalon való bejelentkezést követően találja.
  2. A TBDS a jelen Platform-ÁSZF keretében évente 99%-os rendelkezésre állást vállal üzemelési időben arra vonatkozóan, hogy a platform távoli hozzáférés esetén elérhető legyen. Ezen túlmenő rendelkezésre állással nem tartozik; az egyedi Általános Szerződési Feltételek kiegészítő szabályozásokat is tartalmazhatnak. Ebből a 2. pont alapján kötelező rendelkezésre állásból és üzemidőből a közép-európai időzóna szerinti, szombat 22:00 órától vasárnap 16:00 óráig tartó időszakban végzett karbantartási időszakok ki vannak zárva.
  3. A TBDS a Felhasználónak a platform, a platform tartalmainak és a platformról letölthető alkalmazások használatáért nem kizárólagos, időben a platform Általános Szerződési Feltételeinek időtartamára korlátozott, nem átruházható, további licencbe nem adható, helyileg korlátlan használati jogot biztosít. A jog nem foglalja magába a feldolgozási jogosultságot.
  4. A szoftver részben vagy egészben nyílt forráskódú komponenseket tartalmazhat. Ezekre az alkalmazott nyílt forráskódú komponensek vonatkozó licencfeltételei érvényesek. A vonatkozó licencfeltételek a Platform-ÁSZF szerves részét képezik, és a DOWNLOAD weboldalon érhetők el.

   A RIO box nyílt forráskódú komponenseinek aktuális forráskódja a DOWNLOAD címen érhető el. Ez nem korlátozza a TBDS cégnek a Felhasználóval szembeni kötelezettségeit.
  5. A TBDS fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználótól megvonja a használati jogosultságot, ha a Felhasználó a platformnak szándékosan kárt okoz, megsérti a jelen Platform-ÁSZF-et, vagy a platformot a számára biztosított használati jogosultságon kívül (vö. a fenti 3. ponttal) használja.
 4. Fizetési szolgáltatón keresztüli fizetések költségei és lebonyolításuk
  1. Jelen Platform Általános Szerződési Feltételek melletti platformhasználat a Felhasználónak költségmentes. A Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások költségeit a külön megkötendő Általános Szerződési Feltételek tartalma szerint határozzák meg.
  2. Amennyiben az ÁSZF szerint azok igénybevételéért a TBDS vagy harmadik szolgáltatók számára térítést kell fizetni, akkor azokat a Felhasználó felé a TBDS központilag elszámolja, és a Felhasználónak azt kizárólag a Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Írország pénzforgalmi szolgáltató („pénzforgalmi szolgáltató”) részére kell – a TBDS céggel és/vagy harmadik szolgáltatóval szembeni teljesítési hatállyal – megfizetnie. A Felhasználónak minden fizetést, amellyel a mindenkori Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően TBDS-szolgáltatások vagy harmadik fél szolgáltatásai igénybevétele miatt a TBDS-nek, illetve harmadik szolgáltatónak tartozik, a pénzforgalmi szolgáltató részére (és nem a harmadik szolgáltató és /vagy a TBDS részére) kell teljesítenie.
  3. Az árak és a megadott díjak nem tartalmazzák a törvényben meghatározott általános forgalmi adót vagy egyéb adókat. Az ilyen típusú adókkal a Felhasználót terheli a TBDS a megállapodott díjazáson felül.

   Amennyiben fordított adózást vagy azzal összehasonlítható egyszerűsített módszert (amely szerint a szállítás vagy szolgáltatás vevője az általános forgalmi adó vagy hasonló adók önbevallására vagy visszatartására köteles) kell alkalmazni, a Felhasználónak az önbevallást vagy a visszatartást az előírt határidőn belül el kell küldenie az illetékes adóhatóságnak. Amennyiben opcionálisan ilyen mechanizmust használnak, a Felek megállapodnak a mechanizmus alkalmazásáról. Ettől függetlenül az árakat és díjazásokat minden esetben általános forgalmi adó vagy ahhoz hasonló adók nélkül számították ki és a Felhasználó TBDS-nek teljesített fizetései a szerződésben megállapodott ár mértékéig bármilyen levonás nélkül megtörténtek.
  4. A Felhasználó és a TBDS saját maguk felelősek a jövedelmükből számított jövedelemadókért.

   Az árak és a megnevezett díjak nem tartalmazzák a törvényben meghatározott forrásadót vagy egyéb adókat. Ha a díjazás törvényi forrásadó alá tartozna, a Felhasználó nem tarthat vissza forrásadó-levonási összegeket az illetősége állama szerinti nemzeti jog szerint a TBDS-nek teljesítendő fizetésből. Az ilyen adókat a Felhasználónak a TBDS megállapodás szerinti díjazásán felül saját számlára a megfelelő hatóságnak a TBDS nevében kell megfizetnie.

   Ha létezik a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény („kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény”) a TBDS illetősége szerinti államok és a Felhasználó között, akkor a Felhasználónak az alkalmazható kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint meghatározott maximális forrásadóösszeget meg kell fizetnie a megfelelő hatóságoknak, amennyiben fennállnak az (adott esetben nullára való) forrásadó-csökkentés előfeltételei. A Felhasználó felelős az (adott esetben nullára való) forrásadó-csökkentés formai előfeltételeinek teljesítéséért. A TBDS a Felhasználónak a szerződés megkötésénél illetőségi igazolást bocsát rendelkezésére.

   A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a TBDS-nek felszólítás nélkül és haladéktalanul hivatalos igazolást mutat be a TBDS nevében befizetett adókról. Amennyiben a hivatalos igazolást nem vagy késve mutatják be, a Felhasználó a TBDS-et az igazolás nem vagy késve elvégzett bemutatásán alapozva minden kártól mentesen kell tartani.
 5. A Platform-ÁSZF, a platform és az Általános Szerződési Feltételek módosításai
  1. A Platform-ÁSZF módosításához mindkét fél hozzájárulása szükséges, ha a jelen 5. pont ettől eltérően nem rendelkezik.
  2. A TBDS a platformon megfelelő technikai módosításokat végezhet, különösen amennyiben ezek ahhoz szükségesek, hogy működőképességét javítsa vagy a törvényi követelményeket betartsa.
  3. A TBDS a platformon tartalmi változtatásokat is végezhet, amennyiben ezek a Felhasználóval szembeni szolgáltatáskínálatot a platform használatára vonatkozóan nem korlátozzák, vagy a Felhasználó nem tiltakozott ezen változtatás ellen a lenti 4. pont szerint.
  4. A platform tartalmainak méltányos teljesítésmódosításait a Felhasználónak jelzik, és ennek során biztosítják neki a lehetőséget arra, hogy a változtatás ellen hat (6) héten belül tiltakozzon. A méltányos teljesítésmódosítás elleni tiltakozás hat (6) héten belüli elmaradását (írásban vagy e-mailben) a teljesítésmódosításhoz való hozzájárulásként értékelik, amennyiben a Felhasználó figyelmét a módosítás bejelentése keretében erre a jogkövetkezményre felhívták. Ha a Felhasználó tiltakozott egy teljesítésmódosítás ellen, akkor a TDBS-t rendkívüli felmondási jog illeti meg a Felhasználóval szemben; ezenkívül a Felhasználó a platform Általános Szerződési Feltételeit rendes felmondással is bármikor felmondhatja. Amennyiben a Felhasználó határozott idejű TBDS-szolgáltatást vagy harmadik szolgáltatást vesz igénybe, úgy jogosult azonnali hatállyal felmondani a Platform-ÁSZF-et, ha a szolgáltatás változása jelentős mértékben negatív hatással van a határozott idejű TBDS- vagy harmadik fél általi szolgáltatásra.
  5. A mindenkori Általános Szerződési Feltételek és a mindenkori szolgáltatások módosításai a mindenkori Általános Szerződési Feltételek szabályozásának hatálya alá tartoznak.
 6. Nincs kizárólagosság/ nincs átvételi kötelezettség
  1. A TBDS-szolgáltatások és/vagy harmadik fél általi szolgáltatások a részes felek számára nem kizárólagosak; egyik fél sem tartozik versenykorlátozások alá. A Felhasználóra vonatkozóan sem a TDBS-szolgáltatásoknál sem harmadik fél szolgáltatásainál nincsenek minimális átvételi kötelezettségei.
  2. A Felek egyike sem köteles jelen Platform-ÁSZF alapján megkötni a külön Általános Szerződési Feltételeket.
 7. Szerződéskötés, szerződés időtartama és felmondási jogok
  1. A Felhasználó részéről elvégzett regisztrációs folyamat lezárásával még nem jön létre szerződés a TDBS-sel; sokkal inkább a Felhasználó részéről egy ajánlat leadásáról van szó. Csak a TBDS általi elfogadással (ezt a Felhasználóval e-mailben közli) jön létre a szerződés. A TBDS ezenkívül fenntartja magának azt a jogot, hogy a Felhasználó általi ajánlatleadást követően és a TBDS általi ajánlatelfogadás előtt fizetőképességi vizsgálatot, szankcióslista-ellenőrzést és a Felhasználó közösségi adószámának ellenőrzését elvégezze. Az ajánlat elfogadását követően is fenntartja a TBDS azt a jogot, hogy rendszeres időközönként közösségiadószám-ellenőrzést, fizetőképességi vizsgálatot és/vagy szankcióslista-ellenőrzést végezzen el.

   A platform és a szolgáltatások használatára vonatkozóan az a fenntartás áll fenn, hogy a teljesítést nemzeti és nemzetközi előírások, különösen exportellenőrzési rendelkezések, valamint embargók vagy egyéb jogi korlátozások nem akadályozzák. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy minden olyan információt és dokumentumot megismertet, amely a platform és/ vagy a szolgáltatások használatához szükséges. Az exportellenőrzések vagy engedélyezési eljárások miatti késlekedések átmenetileg akadályozhatják a szolgáltatásnyújtást. Ha nem kapja meg a szükséges engedélyeket, a Platform-ÁSZF, valamint az Általános Szerződési Feltételek nem számítanak megkötöttnek; a kártérítési igények erre vonatkozóan és az előbbiekben megnevezett határidő-túllépés miatt kizártak.
  2. A Felhasználó és a TBDS közötti jelen Platform-ÁSZF érvényes, amint a Felhasználó általi regisztráció lezárását követően a TBDS a Felhasználóval szemben kinyilvánította elfogadását (az 1. pont rendelkezései szerint). A Platform-ÁSZF-et határozatlan időre kötik.
  3. A Platform Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználó bármikor, rendes felmondással, határidő nélkül felmondhatja, kivéve, ha a Felhasználó határozott idejű TBDS-szolgáltatást és/vagy harmadik fél általi szolgáltatást vesz igénybe; ebben az esetben a TBDS- és/vagy harmadik fél általi szolgáltatásnak az adott szerződés futamidejére és felmondási lehetőségére irányadó szabályozásai érvényesek a Platform-ÁSZF felmondására is. A platform Általános Szerződési Feltételeit olyan Felhasználó, aki a jelen 3. pont 1. mondata szerint élt felmondással, csak legalább tíz (10) munkanap elteltével kötheti meg újra. A Platform Általános Szerződési Feltételeket a TBDS három (3) hónapos határidővel mondhatja fel rendes felmondással a hónap végére, kivéve, ha a Felhasználó határozott idejű TBDS-szolgáltatást és/vagy harmadik fél általi szolgáltatást vesz igénybe; ebben az esetben a TBDS- és/vagy harmadik fél általi szolgáltatásnak az adott szerződés futamidejére és felmondási lehetőségére irányadó szabályozásai érvényesek a jelen Platform-ÁSZF felmondására is.
  4. Amennyiben a Felhasználó olyan összekapcsolt gépjármű vagy mobil eszköz használatának befejezését tervezi, amelyhez TBDS-szolgáltatásokat és/vagy harmadik fél szolgáltatásait végeztek el, akkor a Felhasználó az összekapcsolt gépjárművet vagy mobil eszközt a platformról ki fogja jelenteni. Jelen összekapcsolt gépjárműre vagy mobil eszközre vonatkozó TBDS-szolgáltatások és/vagy harmadik fél szolgáltatásai az összekapcsolt gépjármű vagy mobil eszköz használatának befejezésével arra vonatkozóan befejeződtek. Minden megőrzési időtartamot az adott Általános Szerződési Feltételek tartalmaznak. A jelen 4. pont 1. mondata szerint kijelentett összekapcsolt gépjármű vagy mobileszközzel való ismételt bejelentkezés csak legalább négy (4) munkanap múlva lehetséges ismét.

   A Felhasználó köteles az eladott gépjárművet a platformról legkésőbb a vevőnek való átadással kijelenteni.
  5. Felek fontos okból való felmondási jogát ez nem érinti. Fontos oknak számítanak például többek között a következők: (i) egyik fél lényeges kötelezettségszegése, amelyet a másik fél által meghatározott harminc (30) napos határidő elteltével sem hárított el és ezért a szerződés betartását a másik fél számára nem elvárhatóvá tette vagy (ii) egyik félre vonatkozóan csődeljárás indult vagy a csődtömeg hiánya miatt az eljárást elutasították.
  6. Az igénybe vett TBDS-szolgáltatásokra vagy harmadik fél szolgáltatásaira vonatkozóan a futamidő és felmondás szabályozása a mindenkori Általános Szerződési Feltételekben található. Ha a Felhasználó vagy a TBDS a Platform Általános Szerződési Feltételeket felmondja, akkor azzal ugyanarra a megszüntetési időpontra automatikusan felmondja az összes szolgáltatást és az Általános Szerződési Feltételeket is.
 8. A Felhasználó adatai és adatvédelem
  1. Megbízási adatok
   A Felhasználónak a saját ügyfeleivel bonyolított szállítási megbízásokról szóló megbízási adatait („megbízási adatok”) a TBDS csak a Platform Általános Szerződési Feltételek teljesítési céljaira, a TBDS-szolgáltatásokhoz és/vagy harmadik szolgáltatásokhoz, a jelen Platform-ÁSZF időtartama alatt használhatja fel. Azt meghaladóan, hogy a TBDS a megbízási adatokat esetlegesen harmadik szolgáltatók részére továbbítja a harmadik szolgáltatások elvégzéséhez szükséges mértékben, a TBDS nem továbbítja a Felhasználó megbízási adatait egyéb harmadik felek részére.
  2. Aggregált adatok
   Az aggregált adatok olyan adatok, amelyeket a TBDS nem vonatkoztathat egy meghatározott járművezetőre és általánosan az összekapcsolt járművekre vagy a mobil eszközökre, használatukra (mint például a töltési állapot vagy a fékkopás) és/vagy megtett útjaikra vonatkozhatnak (az „aggregált adatok”). Az adatokat vagy az összekapcsolt gépjármű vagy a mobileszköz vagy a Felhasználó továbbítja közvetlenül a platformra és menti el ott. A mentésnél a gépjármű azonosító számának utolsó 6 számjegyét és a járművezető azonosítóját a rendszer felismerhetetlenné teszi. A TBDS ezeket az aggregált adatokat a jelen Platform-ÁSZF időtartama alatt és azon túl is használhatja és harmadik félnek továbbíthatja (i) a Platform-ÁSZF és/vagy az azok alapján megkötött ÁSZF teljesítésének céljaira, (ii) a Felhasználó és harmadik szolgáltató közötti harmadik szolgáltatások teljesítésének céljára, (iii) a TBDS vagy a TRATON GROUP vagy a Volkswagen-csoport konszerntársaságainak egyéb saját céljaira (mint például a biztonság növelése, adatelemzés, tesztek vagy ajánlatok javítása/bővítése), és (iv) amennyiben a Felhasználó sem beazonosítható, egyéb harmadik félnek történő értékesítés céljából.
  3. Személyes adatok
   A TBDS betartja az alkalmazandó adatvédelmi törvényeket. Ez magában foglalja az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletet, valamint a német szövetségi adatvédelmi törvényt a mindenkori hatályos változatuk szerint.
   1. Megbízási adatok kezelése TBDS-sel
    A Felhasználónak és munkatársainak (különösen a járművezetőknek) az összekapcsolt gépjárművek vagy mobileszközök, a Felhasználó és/vagy harmadik szolgáltatók által a TBDS platformjára továbbított, illetve küldött személyes adatai („személyes adatok”) gyűjtésére, kezelésére és felhasználására a TBDS részéről külön a Felek által megkötendő, az általános adatvédelmi rendelet 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződés („adatfeldolgozási szerződés”) alapján kerül sor, amely szerint a TBDS a személyes adatokat megbízottként (adatfeldolgozó) a Felhasználó megbízásából és utasítása szerint megbízóként (adatkezelő) kezeli. A részleteket a külön megkötendő adatfeldolgozási szerződés szabályozza.

    Az adatfeldolgozási szerződés keretében adatvédelmi jogi szempontból a Felhasználó marad felelős az adatkezelésért, egyúttal köteles biztosítani az érintettek (járművezetők és adott esetben további személyek) személyes adatai kezelésének jogszerűségét.

    Amennyiben az egyes TBDS-szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban további adatkezelés szükséges a TBDS megbízásából, az adatfeldolgozási megbízás rendelkezéseit a felek az ÁSZF megkötése esetén további rendelkezésekkel egészítik ki.

    A személyes adatok TBDS általi kezelése az adatfeldolgozási szerződés keretében magában foglalja emellett a járművezető vezetési menetviszonyának és az összekapcsolt gépjármű és a mobileszközök használatának elemzését, valamint ennek alapján javaslatok tételét a Felhasználó számára a hatékonyság növelésére (pl. tréningek, javítási javaslatok).
   2. Továbbítás harmadik szolgáltatóknak és megbízások (megbízási adatok) további feldolgozása harmadik szolgáltatókkal
    Amennyiben harmadik szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban személyes adatok továbbítása szükséges a TBDS részéről harmadik szolgáltató számára, a TBDS céget a Felhasználó az adatfeldolgozási szerződés alapján ezúton utasítja arra, hogy a személyes adatokat továbbítsa a harmadik szolgáltató számára, illetve a harmadik szolgáltatónak hozzáférést biztosítson azokhoz. Ahhoz, hogy a Felhasználó és/vagy a TBDS személyes adatokat továbbíthasson harmadik szolgáltatók számára, a Felhasználónak a harmadik szolgáltatóval az ÁSZF megkötése keretében adott esetben külön adatvédelmi megállapodást vagy az általános adatvédelmi rendelet 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződést kell kötnie.
   3. Járművezetők beleegyezése (vezetői alkalmazás)
    Járművezetők személyre vonatkozó adatainak vezetői alkalmazáson keresztüli rögzítéséhez, feldolgozásához, használatához és továbbításához okostelefonjunkon a 8. pontban meghatározott célokra a TBDS a járművezetőktől a vezetői alkalmazáson keresztül be fogja szerezni külön beleegyezésüket. A Felhasználó figyelmét felhívjuk arra és ő ezzel egyetért, hogy a járművezető általi beleegyezés megadás önkéntes, annak megtagadása (vagy visszavonása) esetén a járművezető azonban nem tudja használni a vezetői alkalmazást és a szolgáltatásokat és/ vagy harmadik fél szolgáltatásait aztán nem tudja teljesíteni a vezetői alkalmazás bevonásával.
   4. Saját felhasználás az adatfeldolgozási szerződésen kívül
    A megbízottként (adatfeldolgozóként) a 8.3.1 pont szerint betöltött szerepén túl a TBDS a következők szerint kezel és használ fel személyes adatokat saját céljaira is a jelen Platform-ÁSZF időtartama alatt és azon túl:
    1. adatok aggregálása (azaz az összekapcsolt járművekre vagy a mobileszközökre vonatkozóan, melynek során a gépjármű azonosító számának utolsó 6 számjegyét olvashatatlanná teszik, és eltávolítják a járművezető azonosítóját), az adatok – a jelen Platform-ÁSZF megszűnését követően is történő – kiértékelése, elemzése és adott esetben harmadik felek (vállalatcsoporton kívüliek és a TRATON GROUP és/vagy a Volkswagen-csoport konszerntársaságai) számára történő továbbítása céljából; valamint
    2. vezetési profilok elemzése az utolsó 6 számjegy nélkül és a járművezetői azonosító nélkül a TBDS, valamint a TRATON GROUP és a Volkswagen-csoport konszerntársaságai általi szolgáltatáskínálat állandó továbbfejlesztése és minőségének javítása, továbbá hibadiagnosztika, hibamegelőzés és/vagy tesztek céljából.
   5. A személyes adatok kezelésének jogszerűségének biztosítása
    A Felhasználó figyelmét felhívjuk arra, hogy a személyes adatok kezeléséért felelős adatkezelőként átfogó tájékoztatási kötelezettsége áll fenn az adatkezelés által érintett személyek felé. Ezzel kapcsolatban az érintett személyeket precíz, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelven kell ellátnia minden információval.

    Továbbá a Felhasználónak biztosítania kell azt, hogy a személyre vonatkozó adatok feldolgozása törvényes módon történik, vagyis adatvédelmi jogi szempontból fennáll a jogalap.

    Felhívjuk a figyelmet arra, hogy – amennyiben a Felhasználó rendelkezik üzemi tanáccsal és a Felhasználó által igénybe vett TBDS-szolgáltatástól és/vagy harmadik fél szolgáltatásától független – lehetőség szerint ki kell váltani az üzemi tanács beleszólási jogát és egy üzemi megállapodás megkötése a személyre vonatkozó munkavállalói adatok megfelelő feldolgozásáról szükségessé válhat.

    Továbbá a Felhasználónak biztosítania kell, hogy a szolgáltatások végrehajtásával a munkavállaló személyre vonatkozó adatainak feldolgozása kizárólag a munkaviszony megvalósítása miatt történik.
  4. Licenc
   A Felhasználó ezúton biztosítja a TBDS-nek a mindenkori adatok 8. pontban leírt rögzítéséért, feldolgozásáért, használatáért és továbbításáért a mindenkor szükséges nem kizárólagos, világszerte érvényes, további licencbe adható használati és értékesítési jogokat a mindenkori a 8. pontban megnevezett időszakra. Ez a jog magában foglalja a változtatás, továbbfejlesztés, sokszorosítás és – a fenti mértékben – a terjesztés és az értékesítés jogát. A használati jogok jelen biztosítása nem jelent beleegyezést adatvédelmi jogi értelemben.
  5. Mentesség
   Amennyiben a Felhasználó elmulasztja valamelyik eladott gépjármű határidőben való kijelentését a fenti 7.4 pont szerint, úgy köteles mentesíteni a TDBS céget a vevő és munkatársai adatainak adott esetben nem megengedett adatkezelése miatti károk alól, kivéve, ha az a Felhasználónak nem felróható.
 9. Felelősség és szavatosság
  1. Felelősség
   1. A TBDS felelős azokért a károkért, amelyeket szándékosan és/vagy súlyos gondatlanságból a TBDS vagy teljesítési segédei okoztak. A TBDS vagy teljesítési segédei egyszerű gondatlansága miatt keletkezett károkért a TBDS csak akkor felel, ha azzal lényeges kötelezettségszegést követ el. A lényeges kötelezettségek olyan szerződési kötelezettségek, amelyek lehetővé teszik a szerződés megfelelő megvalósítását és amelyek teljesítésében a Felhasználó bízott és bízhatott. Ilyen lényeges kötelezettségek egyszerű gondatlansággal történő megsértése esetén a TBDS felelőssége a jellemzően előre látható károkra korlátozódik.

    Amennyiben a TBDS-szolgáltatás és/vagy harmadik fél szolgáltatása ingyenesen vehető igénybe, a következők érvényesek: Ilyen lényeges kötelezettségek egyszerű gondatlanságból való megszegése esetén a TBDS-nek a szolgáltatás költségmentességének figyelembevételével ezen túl csak azért a gondosságért kell felelnie, amelyet a TBDS a saját ügyeiben alkalmazni szokott.
   2. Egyéb esetben a TBDS felelőssége egyszerű gondatlanság esetén kizárt.
  2. Egyéb kizárások
   1. A TBDS nem felel a Felhasználó gépjárműveinek szabályszerű állapotáért, amelyekre vonatkozóan a szolgáltatást végzi. A szolgáltatás csupán a Felhasználó támogatására szolgál; az előírások betartása, valamint a járművek használata és állapota az üzemben tartó, illetve a járművezető felelőssége.
   2. A RIO boxok és/vagy RIO adóegységek rendelkezésre bocsátása nem része a Platform-ÁSZF-nek. Ezért a jelen Platform Általános Szerződési Feltételekben nem kerül sor erre vonatkozó szavatosság és/vagy felelősség vállalására.
   3. Ennek megfelelően a jelen Platform Általános Szerződési Feltételekben nem kerül sor szavatosság és/vagy felelősség vállalására a hiányos szolgáltatásokért (különösen a hiányzó vagy hibás adatokért) és/ vagy olyan károkért, amelyek a gépjárművek, a RIO boxok és/vagy a RIO adóegységek hibás működésén és/vagy kimaradásain és/vagy a Felhasználó hibás adatbevitelén alapulnak.
   4. A TBDS emellett nem vállal szavatosságot és/vagy felelősséget a jelen Platform-ÁSZF szerint a harmadik szolgáltatók harmadik szolgáltatásaiért. A felelősségi és szavatossági igényei a saját TBDS-szolgáltatásokra vonatkozóan kizárólag a mindenkor megkötendő Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően határozhatók meg.
 10. Titoktartás
  1. A TBDS és a Felhasználó a mindenkori a másik felet érintő bizalmas információkkal kapcsolatban titoktartásra kötelezi magát és ezt csak jelen Platform Általános Szerződési Feltételek végrehajtásához és az ezzel követett célra használja. Ez a kötelezettség a szerződés megszűnését követően három (3) éves időszakra továbbra is fennáll. A 8. pontban foglaltakat ez nem érinti.
  2. A fenti 1. pontban meghatározott titoktartási szabályozást nem kell alkalmazni akkor, ha a bizalmas információkat (i) a mindenkori másik fél a Platform Általános Szerződési Feltételek megkötésekor igazolhatóan már ismerte vagy azt követően harmadik fél által ismertté vált, anélkül hogy ezáltal titoktartási megállapodást szegne meg, (ii) a Platform Általános Szerződési Feltételek megkötésénél közismertek vagy azután közismertté teszik, amennyiben ez nem a jelen Platform Általános Szerződési Feltételek megszegésén alapszik, (iii) egyik fél a mindenkori másik fél előzetes beleegyezésével jelen Platform Általános Szerződési Feltételeken kívül használhatta vagy (iv) törvényi kötelezettség alapján vagy bíróság vagy hatóság elrendelésére közzé kell tenni; amennyiben megengedett és lehetséges a közzétételre kötelezett fél a mindenkori másik felet előzetesen erről értesíti és alkalmat ad neki arra, hogy a közzététel ellen eljárjon.
 11. Egyéb rendelkezések
  1. Amennyiben a platform rendelkezésre bocsátása vis maior miatt nem lehetséges, a TBDS-t a vis maior kihatásának időtartamára és terjedelmére felmentik a platform rendelkezésre bocsátásától, amennyiben a TBDS megtette a megfelelő megelőző intézkedéseket a következmények elkerülésére. Vis maior alatt minden a TBDS befolyási körén kívül eső olyan eseményt kell érteni, amely miatt a TBDS teljesen vagy részben akadályoztatva van a kötelezettségei teljesítésében, ideértve a tűzkárokat, áradásokat, sztrájkokat és jogos kizárásokat, valamint a nem saját maga okozta üzemzavarokat és hatósági intézkedéseket. A TBDS a Felhasználónak haladéktalanul bejelenti a vis maior fellépését és elmúlását, és teljes erejével azon fáradozik, hogy elhárítsa a vis maiort, illetve annak hatásait a lehetőségek szerint korlátozza.
  2. Ha a jelen Platform-ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenek lennének vagy azzá válnának, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A felek ebben az esetben a hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan hatályos rendelkezéssel váltják fel, amely a lehető legjobban megközelíti az eredeti megállapodást és a felek gazdasági szándékait. Jelen Platform Általános Szerződési Feltételekben lévő hiányosságot ennek megfelelően pótolják.
  3. Jelen Platform Általános Szerződési Feltételek módosításához és kiegészítéséhez írásbeli forma szükséges. Ez vonatkozik az írásbeliség követelményének megszüntetéséről szóló megállapodásra is.
  4. Jelen Platform Általános Szerződési Feltételek több nyelvi változatban állnak rendelkezésre, melynek során ellentmondások esetén a német nyelvű, eredeti változat irányadó.
  5. A jelen Platform Általános Szerződési Feltételekre a végrehajtásukat és értelmezésüket illetően a Németországi Szövetségi Köztársaság joga irányadó a más jogrendszerekre utaló rendelkezések és a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazásának kizárásával. Jelen Platform Általános Szerződési Feltételekből vagy azokkal kapcsolatban eredő vita esetén a kizárólagos bírói illetékesség helye München.

1. sz. melléklet A jelen Platform-ÁSZF 1.2 pontja szerinti országok

1. sz. melléklet:

A platformhasználat Általános Keretfeltételeinek 1.2 pontja szerinti országok listája

Az Európai Unió tagállamai:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia (kivéve a tengerentúli területeket), Észtország, Finnország, Franciaország (kivéve a tengerentúli területeket), Görögország, Hollandia (kivéve a tengerentúli területeket), Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália (kivéve a tengerentúli területeket), Románia, Spanyolország (kivéve a tengerentúli területeket), Svédország, Szlovákia, Szlovénia

További államok:
Izland, Lichtenstein, Norvégia (kivéve a tengerentúli területeket), Svájc, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (kivéve a tengerentúli területeket)


Készült: 2022. 09. 19.