Adatvédelem

1.  Adatvédelmi kötelezettség

Személyes adatainak a kezelése során az Ön magánszférájának a védelme fontos szempont a TB Digital Services GmbH (TBDS) számára. Mi azokat a személyes adatokat, melyeket a RIO „Pocket Fleet“ applikáció (a továbbiakban: applikáció) használata során gyűjtünk, kizárólag az adatvédelmi irányelvek betartásával kezeljük, különös tekintettel az EU adatvédelmi rendeletére (GDPR) és a német szövetségi adatvédelmi törvényre (BDSG).

2.  RENDELTETÉSI CÉL

Az applikáció célja, hogy a flottamenedzserek és a diszponensek részére fontos információkat biztosítsunk mobil eszközökön a járműflottájuk irányításához, hogy ilyen módon lehetővé tegyük a számukra a járművek használatának optimalizálását. Az információk főként a járművek helyzetének és a járművek állapotának a meghatározását, a sofőr azonosítását és sofőrrel történő telefonos vagy E-Mail kapcsolat felvételét szolgálják. Az applikáció által gyűjtött adatok kezelése csak a tervezett célra történik.

3.  A személyes adatok kezelése az applikáció keretében

Személyes adatok

A személyes adatokat egy meghatározott vagy meghatározható természetes személy személyes és tárgyi viszonyairól szóló információk képezik. Ide tartoznak olyan adatok, mint pl. a keresztnév, vezetéknév, telefonszám és E-Mail cím, a telephelyek
vagy a sofőrök viselkedési adatai.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatokat mi csak akkor kezeljük, ha és amennyiben egy jogszabály a konkrét kezelést engedélyezi vagy az érintett ehhez a kezeléshez kifejezetten hozzájárult.

Titkosított üzenet továbbítás

Az összes személyes adatnak az idegen általi hozzáféréstől való védelme érdekében az applikációnak a szerverünkkel folytatott minden kommunikációja kódolt kapcsolat keretében történik (TLS 1.2 vagy jobb).

Az alkalmazás elérései a készülékfunkciókon

Az applikáció igénybe veszi a felhasználó készülékének memóriáját a HERE térképek elhelyezéséhez és a jármű pozíciójának megjelenítéséhez.

Az adatok továbbítása harmadik fél részére

Az adatok továbbítása Crashlytics és Google Firebase által történik. A felhasználó személyes adatainak egyéb továbbítása általunk harmadik fél részére nem valósul meg.

4.  Cookie-k

Az applikáció a működése során cookie-kat használ. Ezeken a cookie-kon belül olyan információk kerülnek feldolgozásra, mint a munkamenet azonosító és más adatok, melyek a zökkenőmentes bejelentkezéshez szükségesek. A termék optimalizálásánál a Google vállalat Crashlytics és Firebase szolgáltatásait alkalmazzuk (vö. lent az 5., és 6. ponttal).

5.  Google Crashlytics

Mi a „Crashlytics“ hibadiagnosztizáló szolgáltatást használjuk, melyet a Google Inc. üzemeltet, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (a továbbiakban: Google).

Cél

A Crashlytics és a szoftver által generált hibajelentések arra szolgálnak, hogy a hibák rögzíthetőek és kiértékelhetőek legyenek. Az így nyert adatok az applikáció karbantartását és javítását szolgálják. Amennyiben az applikáció használata váratlan hibát vagy az applikáció bezáródását eredményezné, olyan speciális információk, mint a készülék típusa, az operációs rendszer verziója, a hiba dátuma és időpontja, a lekérdezés helyéül szolgáló ország vagy az operációs rendszer beállított nyelve elküldésre kerülnek a Crashlytics részére. A Crashlytics adatvédelmével kapcsolatos további információkat itt talál: https://fabric.io/terms.

Jogalap

Az adatkezelés az adatkezelő túlnyomórészt jogos érdekeinek a védelméhez szükséges (GDPR 6. cikk, 1. bek. f pont). Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az ügyfeleinknek teljes körű terméket biztosítsunk, valamint annak kezelése olyan egyszerű és biztonságos legyen, amennyire csak lehet.

Crashlytics kikapcsolása

Ön bármikor megtilthatja a Crashlytics általi adatkezelést azáltal, hogy az applikáció beállításaiban kikapcsolja a használati információknak és a diagnosztikai adatoknak a Crashlytics általi gyűjtését és továbbítását. Az applikáció kiszállítási állapotában ez az opció ki van kapcsolva.

Adatátvitel harmadik államban

A Crashlytics alkalmazásával a személyes adatok továbbításra kerülnek a Google részére. A Google az adatfeldolgozási megbízás keretében szolgáltatást nyújt nekünk. A Google a személyes adatokat az USA-ban is kezeli és alávetette magát az EU-US adatvédelmi pajzsnak. Az EU-US adatvédelmi pajzsról további információkat itt talál: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.  GOOGLE FIREBASE

Az applikációnkhoz a Google által nyújtott „Firebase“ nyomkövető szolgáltatást alkalmazzuk. A Firebase olyan nyomkövető technológiákat alkalmaz, melyek lehetővé teszik az applikáció felhasználójának az applikációval folytatott interakciók rögzítését és kiértékelését, mint pl. a munkamenetek gyakoriságát és hosszát és a különböző menüpontok közötti navigálást. A Google Firebase szolgáltatás a felhasználó tevékenységét (pl. rákattintás egy menüpontra), valamint a készülék típusát, az operációs rendszer verziót, az applikáció verziót és az esemény dátumát gyűjti és küldi el a Firebase részére.

 

Cél

Az applikáció felhasználójának az applikációval folytatott interakcióinak a rögzítése és kiértékelése azért történik, hogy a nyert információk segítségével javítsuk és továbbfejlesszük az applikációt és annak használhatóságát.

Jogalap

Az adatkezelés az adatkezelő túlnyomórészt jogos érdekeinek a védelméhez szükséges (GDPR 6. cikk, 1. bek. f pont). Jogos érdekünket képezi, hogy az Ügyfeleinknek egy felhasználóbarát terméket kínáljunk és azt folyamatosan továbbfejlesszük.

A Firebase kikapcsolása

Ön bármikor megtilthatja a Firebase általi adatkezelést azáltal, hogy az applikáció beállításaiban kikapcsolja a használati információknak és a diagnosztikai adatoknak a Firebase általi gyűjtését és továbbítását. Az applikáció kiszállítási állapotában ez az opció ki van kapcsolva.

Adatátvitel harmadik államban

A Firebase az applikáció használatával kapcsolatos információkat rögzíti és küldi el a Google részére Írországba vagy az USA-ba és ott tárolja ill. kezeli. Az adatok gyűjtése és továbbítása a Firebase részére minden esetben anonimizáltan történik. Más felhasználó adatokkal nem kapcsolódik össze. A Google a nevezett információkat arra használja, hogy kiértékelje az applikációnk Ön általi használatát és a részünkre az applikációk használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson.

Az USA-ba továbbított személyes adatokra vonatkozóan a Google alávetette magát az EU-US adatvédelmi pajzsnak: www.privacyshield.gov/participant. A Google Firebase szolgáltatással és az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat itt talál: www.google.com/policies/privacy/ valamint firebase.google.com.

7.  Biztonság

Arányos műszaki és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védjük adatait a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy jogosulatlan személyek általi hozzáféréstől. Az adatfeldolgozási folyamatot és biztonsági intézkedéseket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

8.  TÖRLÉS

Magában az applikációban nem történik személyes adat tárolás. Az applikáció üzemeltetéséhez szükséges személyes adatok a szolgáltatás-alkalmazásainkban tárolódnak és ezekre az ott érvényes törlési határidők vonatkoznak. Eszerint az adatokat csak addig tároljuk, ameddig az a szolgáltatás nyújtásához vagy a tárolási határidők teljesítéséhez szükséges.

 

9.  ADATKEZELÉSI MEGBÍZÁS

Az együttműködő partnereinkkel, akiket az applikáció rendelkezésre bocsátásának és a funkcióinak használatának a keretében megbízott adatkezelőként alkalmazunk, megkötöttük a megfelelő adatkezelési szerződéseket.
 

10.  Az adatvédelmi rendelkezések módosításai

Fenntartjuk magunknak az adatvédelmi és az IT biztonsági intézkedések módosításának jogát, amennyiben az törvényi változások vagy műszaki fejlődés miatt szükséges. Ezekben az esetekben megfelelően fogjuk módosítani adatvédelmi rendelkezéseinket és megfelelő formában tájékoztatni fogjuk erről és szükség esetén be fogjuk szerezni az Ön hozzájárulását.

 

11.  Az Önt megillető jogok                                                                                           

Az Ön személyes adataival kapcsolatban Önt a következő jogok illetik meg:

a)  A tájékoztatáshoz való jó, különösen azokról az adatokról, melyeket az Ön személyével összefüggésben kezelünk,  az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettek kategóriáiról és a tárolás tervezett időtartamáról (GDPR 15. cikk).

b) A helytelen vagy hiányos személyes adatoknak az adatkezelő általi helyesbítéséhez való jog (GDPR 16., 17. cikk).

c)  Az Önről tárolt adatoknak a törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 17., 18. cikk).

d) Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk).

e) A hozzájárulásának a visszavonásához való jog bármikor az okok megadása nélkül (GDPR 7. cikk, 3. bek.).

f)  Panasz benyújtásához való jog az illetékes felügyelő hatóságnál (GDPR 77. cikk).
 

12.  ADATKEZELŐ SZERV ÉS KAPCSOLAT
Ha adatkezelési kérdései vannak ezzel az applikációval kapcsolatban vagy a jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, forduljon ide: TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München vagy datenschutz@rio.cloud.