Descrierea serviciului MAN eManager S

Informaţii generale

MAN eManager S este un serviciu pentru gestionarea încărcării bateriei, care îi permite utilizatorului să planifice în avans orele de plecare pentru vehiculele sale. În special în cazul temperaturilor extreme şi în funcţie de nevoi, precondiţionarea opţională (controlul temperaturii) a spaţiului pasagerilor poate contribui la evitarea reducerii distanţei de parcurs rămase din cauza utilizării climatizării. Astfel, omnibuzul pleacă din depou având deja o temperatură adecvată în compartimentul de pasageri.

Când foloseşte sistemul de gestionare a încărcării bateriei, utilizatorul poate selecta între încărcarea imediată şi încărcarea cu temporizator.

În cazul încărcării imediate, vehiculul încarcă întotdeauna de îndată ce este conectat la o staţie de încărcare şi i se pune la dispoziţie curent electric. Utilizatorului îi este indicat în ecranul sinoptic al sistemului RIO cât timp durează încărcarea vehiculului din momentul conectării la staţia de încărcare până la încărcarea la 100 % a bateriei.

În cazul încărcării cu temporizator, utilizatorul poate stoca diferite ore de plecare pentru fiecare vehicul, în funcţie de programul său de deplasare. Următoarea oră de plecare este transmisă vehiculului. Dacă vehiculul este conectat la o staţie de încărcare, procesul de încărcare porneşte automat la momentul optim, astfel ca vehiculul să fie pregătit de plecare la momentul planificat. Dacă vehiculul este conectat la o staţie de încărcare cu puţin timp înainte de momentul plecării, încărcarea porneşte automat, dar este posibil ca vehiculul să nu fie pregătit de plecare la momentul dorit. Printre altele, în acest caz utilizatorului îi este afişată noua oră de plecare, amânată, în ecranul sinoptic al sistemului RIO. După terminarea procesului de încărcare, vehiculului îi este transmisă următoarea oră de plecare.

Dacă apare o eroare de încărcare în timpul încărcării imediate sau al încărcării cu temporizator, iar aceste informaţii sunt disponibile vehiculului, atunci acestea sunt afişate utilizatorului în sistemul RIO.

În plus faţă de gestionarea încărcării bateriei, utilizatorului îi sunt afişate informaţii importante despre baterie, cum ar fi starea de încărcare (deconectat, conectat, încărcare, încărcat, eroare, necunoscut), nivelul de încărcare al bateriei în % şi autonomia electrică în km.

MAN eManager S este complet disponibil pentru MAN Lion’s City E, în timp ce pentru MAN eTGE este oferită o gamă redusă de funcţii.

În vederea activării serviciului este necesar ca, pentru configurarea necesară, vehiculul să fie accesibil prin intermediul unei conexiuni prin unde radio.

Prezentare generală a serviciului

După activarea cu succes a MAN eManager S următoarele servicii ale MAN eManager S pot fi utilizate, în funcţie de tipul de vehicul.

Funcţionalitate/date

Sumarul tuturor vehiculelor electrice din flotă (pentru care a fost rezervat MAN eManager S) într-un tabel cu următoarele informaţii:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Starea de încărcare a bateriei/State of Charge (SoC) în %
(frecvenţă: 5 min.)

X

X

Distanţă de parcurs rămasă estimată în km
(frecvenţă: 5 min.)

X

X

Starea de încărcare a bateriei de înaltă tensiune (ÎT) vizibilă pentru fiecare vehicul:

Deconectat (vehiculul nu este conectat la staţia de încărcare)

X

X

Conectat (vehiculul este conectat la staţia de încărcare)

X

X

Încărcare (vehiculul este conectat la staţia de încărcare şi se încarcă)

X

X

Încărcat (vehiculul este conectat la o staţia de încărcare şi este încărcat complet)

X

X

Eroare (vehiculul este conectat la staţia de încărcare, există o eroare la încărcare)

X

-

Necunoscut (stadiul de încărcare actual este necunoscut)

X

X

Afişarea timpului de încărcare rămas

X

-

Afişarea configuraţiei de încărcare salvate acceptate de vehicul

X

-

Afişarea stării „gata de plecare” după încheierea procesului de încărcare

X

-

Următoarele funcţii ale vehiculului sunt declanşate automat de către vehiculul dvs. prin MAN eManager S la selectarea corespunzătoare în sistemul RIO:

Setarea configurării de încărcare a bateriei de înaltă tensiune pentru fiecare vehicul în sistemul RIO (bateria vehiculului se încarcă întotdeauna până la 100 %)

Selectarea modului de încărcare:

  1. Încărcarea imediată
    În cazul acestei configurări vehiculul încarcă întotdeauna imediat ce este conectat la o staţie de încărcare şi i se pune la dispoziţie curent electric
  2. Încărcarea cu temporizator
    Utilizatorul poate crea mai multe temporizatoare cu ajutorul acestei configuraţii. Setarea unui temporizator conţine cel puţin o zi a săptămânii şi ora exactă de plecare
X-

La selectarea modului de climatizare:

Utilizatorul poate seta precondiţionarea (controlul temperaturii) spaţiului pasagerilor pentru încărcare imediată pentru fiecare vehicul (pornit/oprit). În acest caz, vehiculul ar putea consuma mai mult curent electric din staţia de încărcare.

X-

Condiţiile de efectuare a transmiterii de date

MAN Lion’s City E

Dacă vehiculul nu se află în starea „Contact cuplat” sau „Încărcare”, poate recepţiona configuraţii noi de încărcare la fiecare 60 de minute. Astfel poate dura până la 60 de minute de la trimiterea unei configurări de încărcare către vehicul, până la primirea acesteia de către vehicul şi trimiterea unui mesaj de răspuns către sistemul RIO.

Dacă vehiculul nu are nicio conexiune mobilă, de exemplu din cauza defecţiunilor la reţea, configurarea de încărcare nu poate fi transmisă. Utilizatorul poate porni oricând, şi chiar şi în această situaţie, o încărcare imediată direct de la vehicul.

Informaţiile privind starea de încărcare a bateriei şi autonomia rămasă estimată sunt transmise ciclic la o frecvenţă de 5 minute şi sunt afişate în sistemul RIO. Toate celelalte informaţii, cum ar fi starea de încărcare (deconectat, conectat, încărcare, încărcat, eroare, necunoscut), afişarea stării de pregătire „gata de plecare” şi afişarea timpului de încărcare rămas sunt transmise sistemului RIO în funcţie de eveniment şi sunt afişate.

MAN eTGE

Vehiculul transmite datele atunci când contactul este cuplat şi există o conexiune mobilă.

Condiţii tehnice

Pentru a putea utiliza MAN eManager S vehiculul trebuie să fie dotat după cum urmează:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Utilizarea unui RIO Box (furnizarea acestuia nu este acoperită de termenii şi condiţiile privind serviciile)

X

-

VCM (Vehicle Connectivity Manager) (Administrator conectivitate vehicul)

X

-

ePTM (electric Power Train Manager - managerul sistemului de propulsie electric)

X

-

Modul telematic LINK 640 de la Webfleet

-

X

Echiparea postului de lucru al utilizatorului:

  • Computerul desktop (nu este furnizat de MAN) are un sistem de operare actualizat şi un browser web modern, cu o versiune actualizată.

Versiunea: 19.09.2022