A Pocket Fleet applikáció feltételei

 1. Tárgy
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Pocket Fleet applikáció felhasználója és a TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München („TBDS”) közötti jogviszonyt.
  2. A Pocket Fleet a Felhasználó számára ingyenes applikáció, amely a Pocket Fleet alkalmazás felhasználójának a különböző szolgáltatásokból kiválasztott információkat és funkciókat mobil végfelhasználói készülékre (okostelefonra) optimalizálva bocsátja rendelkezésre. Az adatok és funkciók terjedelme függ a díjfizetés mellett megrendelendő szolgáltatásoktól. A funkciók a következő szolgáltatásokból származnak: Geo és Timed. A mobilalkalmazás felhasználója ugyanaz a felhasználó, mint a webes alkalmazásé.
  3. A Pocket Fleet használata során felmerült távközlési szolgáltatások költségei a mobil végfelhasználói készülék távközlési szerződésének mindenkori szerződéses partnerét terhelik.
 2. Regisztráció
  A Pocket Fleet applikáció alkalmazásának feltétele, hogy a Felhasználó vagy a megbízó:
  • a RIO platformon ügyfélként regisztrálva van és
  • a járműveket és a jármű vezetőit a RIO platformon regisztrálta.
 3. A szolgáltatások köre
  A Pocket Fleet lehetővé teszi a Geo és Timed szolgáltatások kiválasztott iformációinak és funkcióinak mobil használatra optimalizált elérését, amennyiben a 2. pontban meghatározott használati feltételek teljesülnek. A fent nevezett szolgáltatások köre a mobil alkalmazás keretében korlátozott; ehhez lásd a Pocket Fleet applikáció szolgáltatásleírását.
 4. Használat és műszaki követelmények
  1. A Pocket Fleet használata kizárólag a funkciók tervezett terjedelmének keretében és a teljesítés céljából megengedett. A Felhasználónak mellőzni kell különösen az alábbi tevékenységeket:
   1. A Pocket Fleet alkalmazás működését befolyásoló bármely beavatkozás.
   2. Az érvényes jogot és a közerkölcsöt sértő információk megadása a Pocket Fleet alkalmazáson keresztül, a Felhasználó különösen nem terjeszthet hátrányosan megkülönböztető, rasszista, erőszakos, pornográf tartalmakat vagy harmadik személyek személyiségi jogát sértő vagy bűncselekményre felbujtó tartalmakat.
  2. A TBDS fenntartja magának a jogot, hogy a fentiek be nem tartása esetén a Felhasználót kizárja a Pocket Fleet alkalmazás használatából és törölje a Felhasználó által közzétett tartalmakat. A Felhasználó mentesíti a TBDS-t harmadik felek által támasztott, jelen ÁSZF Felhasználó általi megsértése miatt felmerült minden igény alól.
  3. A Pocket Fleet használatához az operációs rendszer legújabb verziójával rendelkező iOS vagy Android okostelefonra van szükség.
 5. Jogok és tartalmak
  A Felhasználó által a Pocket Fleet-ben generált tartalmak a Felhasználó tulajdonát képezik. A Felhasználó felel azért, hogy az általa elhelyezett tartalmak ne sértsék harmadik felek jogait.
 6. Szoftver
  1. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Pocket Fleet használatával az alapszoftver időről időre újításokat, frissítéseket és további funkciókat tölthet le és telepíthet a TBDS-től a szoftver javítása és továbbfejlesztése érdekében.
  2. A Felhasználó nem változtatja meg a TBDS forráskódját, nem hoz létre abból származékos alkotásokat, nem fejti vissza vagy nem kísérli meg azt kivonatolni egyéb módon.
  3. A szolgáltatáshoz használt licencek áttekintése az alkalmazásban található a Beállítások > Licencek pontban.
 7. Módosítások
  1. A TBDS megfelelő időben tájékoztatja a Felhasználót jelen ÁSZF tervezett módosításairól, így a Felhasználó eldöntheti, hogy kívánja-e Pocket Fleet alkalmazást a módosított feltételekkel továbbra is használni, és ebben az esetben kijelenti, hogy egyetért-e a módosítással.
  2. Ha Felhasználó kijelenti, hogy nem ért egyet jelen ÁSZF módosításaival, fel kell függesztenie a Pocket Fleet további használatát.
 8. Felelősség
  Szerződéses és szerződésen kívüli felelősség esetén a TBDS a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felelősséggel tartozik a szándékosságért és a súlyos gondatlanságért.

  Amennyiben ezt a jogszabályok megengedik, a TBDS csak olyan szerződéses kötelezettség megszegése esetén felelős, amelynek teljesítése egyáltalán a szerződés rendeltetésszerű végrehajtását lehetővé tette, és amelynek betartásában a Felhasználó rendszeresen megbízhatott (alapvető kötelezettség), mégpedig az előrelátható és a szerződéses jellegű, valamint közvetlen károk megtérítésére korlátozva. A közvetett károkért vállalt felelősség kizárt.
 9. Megszűnés
  A Felhasználó jogosult a Pocket Fleet használatát bármikor megszüntetni. A TBDS-nek jogában áll a Felhasználót azonnali hatállyal kizárni a Pocket Fleet használatából, ha a Felhasználó vét ezen felhasználási feltételek ellen.
 10. Jog, bírói illetékesség
  A Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes az ENSZ kereskedelmi joga kizárásával. Ha a Felhasználót fogyasztónak kell tekinteni, a fogyasztó országa szerinti jog érvényes, ha az szükségszerű és a Felhasználó számára előnyösebb.

  A bírói illetékesség helye München.
 11. Egyéb
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes. Ez vonatkozik az írásbeliség követelményének megszüntetéséről szóló megállapodásra is.
  2. A jelen Általános Szerződési Feltételek az adott országspecifikus változatokban áll rendelkezésre, eltérések esetén a német eredeti változat az irányadó.
 12. Megjegyzések
  A nem rögzített vagy nem megfelelően rögzített mobil végfelhasználói készülék hirtelen vezetési vagy fékezési manőver közben vagy baleset esetén átrepülhet az utastéren és sérülést okozhat. Ezért a mobil végfelhasználói készüléket mindig megfelelően és a légzsákok kinyílási területén kívül rögzítse vagy biztonságosan helyezze el.

  Az alkalmazások használata menet közben elvonhatja a figyelmet a közlekedési eseményekről, így fokozott balesetveszély áll fenn.

  Vegye figyelembe a mobil végfelhasználói készülékének használati útmutatóját.

Készült: 2022. 09. 19.