Általános Szerződési Feltételek az MAN ServiceCare S és az MAN ServiceCare M szolgáltatáshoz

 1. Tárgy
  1. Az MAN Truck & Bus SE („MAN T&B”) Általános Szerződési Feltételei szabályozzák a 2. pontban leírt, a TB Digital Services GmbH („TBDS”), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München, által üzemeltetett RIO platformon keresztül a Felhasználónak nyújtott MAN T&B-szolgáltatásokat. Ezek egyszeri megállapodást jelentenek a Felhasználó és a TBDS között létrejött és a RIO platformra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kiegészítéseként.
  2. A jelen Általános Szerződési Feltételeknek ettől eltérő rendelkezésének hiányában jelen Általános Szerződési Feltételekre a Felhasználó és a TBDS között már létrejött RIO platform Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alkalmazandók. A RIO platformra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott fogalmak jelen Általános Szerződési Feltételekre is vonatkoznak.
  3. A Felek az Általános Szerződési Feltételekben a RIO platformra vonatkozóan a RIO platform Általános Szerződési Feltételeinek 2.2 pontja szerint rendelkezéseknek megfelelően állapodnak meg.
  4. Az MAN ServiceCare szolgáltatás „S” és „M” fokozatban szerepel a kínálatban. A két termék egymásra épül, ami azt jelenti, hogy a termékek működésének terjedelme fokozatonként növekszik.
  5. Az ServiceCare szolgáltatás használatához a járműnek/járműveknek a RIO adminisztrációs területen a RIO platformon való rögzítése után a Felhasználónak az MAN ServiceCare szolgáltatás S vagy M fokozatának elindításához a RIO platform piacterén a megfelelő gombra kell kattintania. A termékaktiválás keretében a Felhasználónak meg kell erősítenie az Általános Szerződési Feltételeket, beleértve a szolgáltatás leírását is. Az MAN ServiceCare szolgáltatás nyújtásához a Felhasználó ezen kívül köteles az aktiválási folyamat keretében egy további lépésben minden, a szolgáltatáshoz kiválasztott járműhöz (a Felhasználó részéről) egy kapcsolattartót megadni, beleértve a kapcsolati adatokat, valamint hazai szervizként egy szerződéses MAN márkaszervizt (az MAN After Sales hálózathoz tartozó szervizt) megnevezni, amelyben a karbantartási műveleteket általában elvégzik. Egy járműhöz csak egy hazai márkaszerviz rendelhető hozzá. Ennek a hazai márkaszerviznek egy olyan országban kell lennie, amelyben az MAN ServiceCare használata engedélyezett. Erre vonatkozóan lásd az MAN ServiceCare S vagy M szolgáltatás leírását. Járműtípustól függően a hazai szervizműhelyek kiválasztása korlátozott lehet. Csak az MAN T&B általi elfogadás visszaigazolásával (ezt a felhasználóval írásban, e-mailben vagy a RIO platformon keresztül közli) jön létre az MAN ServiceCare S vagy M szolgáltatási szerződés. Az MAN T&B ezenkívül fenntartja magának azt a jogot, hogy a Felhasználó általi ajánlatleadást követően és az MAN T&B általi ajánlatelfogadás előtt fizetőképességi vizsgálatot, szankcióslista-ellenőrzést és a Felhasználó közösségi adószámának ellenőrzését elvégezze. Az ajánlat elfogadását követően is fenntartja magának az MAN T&B azt a jogot, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze a közösségi adószámot, a fizetőképességet és/vagy a szankciós listát.

   A szolgáltatás használatára vonatkozóan érvényes annak fenntartása, hogy a teljesítést nemzeti és nemzetközi előírások, különösen exportellenőrzési rendelkezések, valamint embargók vagy egyéb jogi korlátozások nem akadályozzák. A Felhasználó kötelezi magát, hogy minden olyan információt és dokumentumot átad, amely a szolgáltatás használatához szükséges. Az exportellenőrzések vagy az engedélyezési eljárások miatti késlekedések a szolgáltatások teljesítését átmenetileg hatályon kívül helyezik. A szükséges engedélyek megadásának hiánya esetén az Általános Szerződési Feltételek nem jönnek létre; az erre vonatkozó és az előbbiekben megnevezett határidő-túllépés miatti kártérítési igények kizártak.
  6. Jelen szolgáltatás kizárólag a szolgáltatás leírásában megnevezett országban székhellyel rendelkező és kizárólag a Német Polgári Törvénykönyv 14. § szerinti vállalatok részére elérhető.
  7. A német Polgári Törvénykönyv 312i § 1. bekezdés 1. mondat 1–3. pontja és 2. mondata nem érvényes jelen Általános Szerződési Feltételek megkötésénél.
 2. A szolgáltatások és a műszaki követelmények
  1. Az MAN T&B a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek futamideje alatt a Felhasználónak a következő MAN T&B-szolgáltatások egyikét nyújtja:

   A szolgáltatások megnevezése

   A szolgáltatások rövid leírása

   Díjazás euróban (nettó)

   MAN ServiceCare S

   Az MAN ServiceCare S kötelezettség nélkül tájékoztatja a felhasználót az MAN ServiceCare szolgáltatásra regisztrált járművének közelgő karbantartási időpontjáról és segédkezik a karbantartási időpontoknak a felhasználó által kiválasztandó szerződéses márkaszervizzel való egyeztetésében, amelynek nem kell azonosnak lennie a hazai szervizműhellyel. Az MAN szerződéses márkaszerviz szolgáltatásai nem képezik jelen Általános Szerződési Feltételek tárgyát.

   ingyenes

   MAN ServiceCare M

   Az MAN ServiceCare S funkciói mellett az MAN ServiceCare M lehetővé teszi a felhasználó számára annak eldöntését, hogy a kiválasztott MAN szerződéses műhelynek milyen mértékű karbantartást kell biztosítania és alkalmaznia. Ugyanakkor információkkal látja el a felhasználót járműve aktuális karbantartási állapotáról, és így lehetővé teszi a műhelyben töltendő időszakok önálló megtervezését.

   Lásd a RIO platform piacterét

   Az MAN ServiceCare S és M szolgáltatás részletes leírása, valamint az aktuális árak napra készen elérhetők a RIO platform piacterén a https://rio.cloud internetcímen, és a teljesítményleírások onnan le is tölthetők.

  2. A RIO platform rendelkezésre állását az azon teljesítendő szolgáltatáshoz a RIO-platform Általános Szerződési Feltételek 3.2 pontja szabályozza.

  3. Fontos tudnivaló: Az adatvédelmi követelményekre vonatkozóan kifejezetten felhívjuk a figyelmet a platform Általános Szerződési Feltételeinek 8. pontjára. A Felhasználó a TBDS által megbízásból végzett adatfeldolgozás keretében adatvédelmi jogi szempontból továbbra is felel adatfeldolgozásért, továbbá biztosítja az érintett személyek (járművezetők és adott esetben további személyek) személyes adatainak feldolgozásának jogszerűségét. Ez magában foglalja a Felhasználó érintett személyekkel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségét, valamint a megfelelő adatvédelmi jogalap megteremtését.

  4. A RIO platformra vonatkozó Általános Üzleti Feltételeken megkötött adatfeldolgozási megbízásra vonatkozóan a következő rendelkezésekkel egészítjük ki a jelen Általános Szolgáltatási Feltételeket: A felhasználó felhatalmazza az MAN T&B-t és a TBDS-t az MAN ServiceCare S vagy M szolgáltatás nyújtásához és a felhasználó járművének karbantartásához szükséges adatoknak a felhasználó által kiválasztandó hazai szervizműhely és minden más, a felhasználó által egyedi esetekben szolgáltatások nyújtására kiválasztott szerződéses MAN márkaszerviz, valamint az MAN ServiceCare minőségbiztosításának céljából az illetékes országos MAN forgalmazó társaság részére történő átadására. Ez a közelgő karbantartáshoz szükséges adatokat jelenti pl. kapcsolattartási adatokat, járműazonosító-számot, karbantartási adatokat, töltésszintre vonatkozó adatokat, gumiabroncsnyomás adatokat, fékbetét adatokat stb. A járműtípustól, a jármű konfigurációtól és a mindenkori Telematik Bord Modultól (telematikai fedélzeti modul) („TBM”) függően az adatok adott esetben nem vagy csak korlátozott mértékben jeleníthetők meg. TBM esetén ez a RIO Box vagy a TBM2. A TBM2 elküldi az adatokat a T-Systems platformra (termékmegnevezés: Logiweb / MAN TeleMatics). A T-System platform a jármű jelentéseit továbbküldi a RIO platformra. Ezért az adatok egy részét továbbra is tárolni kell / fel kell dolgozni a T-Systems platformon.

  5. Fontos tudnivaló TBM2-vel felszerelt járművet üzemeltető ügyfelek számára: Amennyiben a jármű TBM2-vel van felszerelve, a felhasználónak a termék megvásárlása előtt ellenőriznie kell az aktuális rendelkezésre álló interfész-csatlakozásokat (API). Az API-n keresztül vannak a külső rendszerek / harmadik fél rendszerei, mint pl. logisztikai szoftver, vagy saját fejlesztések, az MAN TeleMatics platformra csatlakoztatva; nem kompatibilis API interfész esetén fennáll annak veszélye, hogy a külső rendszereket / harmadik fél rendszereit már nem lehet visszaállítani. Az ügyfél oldaláról szükséges interfész összehangolásért az MAN T&B nem vállal felelősséget és nem vállalja át a költségeit sem.

 3. Díjazás

  1. A szolgáltatásokért fizetendő díjazás a rio.cloud oldalon lévő platform adatainak megfelelően alakul, és a törvényben meghatározott általános forgalmi adó hozzászámításával értendő. Az elszámolás időarányosan azokra a hónapokra történik, amelyekben a Felek a szolgáltatásról csak a hónap egy részére állapodtak meg.

  2. A Felhasználónak a díjazást az MAN T&B általi számlakiállítást követően a RIO platform Általános Szerződési Feltételek 4.2 pontjában megnevezett fizetési szolgáltatójánál kell megfizetni. Fenti fizetés az MAN T&B-vel szemben teljesítettnek számít.

  3. Ha a Felhasználó az MAN T&B méltányos határidővel megadott előzetes írásbeli felszólítása ellenére is fizetési késedelemben van, az MAN T&B legalább egy (1) hét előzetes további bejelentését követően a szolgáltatások teljesítése jelen Általános Szerződési Feltételekkel a fizetés beérkezéséig felfüggeszthető.

  4. Az árak és a megadott díjak nem tartalmazzák a törvényben meghatározott általános forgalmi adót vagy egyéb adókat. Az ilyen típusú adók az MAN T&B Felhasználóját terhelik a megállapodott díjon felül.

   Amennyiben fordított adózást vagy azzal összehasonlítható egyszerűsített módszert (amely szerint a szállítás vagy szolgáltatás vevője az általános forgalmi adó vagy hasonló adók önbevallására vagy visszatartására köteles) kell alkalmazni, a Felhasználónak az önbevallást vagy a visszatartást az előírt határidőn belül el kell küldenie az illetékes adóhatóságnak. Amennyiben opcionálisan ilyen mechanizmust használnak, a felek megállapodnak a mechanizmus alkalmazásáról. Ettől függetlenül az árakat és díjakat mindkét esetben általános forgalmi adó vagy egyéb adók nélkül állapítjuk meg és a felhasználónak az MAN T&B felé történő fizetéseit a szerződésben megállapodott ár mértékéig bármilyen levonás nélkül kell teljesítenie.

  5. A Felhasználó és a MAN T&B saját maguk felelősek a jövedelmükből számított jövedelemadók elszámolásáért.

   Az árak és a megnevezett díjak nem tartalmazzák a törvényben meghatározott forrásadót vagy egyéb adókat. Ha a díjazás törvényben meghatározott forrásadó hatálya alá tartozna, a Felhasználó nem tarthat vissza forrásadó-levonási összegeket az illetősége szerinti állam nemzeti jogának megfelelően az MAN T&B-nek teljesítendő fizetésből. Az ilyen adókat a Felhasználónak az MAN T&B megállapodás szerinti díjon kívül saját számlára a megfelelő hatóságnak az MAN T&B nevében kell megfizetnie.

   Ha létezik a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény („kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény”) az MAN T&B illetősége szerinti államok és a Felhasználó között, akkor a Felhasználónak az alkalmazható kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint meghatározott maximális forrásadó összeget meg kell fizetnie a megfelelő hatóságoknak, amennyiben fennállnak az (adott esetben nullára való) forrásadó-csökkentés előfeltételei. A Felhasználó felelős az (adott esetben nullára való) forrásadó-csökkentés formai előfeltételeinek teljesítéséért. Az MAN T&B a Felhasználónak a szerződés megkötésénél illetőségi igazolást bocsát rendelkezésére.

   A Felhasználó kötelezi magát, hogy az MAN T&B-nek felszólítás nélkül és haladéktalanul hivatalos igazolást mutat be az MAN T&B nevében befizetett adókról. Amennyiben a hivatalos igazolást nem vagy késve mutatják be, a felhasználónak az MAN T&B-t az igazolás nem vagy késedelmes bemutatása miatt keletkező kártól mentesítenie kell.

 4. Módosítások

  1. Az Általános Szerződési Feltételek módosításához mindkét fél hozzájárulása szükséges, amennyiben a Felek a jelen 4. pontban ettől eltérően nem állapodnak meg.

  2. Az MAN T&B a szolgáltatások teljesítésének keretében megfelelő technikai módosításokat végezhet, különösen amennyiben ezek ahhoz szükségesek, hogy működőképességét javítsa vagy a törvényi követelményeket betartsa.

  3. Az MAN T&B a szolgáltatások nyújtásának keretében tartalmi változtatásokat is végezhet, amennyiben ezek a Felhasználóval szembeni teljesítési ajánlatot a szolgáltatás használatára vonatkozóan nem korlátozzák vagy a Felhasználó a lenti 4. pontnak megfelelően ezen változtatás ellen nem tiltakozott.

  4. A méltányos teljesítésmódosításokat a szolgáltatások teljesítésének keretében és a méltányos áremeléseket a felhasználónak szöveges formában jelzik és ennek során biztosítják annak lehetőségét, hogy a változtatás ellen hat (6) héten belül tiltakozzon. A méltányos teljesítésmódosítás / díjazásemelés elleni tiltakozás hat (6) héten belüli elmaradását (írásban vagy e-mailben) a teljesítésmódosításhoz / díjazásemeléshez való hozzájárulásként értékelik, amennyiben a Felhasználó figyelmét a módosítás bejelentése keretében erre a jogkövetkezményre felhívták. Ha a felhasználó tiltakozott egy teljesítésmódosítás / díjazásemelés ellen, akkor az MAN T&B-t az Általános Szolgáltatási Feltételekre vonatkozóan azonnali felmondási jog illeti meg a felhasználóval szemben; ezenkívül a felhasználó az Általános Szolgáltatási Feltételeket rendes felmondással is bármikor felmondhatja, illetve inaktiválhatja az MAN ServiceCare szolgáltatásra történt regisztrációját a RIO platformon.

 5. Szavatosság és felelősség

  1. Szavatosság

   1. A használó az MAN T&B szolgáltatás bármilyen hiányosságát haladéktalanul jelenti. Az MAN T&B a szolgáltatások hiányosságait méltányos határidőn belül elhárítja. Ha a hiányosság elhárítása méltányos határidőn belül két alkalommal (2) meghiúsul, akkor a Felhasználó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételek rendkívüli felmondására.

    A Felhasználó egyéb igényeire az 5.2 pont vonatkozik.

   2. A hiányosságok miatti igények kizártak, amennyiben az okot a Felhasználó vagy a Felhasználó egyik teljesítési segédje saját maga okozta.

  2. Felelősség

   Az MAN T&B felel azokért a károkért, amelyeket az MAN T&B vagy alvállalkozói szándékosan és/vagy súlyos gondatlanságból okoztak.

   Az MAN T&B vagy teljesítési segédei egyszerű gondatlansága miatt keletkezett károkért az MAN T&B csak akkor felel, ha azzal lényeges kötelezettségszegést követett el. A lényeges kötelezettségek olyan szerződési kötelezettségek, amelyek a szerződés szabályos végrehajtását lehetővé teszik és azok teljesítésében a Felhasználó bízott és bízhatott.

   Egyszerű gondatlanság esetén az ilyen lényeges kötelezettségszegésénél a TBDS felelőssége a jellemzően előre látható károkra, legfeljebb azonban az éves díj 100%-ra korlátozódik.

   Egyébiránt az MAN T&B felelőssége egyszerű gondatlanság esetén kizárt.

   Ha egy szolgáltatás nyújtása ingyenesen történik, a következő érvényes: Ilyen lényeges kötelezettségek egyszerű gondatlanságból való megszegése esetén az MAN T&B szolgáltatás költségmentességének figyelembevételével ezen túl csak azért a gondosságért kell felelnie, amelyet az MAN T&B a saját ügyeiben alkalmazni szokott.

  3. Egyéb kizárások

   Az MAN T&B nem felel a Felhasználó gépjárműveinek szabályszerű állapotáért, amelyekre vonatkozóan a szolgáltatást nyújtja. A szolgáltatások csak a felhasználó támogatására szolgálnak, az előírások betartásáért, a járművek használatáért és állapotárért továbbra is az üzembentartó, ill. a gépkocsivezető felel. A RIO Boxok és/vagy RIO adóegységek és/vagy TBM2-készülékek rendelkezésre bocsátása nem képezi a jelen Általános Szerződési Feltételek részét. Jelen Általános Szerződési Feltételekkel ezért nem vállal szavatosságot és/vagy felelősséget.

   1. Ennek megfelelően a szolgáltatás jelen Általános Üzleti Feltételeinek értelmében nem biztosítunk garanciát és nem vállalunk felelősséget hiányos szolgáltatások (különös tekintettel a hiányzó vagy hibás adatokra) és/vagy olyan károk esetén, amelyeket a járművek, a RIO Boxok és/vagy RIO adóegységek és/vagy a TBM2-készülékek hibás működése és/vagy teljes meghibásodása, illetve a felhasználó hibás adatmegadása okozott.

   2. Ennek megfelelően a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek értelmében nem nyújtunk szavatosságot és/vagy vállalunk felelősséget, ha bármilyen okból kifolyólag a felhasználó értesítése a közelgő karbantartásról és/vagy egy lehetséges káreseményről elmaradt, és ebből kifolyólag a felhasználót kár érte.

 6. Érvényességi idő és felmondás

  1. Érvényességi idő
   A jelen ÁSZF határozatlan időre vagy határozott időre (12 vagy 36 hónapra) köthető. Az érvényességi időt a Felhasználó a RIO Marketplace-en történő megrendelési folyamat során választja ki.

  2. Felmondás

   1. Ha a jelen ÁSZF határozatlan időre szól, a Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, felmondási idő betartása nélkül felmondhatja az MAN T&B-vel szemben rendes felmondás útján; a felmondás a RIO platformon a Felhasználó általi inaktiválással is megvalósulhat. Az MAN T&B az Általános Szerződési Feltételeket, ha az határozatlan időre szól, három (3) hónap határidő betartásával a hónap végével mondhatja fel rendes felmondással.

   2. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételeket határozott időtartamra állapították meg, a jelen Általános Szerződési Feltételeknek a Felhasználó általi rendes felmondása a felhasználás időtartama alatt kizárt. Még a RIO platformon történő inaktiválás sem mentesíti a Felhasználót az MAN T&B-vel szembeni fizetési kötelezettsége alól.

   3. A Felek fontos okból való felmondási jogát ez nem érinti. A Felhasználó általi rendkívüli felmondás fontos okai különösen annak a járműnek az eladása, amelyre egy aktív, meghatározott és határozott időtartamú digitális szolgáltatás aktiválva van, vagy a tulajdonos, illetve az üzemben tartó bármilyen más változása, illetve a jármű hat (6) hónapot meghaladó üzemen kívül helyezése. A Felhasználó fizetési kötelezettsége a szerződésfelmondás okának igazolásáig fennáll. A felmondás feldolgozása legfeljebb három (3) munkanapot vehet igénybe.

   4. Jelen Általános Szerződési Feltételek bármely okból történő felmondása nem érinti a RIO platformra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket és adott esetben létrejött más MAN T&B-szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket. A RIO platform ÁSZF bármely okból történő felmondása ezzel egy időben a jelen Általános Szerződési Feltételek megszüntetését is maga után vonja, feltéve, hogy ez határozatlan időtartamra szól; amennyiben konkrét határozott időtartamban állapodtak meg, a 6.2.2 pont alkalmazandó.

    Az MAN T&B jelen Általános Szerződési Feltételek alapján történő nyújtása a RIO platform Általános Szerződési Feltételeinek megkötésétől és fennállásától függ.

   5. Fontos tudnivaló TBM2-vel felszerelt járművet üzemeltető ügyfelek számára:
    Az MAN ServiceCare RIO portálon végrehajtott sikeres inaktiválása után ugyanennek a járműnek az ismételt aktiválása az MAN TeleMaticshoz nem lehetséges. Az MAN ServiceCare M szolgáltatás esetében a RIO platform Általános Szerződési Feltételek mellett az MAN Bridge Általános Szerződési Feltételek megkötése és fenntartása is szükséges.

  3. Adatok törlése

   Az MAN T&B vállalja, hogy a Felhasználó adatelőzményeit a jelen Általános Szerződési Feltételek megszűnését követő harminc (30) napos türelmi idő elteltével törli. A türelmi idő arra szolgál, hogy elkerülhető legyen az összegyűjtött múltbeli adatok helyrehozhatatlan adatvesztése abban az esetben, ha a Felhasználó tévesen megszünteti a szolgáltatást.
 7. Titoktartás

  1. Az MAN T&B és a Felhasználó a mindenkori, a másik felet érintő bizalmas információkkal kapcsolatban titoktartásra kötelezik magukat és azokat csak a jelen Általános Szerződési Feltételek végrehajtásához és az ezzel követett célra használják. Ez a kötelezettség a szerződés megszűnését követően három (3) éves időszakra továbbra is fennáll.

  2. A fenti 7. pontban meghatározott titoktartási szabályozást nem kell alkalmazni akkor, ha a bizalmas információkat (i) a mindenkori másik fél az Általános Szerződési Feltételek megkötésekor igazolhatóan már ismerte vagy azt követően harmadik fél által ismertté vált, anélkül hogy ezáltal titoktartási megállapodást szegne meg, (ii) az Általános Szerződési Feltételek megkötésénél közismertek vagy azután közismertté teszik, amennyiben ez nem a jelen Általános Szerződési Feltételek megszegésén alapszik, (iii) egyik fél a mindenkori másik fél előzetes beleegyezésével jelen Általános Szerződési Feltételeken kívül használhatta vagy (iv) törvényi kötelezettség alapján vagy bíróság vagy hatóság elrendelésére közzé kell tenni; amennyiben megengedett és lehetséges a közzétételre kötelezett fél a mindenkori másik felet előzetesen erről értesíti és alkalmat ad neki arra, hogy a közzététel ellen eljárjon.

 8. Egyéb rendelkezések

  1. Fontos tudnivaló TBM2-vel felszerelt járművet üzemeltető ügyfelek számára: Egy meglévő MAN TeleMatics szerződés az „MAN ServiceCare S” vagy „MAN ServiceCare M” terméknek az „MAN Bridge” termékkel összekapcsoltan történő megvásárlásával automatikusan megszűnik.

   Amennyiben a szolgáltatások rendelkezésre bocsátása vis maior miatt nem lehetséges, az MAN T&B a vis maior kihatásának időtartamára és terjedelmére felmentést kap a szolgáltatások rendelkezésre bocsátása alól, amennyiben az MAN T&B méltányos megelőző intézkedéseket hozott a következmények elkerülésére. Vis maior alatt az MAN T&B hatáskörén kívül eső minden olyan eseményt kell érteni, amely az MAN T&B kötelezettségeinek teljesítését egészében vagy részben akadályozza, ideértve a tűzkárokat, áradásokat, sztrájkokat és jogos kizárásokat, valamint a neki fel nem róható üzemzavarokat és hatósági intézkedéseket. Ez magában foglalja a RIO platform vis maior következtében történő üzemkiesését.

   Az MAN T&B a Felhasználónak haladéktalanul bejelenti a vis maior keletkezésének, valamint megszűnésének tényét és megtesz mindent a vis maior megszüntetésének és annak hatásainak lehetőségek szerinti csökkentésének érdekében.

  2. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a felek által megállapodott olyan érvényes rendelkezés lép, amely az érvénytelen rendelkezés értelméhez és céljához a legközelebb áll. Jelen Általános Szerződési Feltételek hiányosságait a felek ennek megfelelően pótolják.

  3. Az MAN T&B jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jogok és/vagy kötelezettségek egészének vagy egy részének átruházására olyan vállalatokra, amelyek a német részvénytörvény (AktG) 15. és azt követő paragrafusai szerint az MAN T&B kapcsolt vállalatai. Az összes jog és kötelezettség teljes körű átruházása esetén a Felhasználó jogosult felmondani jelen Általános Szerződési Feltételeket.

  4. A Felhasználó az MAN T&B előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jogok és/vagy kötelezettségek egészének vagy egy részének harmadik fél részére történő átruházására.

  5. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes. Ez vonatkozik az írásbeli megfogalmazás követelményének megszüntetéséről szóló megállapodásra is.

  6. A jelen Általános Szerződési Feltételek az adott országspecifikus változatokban áll rendelkezésre, eltérések esetén a német eredeti változat az irányadó.

  7. A jelen Általános Szerződési Feltételekre a Német Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik (a kollíziós jog kizárásával). A jelen Általános Szerződési Feltételekből vagy azokkal kapcsolatban eredő vita esetén a kizárólagos bírói illetékesség helye München.


Készült: 2022. 09. 19.