Termeni şi condiţii privind serviciile MAN ServiceCare S şi MAN ServiceCare M

 1. Obiect
  1. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile MAN Truck & Bus SE („MAN T&B”) reglementează furnizarea serviciilor descrise la punctul 2 prin platforma RIO operată de TB Digital Services GmbH („TBDS”), Oskar-Schlemmer Str. 19-21, 80807 München, oferite utilizatorului de către MAN T&B. Aceştia constituie un acord individual, pe lângă termenii şi condiţiile privind platforma RIO deja încheiaţi între utilizator şi TBDS.
  2. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres în aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, se aplică reglementările termenilor şi condiţiilor privind platforma RIO deja încheiat între utilizator şi TBDS. Termenii definiţi în termenii şi condiţiile privind platforma RIO se aplică şi acestor termeni şi condiţii privind serviciile.
  3. Termenii şi condiţiile privind serviciile sunt convenite prin platforma RIO în conformitate cu prevederile de la punctul 2.2 din termenii şi condiţiile privind platforma RIO.
  4. Serviciul MAN ServiceCare este oferit doar la nivelurile „S” şi „M”. Ambele produse se bazează unele pe altele, ceea ce înseamnă că gradul de funcţionalitate al acestor produse creşte cu fiecare nivel.
  5. După ce vehiculul/ele a/au fost înregistrat/e în zona de administrare RIO de pe platforma RIO, utilizatorul trebuie să facă clic pe butonul corespunzător din Marketplace de pe platforma RIO pentru a achiziţiona serviciul MAN ServiceCare S sau M. În cadrul activării produsului, utilizatorul trebuie să confirme aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, inclusiv descrierea serviciilor. Pentru a putea executa serviciul MAN ServiceCare, utilizatorul este obligat ca, într-un pas ulterior din cadrul procesului de activare, să aloce fiecărui vehicul selectat pentru serviciu câte o persoană de contact, inclusiv datele de contact (pe paginile utilizatorului), precum şi un service autorizat MAN (service care face parte din reţeaua MAN post-vânzare) ca service de bază, unde se vor desfăşura de regulă lucrările de întreţinere. Unui vehicul îi poate fi alocat un singur service de bază. În acest sens, este obligatoriu ca service-ul local să se afle într-o ţară pentru care este activat serviciul MAN ServiceCare. Vedeţi aici descrierea serviciului MAN ServiceCare S sau M. În funcţie de tipul de vehicul, există posibilitatea ca lista de service-uri locale să fie limitată. Încheierea contractului referitor la serviciul MAN ServiceCare S sau M se consideră ca fiind realizată numai după acceptarea de către MAN T&B a ofertei înaintate de utilizator (această confirmare va fi transmisă utilizatorului prin intermediul unui e-mail sau prin intermediul platformei RIO). MAN T&B îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a efectua o verificare a bonităţii, o verificare a listei părţilor sancţionate şi a Codului de Identificare Fiscală aparţinând utilizatorului după înaintarea ofertei de către utilizator şi acceptarea acesteia de către MAN T&B. Chiar şi după acceptarea ofertei, MAN T&B îşi rezervă dreptul de a efectua la intervale regulate o verificare a Codului de Identificare Fiscală, a bonităţii şi/sau listei părţilor sancţionate.

   Utilizarea serviciilor este condiţionată de faptul că nu există niciun fel de obstacole pentru aceasta ca urmare a reglementărilor naţionale sau internaţionale, în special a reglementărilor privind controlul exporturilor şi a embargourilor sau a altor restricţii legale. Utilizatorul se obligă să furnizeze toate informaţiile şi documentele necesare pentru utilizarea serviciilor. Întârzierile cauzate de procedurile de verificare a exporturilor sau de procedurile de aprobare suspendă temporar furnizarea de servicii. În cazul în care nu sunt obţinute aprobările necesare, se consideră că încheierea termenilor şi condiţiilor privind serviciile nu a fost finalizată; acest lucru duce la excluderea eventualelor revendicări privind acordarea de despăgubiri ca urmare a depăşirii termenelor limită menţionate mai sus.
  6. Acest serviciu este oferit exclusiv companiilor care au sediul în una dintre ţările menţionate în descrierea serviciului şi exclusiv companiilor în sensul articolului 14 din Codul Civil German.
  7. Art. 312i paragraful 1 teza 1 nr. 1 - 3 şi teza 2 din Codul Civil German nu se aplică la încheierea acestor termeni şi condiţii privind serviciile.
 2. Servicii şi cerinţe tehnice
  1. MAN T&B îi oferă utilizatorului în perioada respectivă următoarele servicii MAN T&B în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile:

   Denumirea serviciilor

   Scurtă descriere a serviciilor

   Plată în Euro (net)

   MAN ServiceCare S

   MAN ServiceCare S informează utilizatorul (fără ca această informare să impună vreo obligativitate utilizatorului) cu privire la viitoarele termene de întreţinere a vehiculelor MAN înregistrate pentru ServiceCare şi îl asistă la stabilirea programărilor pentru efectuarea serviciilor la termenele de întreţinere la un service autorizat MAN selectat de utilizator, care nu trebuie să coincidă cu service-ul local. Performanţele oferite de service-ul autorizat MAN nu reprezintă obiectul acestor termeni şi condiţii privind serviciul.

   gratuit

   MAN ServiceCare M

   Pe lângă funcţiile lui MAN ServiceCare S, MAN ServiceCare M îi oferă utilizatorului posibilitatea de a alege care tipuri de întreţinere sunt gestionate şi furnizate de service-ul autorizat MAN selectat. În acelaşi timp, utilizatorului îi sunt arătate informaţii cu privire la starea actuală de întreţinere a vehiculului acestuia pentru a putea planifica independent viitoarele programări la service.

   consultaţi secţiunea Marketplace a platformei RIO

   Descrierea detaliată a ambelor servicii MAN ServiceCare S şi M, precum şi preţul curent pot fi vizualizate în formă actualizată din secţiunea Marketplace a platformei RIO, de la adresa https://rio.cloud, descrierea serviciului poate fi descărcată de acolo.

  2. Disponibilitatea platformei RIO pentru prestarea ulterioară a serviciilor corespunde punctului 3.2 din termenii şi condiţiile privind platforma RIO.

  3. Indicaţie importantă: În ceea ce priveşte cerinţele referitoare la protecţia datelor, facem trimitere în mod explicit la secţiunea 8 din termenii şi condiţiile privind platforma. Utilizatorul rămâne responsabil pentru prelucrarea datelor în contextul prelucrării datelor comenzii de către TBDS, în conformitate cu legea privind protecţia datelor, şi garantează legitimitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate (şofer şi, eventual, alte persoane). Acest lucru presupune totodată obligaţia utilizatorului de a informa persoanele vizate, precum şi crearea unui temei legal pentru protecţia datelor.

  4. Prelucrarea datelor de comandă, realizată conform termenilor şi condiţiilor platformei RIO, este supusă următoarelor dispoziţii în sensul acestor termeni şi condiţii privind serviciile: Utilizatorul împuterniceşte MAN T&B precum şi TBDS cu privire la transmiterea datelor necesare pentru prestarea serviciului MAN ServiceCare S sau M, precum şi pentru lucrările de întreţinere ale vehiculului utilizatorului către service-ul local selectat de către utilizator şi oricare alt service autorizat MAN selectat în caz particular de către utilizator pentru prestarea serviciilor, precum şi către compania naţională de vânzări MAN responsabilă, cu scopul de a asigura calitatea serviciului MAN ServiceCare. Aici este vorba despre date necesare în scopul viitoarelor întreţineri, cum ar fi datele de contact ale clientului, numărul de identificare al autovehiculului, date despre întreţinere, niveluri de umplere, presiuni în anvelope, garniturile de frână etc. În funcţie de tipul vehiculului, de configuraţia vehiculului şi de modulul de bord Telematik („TBM”), datele nu vor fi afişate sau vor fi afişate numai parţial. Modulul de bord Telematik se referă la RIO-Box sau TBM2. TBM2 trimite datele către platforma T-Systems (denumirea produsului: Logiweb/MAN TeleMatics). Platforma T-Systems transmite apoi platformei RIO aceste informaţii privind vehiculele. De aceea, o parte din date trebuie stocate/procesate pe platforma T-Systems.

  5. Indicaţie importantă pentru clienţii cu vehicule TBM2: Dacă un vehicul este echipat cu TBM2, înainte de achiziţionarea produsului, utilizatorul trebuie să verifice conexiunile de interfaţă curente (API). Prin API, sistemele externe/sistemele terţe, ca de exemplu, software de logistică sau software proprietar, sunt conectate la platforma MAN TeleMatics; în cazul unei interfeţe API incompatibile, există riscul de a nu se mai putea stabili conexiunea cu sistemele externe/sistemele terţe. MAN T&B nu îşi asumă răspunderea şi costurile pentru ajustările de interfaţă pe care clientul trebuie să le efectueze.

 3. Remunerarea

  1. Remunerarea aferentă pentru serviciile prestate se efectuează în conformitate cu indicaţiile pe care le găsiţi pe platformă, accesând rio.cloud, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată legală, aferentă acestora. Decontarea este proporţională pentru lunile în care un serviciu a fost contractat doar pentru o parte a lunii.

  2. După facturarea de către MAN T&B, suma se plăteşte de către utilizator prestatorului de servicii menţionat la secţiunea 4.2 din termenii şi condiţiile privind platforma RIO. Această plată are efect de achitare faţă de MAN T&B.

  3. În cazul în care utilizatorul este în imposibilitatea de plată chiar şi după notificarea scrisă prealabilă dată de MAN T&B, MAN T&B poate suspenda furnizarea serviciilor în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile până la efectuarea plăţii, cu condiţia ca notificarea să fie dată cu cel puţin o (1) săptămână înainte.

  4. Preţurile şi costurile declarate nu includ taxa pe valoarea adăugată sau alte eventuale impozite comparabile, stabilite legal. Astfel de taxe vor fi percepute utilizatorului de către MAN T&B în plus faţă de remuneraţia convenită.

   În cazul în care se aplică un mecanism de taxare inversă sau o altă metodă similară de simplificare (prin care furnizorul sau beneficiarul este obligat să declare sau să reţină impozitul pe venit sau alte eventuale taxe comparabile), utilizatorul trebuie să declare sau să reţină impozitul datorat autorităţii fiscale competente în termenul stabilit. În situaţia în care un astfel de mecanism este opţional, părţile contractuale declară că sunt de acord să utilizeze acest mecanism. Independent de această prevedere, preţurile şi costurile declarate sunt calculate în ambele cazuri fără TVA sau alte eventuale impozite comparabile, iar plăţile efectuate de utilizator către MAN T&B trebuie să se facă în cuantumul preţului convenit contractual, fără deduceri.

  5. Utilizatorul şi MAN T&B sunt responsabili fiecare în parte pentru respectarea prevederilor existente privind impozitul pe venit calculat pe baza veniturilor acestora.

   Preţurile şi costurile declarate nu includ taxele datorate prin reţinere la sursă sau alte eventuale impozite comparabile, stabilite legal. În cazul în care suma de plată face obiectul unei impozitări prin reţinere la sursă, utilizatorul nu poate refuza deducerea taxei reţinute la sursă din suma de plată datorată MAN T&B, în conformitate cu legislaţia naţională a ţării sale de reşedinţă. Aceste taxe vor fi achitate de utilizator autorităţilor competente în numele MAN T&B, pe lângă suma de plată convenită care trebuie să fie achitată MAN T&B, iar utilizatorul va suporta şi toate cheltuielile aferente efectuării plăţii taxelor respective.

   În cazul în care între ţările de reşedinţă ale MAN T&B şi ţara de reşedinţă a utilizatorului există un acord de dublă impunere („ADI”), utilizatorul poate plăti autorităţilor competente cuantumul maxim al impozitului reţinut la sursă, stabilit conform ADI aplicabil, cu condiţia să fie îndeplinite cerinţele privind reducerea impozitului reţinut la sursă (eventual, aducerea la zero a acestuia). Utilizatorul este responsabil pentru îndeplinirea cerinţelor formale privind reducerea impozitului reţinut la sursă (eventual, aducerea la zero a acestuia). La încheierea contractului, MAN T&B va furniza utilizatorului un certificat de rezidenţă fiscală.

   Utilizatorul se obligă să furnizeze MAN T&B, fără o eventuală solicitare în acest sens şi fără întârziere, o dovadă oficială a impozitului dedus în numele MAN T&B. În cazul neprezentării sau transmiterii cu întârziere a acestei dovezi oficiale, utilizatorul trebuie să despăgubească MAN T&B pentru toate eventualele prejudicii care decurg din netransmiterea sau transmiterea cu întârziere a dovezii respective.

 4. Modificări

  1. Modificările aduse termenilor şi condiţiilor privind serviciile necesită consimţământul ambelor părţi contractuale, cu excepţia cazului în care la punctul ‎4 este prevăzut altfel.

  2. MAN T&B poate efectua modificări tehnice adecvate ale furnizării serviciilor, în special atunci când acestea sunt necesare pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii acestora sau pentru respectarea cerinţelor legale aplicabile.

  3. De asemenea, MAN T&B poate efectua anumite modificări de conţinut în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor, cu condiţia ca acestea să nu diminueze serviciile oferite utilizatorului în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor, respectiv cu condiţia ca utilizatorul să nu îşi fi exprimat în mod explicit refuzul cu privire la efectuarea unor astfel de modificări, în conformitate cu prevederile de la punctul ‎4 ‎ de mai jos.

  4. Toate modificările adecvate efectuate ale furnizării serviciilor, precum şi cele privind creşterea preţurilor vor fi aduse la cunoştinţă sub formă scrisă utilizatorului, care va avea posibilitatea de a-şi exprima refuzul cu privire la efectuarea respectivelor modificări în termen de şase (6) săptămâni. Neaducerea la cunoştinţă a unui eventual refuz (exprimat în scris sau prin e-mail) cu privire la efectuarea unei modificări adecvate a conţinutului serviciilor/majorarea preţurilor în termenul de şase (6) săptămâni va fi considerată drept acceptare a modificării serviciilor/preţurilor respective, cu condiţia ca utilizatorul să fi fost informat cu privire la această consecinţă juridică în cadrul notificării. În cazul în care utilizatorul îşi exprimă refuzul cu privire la efectuarea unei modificări a serviciilor oferite/o majorare a preţurilor, MAN T&B este îndreptăţit să rezilieze termenii şi condiţiile privind serviciile; în plus, utilizatorul are posibilitatea de a rezilia în orice moment termenii şi condiţiile privind serviciile, respectiv de a dezactiva înregistrarea pentru serviciul MAN ServiceCare de pe platforma RIO.

 5. Garanţie şi răspundere

  1. Garanţie

   1. Utilizatorul va informa imediat MAN T&B cu privire la orice problemă a serviciilor. MAN T&B va remedia problemele serviciilor într-un interval de timp rezonabil. În cazul în care remedierea în timp util a unei anumite defecţiuni eşuează de două (2) ori, utilizatorul are dreptul la rezilierea extraordinară a acestor termeni şi condiţii privind serviciile prestate.

    Toate celelalte revendicări ale utilizatorului sunt reglementate de punctul ‎5.2.

   2. Se exclud revendicările de acordare a unor despăgubiri pentru deficienţele constatate dacă acestea s-au produs din vina utilizatorului sau a unuia dintre agenţii care acţionează în numele acestuia.

  2. Răspunderea

   MAN T&B este răspunzător pentru prejudiciile cauzate de intenţia şi/sau neglijenţa gravă a MAN T&B sau a agenţilor care acţionează în numele său.

   Pentru daunele datorate simplei neglijenţe a MAN T&B sau agenţilor care acţionează în numele acesteia, MAN T&B va răspunde numai în cazul în care este încălcată o obligaţie cardinală. Obligaţiile cardinale reprezintă obligaţii contractuale esenţiale ce fac posibilă executarea corespunzătoare a contractului şi pe a căror îndeplinire utilizatorul s-a bazat şi s-ar fi putut baza.

   În cazul unei simple neglijenţe privind încălcarea unor astfel de obligaţii cardinale, răspunderea TBDS se limitează la daunele tipice previzibile, însă limitate la 100% din remuneraţia anuală.

   În rest, este exclusă răspunderea MAN T&B pentru simpla neglijenţă.

   În cazul în care un serviciu este furnizat gratuit: În cazul unei simple neglijenţe privind încălcarea unor astfel de obligaţii cardinale, având în vedere gratuitatea serviciului, MAN T&B, este responsabil doar la acel nivel de diligenţă pe care MAN T&B îl manifestă pentru propriile afaceri.

  3. Alte excluderi

   MAN T&B nu este răspunzător pentru starea corespunzătoare a vehiculelor utilizatorului, pentru care se furnizează serviciile. Serviciile servesc doar drept asistenţă utilizatorului; responsabilitatea pentru respectarea prevederilor şi pentru utilizarea şi starea vehiculelor rămâne responsabilitatea proprietarului sau conducătorului auto. Punerea la dispoziţie a echipamentelor de fixare a RIO Box şi/sau a unităţilor de expediere RIO şi/sau TBM2 nu sunt parte integrantă a acestor termeni şi condiţii privind serviciile. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile nu constituie o garanţie şi/sau răspundere.

   1. În consecinţă, aceşti termeni şi condiţii privind serviciile nu constituie nicio garanţie şi/sau răspundere pentru serviciile MAN TB deficitare (în special pentru datele lipsă sau eronate) şi/sau pentru daunele rezultate din funcţionarea defectuoasă şi/sau erori ale vehiculelor, RIO-Box şi/sau unităţilor de expediere RIO şi/sau TBM2 şi/sau pe baza unei introduceri eronate a datelor de către utilizator.

   2. În consecinţă, din aceşti termeni şi condiţii privind serviciile nu rezultă nicio garanţie şi/sau răspundere, dacă, din orice motiv, a fost omisă notificarea utilizatorului privind o întreţinere necesară şi sau un posibil eveniment care a provocat daune şi utilizatorul a suferit o daună.

 6. Durată de operare şi reziliere

  1. Durata
   Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile pot fi încheiaţi pentru o perioadă nedeterminată sau pentru o perioadă de timp specifică fixă (de 12 sau 36 de luni). Durata este selectată de utilizator prin intermediul procesului de rezervare din RIO Marketplace.

  2. Rezilierea

   1. Dacă termenii şi condiţiile privind serviciile au fost stabiliţi pentru o perioadă nedeterminată, utilizatorul poate rezilia în orice moment aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, fără notificare prealabilă către MAN T&B; rezilierea poate fi efectuată de către utilizator şi prin dezactivarea de pe platforma RIO. Dacă s-a stabilit o perioadă nedeterminată, MAN T&B poate rezilia termenii şi condiţiile oferind un preaviz de trei (3) luni până la sfârşitul lunii.

   2. Dacă aceşti termeni şi condiţii privind serviciile sunt încheiate pentru o perioadă determinată, utilizatorul nu are dreptul de a rezilia aceşti termeni şi condiţii privind serviciile în perioada în care aceştia sunt în vigoare. Dezactivarea de pe platforma RIO de către utilizator nu-l va exonera pe acesta de obligaţiile de plată către MAN T&B. 

   3. Această prevedere nu aduce atingere dreptului care le revine ambelor părţi contractuale de a rezilia contractul în baza unui temei obiectiv. Temeiurile importante pentru rezilierea extraordinară de către utilizator sunt, în special, vânzarea vehiculului pe care este activat un serviciu digital cu un termen de valabilitate activ şi fix sau orice altă schimbare a proprietarului sau administratorului ori staţionarea vehiculului pe o perioadă care depăşeşte şase (6) luni. Obligaţia utilizatorului de a plăti va continua până la furnizarea dovezii rezilierii. Procesarea înştiinţării poate dura până la trei (3) zile lucrătoare.

   4. Încetarea acestor termeni şi condiţii privind serviciile, indiferent de motivul rezilierii, nu va afecta termenii şi condiţiile privind platforma RIO sau alţi termeni şi condiţii privind serviciile încheiate pentru alte servicii MAN T&B. De asemenea, rezilierea termenilor şi condiţiilor privind platforma RIO, indiferent de motiv, va rezilia la aceeaşi dată şi aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, cu condiţia ca aceştia să fi fost încheiaţi pe o perioadă nedeterminată; în cazul unei perioade de timp determinate, se aplică clauzele de la punctul 6.2.2.

    Furnizarea serviciilor MAN T&B în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile este condiţionată de încheierea şi menţinerea termenilor şi condiţiilor privind platforma RIO. 

   5. Indicaţie importantă pentru clienţii cu vehicule TBM2:
    După dezactivarea serviciului MAN ServiceCare pe portalul RIO, nu mai este posibilă reactivarea aceluiaşi vehicul pentru serviciul MAN TeleMatics. Pentru serviciul MAN ServiceCare M mai sunt necesare pentru termenii şi condiţiile privind platforma RIO încheierea şi menţinerea termenilor şi condiţiilor privind serviciile MAN Bridge.

  3. Ştergerea datelor

   MAN T&B îşi asumă ştergerea istoricului de date al utilizatorului după expirarea unei perioade de graţie de treizeci (30) de zile după încetarea acestor termeni şi condiţii privind serviciile. Perioada de graţie serveşte la evitarea pierderii iremediabile a datelor colectate în istoric în cazul rezilierii accidentale a serviciului de către utilizator.
 7. Confidenţialitate

  1. MAN T&B şi utilizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea cu privire la celelalte informaţii confidenţiale în cauză şi să le utilizeze numai pentru îndeplinirea acestor termeni şi condiţii privind serviciile şi pentru scopul prevăzut. Această obligaţie va continua să fie valabilă pentru o perioadă de trei (3) ani de la încetarea contractului.

  2. Clauza de confidenţialitate de la punctul 7 de mai sus nu se aplică în cazul în care informaţiile confidenţiale (i) ale celeilalte părţi au fost deja făcute publice sau divulgate ulterior de terţe părţi la încheierea termenilor şi condiţiilor privind serviciile, fără a încălca un acord de confidenţialitate, (ii) sunt făcute publice la încheierea termenilor şi condiţiilor privind serviciile sau sunt făcute publice ulterior, cu excepţia cazului în care nu constituie o încălcare a acestor termeni şi condiţii privind serviciile, (iii) pot fi utilizate de orice parte cu consimţământul prealabil al celeilalte părţi în orice alt scop decât cel prevăzut în aceşti termeni şi condiţii privind serviciile sau (iv) trebuie să fie făcute publice prin obligaţii legale sau prin ordonanţa unei instanţe sau autorităţi publice; în măsura în care este legal şi posibil ca partea obligată să informeze în prealabil cealaltă parte şi să-i ofere posibilitatea de a se opune dezvăluirii.

 8. Alte prevederi

  1. Indicaţie importantă pentru clienţii cu vehicule TBM2: Un contract MAN TeleMatics existent va fi încheiat automat în urma achiziţionării produsului „MAN ServiceCare S” sau „MAN ServiceCare M împreună cu produsul „MAN Bridge”.

   În cazul în care furnizarea serviciilor nu este posibilă din motive de forţă majoră, MAN T&B va fi scutit de furnizarea serviciilor pe durata şi în funcţie de amploarea impactului, cu condiţia ca MAN T&B să ia măsuri de precauţie corespunzătoare pentru a evita consecinţele. Prin forţa majoră se înţelege orice eveniment care nu este controlat de MAN T&B, care împiedică MAN T&B să-şi îndeplinească integral sau parţial obligaţiile, inclusiv prejudiciile provocate de incendii, inundaţii, greve şi greve legale, precum şi de orice întrerupere a funcţionării care nu este cauzată de aceasta sau de decrete oficiale. De asemenea, aici este inclusă şi defecţiunea platformei RIO din cauza forţei majore.

   MAN T&B va informa imediat utilizatorul cu privire la introducerea şi încetarea forţei majore şi va depune toate eforturile pentru a remedia forţa majoră şi a limita efectele acesteia pe cât posibil.

  2. În cazul în care anumite prevederi ale acestor termeni şi condiţii privind serviciile sunt sau devin nule din punct de vedere juridic, parţial sau total, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Părţile contractuale convin să înlocuiască prevederea devenită nulă cu o prevedere cu efect juridic care să corespundă cel mai bine cu scopul şi sensul prevederii devenite nule. O eventuală lacună apărută în aceşti termeni şi condiţii privind serviciile va fi închisă în consecinţă.

  3. MAN T&B are dreptul de a atribui companiilor afiliate MAN T&B toate sau o parte din drepturile şi/sau obligaţiile sale în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, în sensul articolului 15 din AktG (Legea germană privind societăţile pe acţiuni). În cazul atribuirii totale a tuturor drepturilor şi obligaţiilor, utilizatorul are dreptul să rezilieze aceşti termeni şi condiţii privind serviciile.

  4. Fără consimţământul scris prealabil al companiei MAN T&B, utilizatorul nu are dreptul să atribuie terţilor toate sau o parte din drepturile şi/sau obligaţiile care decurg din aceşti termeni şi condiţii privind serviciile.

  5. Modificările şi completările acestor termeni şi condiţii privind serviciile trebuie să fie realizate în scris. Acest lucru se aplică şi în cazul unui eventual acord privind abrogarea acestei cerinţe care stipulează necesitatea formei scrise.

  6. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile sunt disponibili în versiuni în limbile naţionale respective, iar în cazul în care există contradicţii, este relevantă versiunea originală în limba germană.

  7. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile se supun legii Republicii Federale Germania (fără a aduce atingere conflictului de legi). Sediul procedural exclusiv pentru litigiile care decurg din sau în legătură cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile se află la München.


Versiunea: 19.09.2022