Protecţia datelor

1.  Obligaţia de a proteja datele

Protejarea sferei dumneavoastră private în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal este deosebit de importantă pentru TB Digital Services GmbH („TBDS”). Prelucrăm datele cu caracter personal colectate în contextul utilizării aplicaţiei RIO „Pocket Fleet” (în continuare: aplicaţia) numai cu respectarea prevederilor privind protecţia datelor, în special a Regulamentului de bază UE privind protecţia datelor (RGPD) şi ale Legii federale privind protecţia datelor (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).

2.  DESTINAŢIE DE UTILIZARE

Scopul aplicaţiei este acela de pune la dispoziţia managerilor de flotă şi a dispecerilor informaţii importante pentru controlul flotei de autovehicule pe dispozitive mobile, pentru a le permite acestora să optimizeze utilizarea autovehiculelor. Informaţiile sunt utilizate în special pentru a determina poziţia şi starea autovehiculului, pentru a identifica şoferul şi pentru a lua legătura cu şoferul prin telefon sau e-mail. Datele colectate din aplicaţie se prelucrează numai în scopul prevăzut.

3.  Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul aplicaţiei

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt informaţii ce conţin detalii personale şi materiale despre o persoană fizică identificată sau identificabilă. Aici se găsesc informaţii precum prenumele, numele de familie, numărul de telefon şi adresa de e-mail, dar şi datele privind locaţia
sau datele privind conduita şoferilor.

Temeiul legal pentru prelucrare

Prelucrăm date cu caracter personal numai dacă şi în măsura în care o dispoziţie legală permite prelucrarea concretă sau dacă persoanele vizate şi-au exprimat explicit consimţământul pentru această prelucrare.

Transmiterea de mesaje criptate

Pentru a proteja toate datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, toate comunicările dintre aplicaţie şi serverul nostru au loc în contextul unei conexiuni criptate (TLS 1.2 sau mai recent).

Accesul aplicaţiei la funcţiile dispozitivelor

Aplicaţia accesează memoria dispozitivelor utilizatorilor pentru a stoca materialul cartografic HERE şi pentru a putea afişa poziţia autovehiculelor.

Transmiterea datelor către terţi

Datele sunt transmise prin Crashlytics şi Google Firebase. Nu realizăm nici o altă transmitere a datelor cu caracter personal ale utilizatorului către terţi.

4.  Fişiere cookie

Pentru utilizarea aplicaţiei, sunt folosite fişiere cookie. În cadrul acestor fişiere cookie, sunt prelucrate informaţii precum ID-ul sesiunii şi alte date necesare pentru o autentificare fără probleme. Pentru optimizarea produselor se utilizează serviciile Crashlytics şi Firebase ale firmei Google (consultaţi punctele 5 şi 6 de mai jos).

5.  Google Crashlytics

Utilizăm serviciul de diagnoză a erorilor „Crashlytics”, operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, S.U.A. (în continuare: Google).

Scop

Crashlytics şi rapoartele de eroare generate de software sunt utilizate pentru a putea înregistra şi evalua erorile. Informaţiile obţinute în acest fel sunt utilizate pentru a menţine şi a îmbunătăţi aplicaţia noastră. Dacă în timpul utilizării aplicaţiei se ajunge la erori neaşteptate, iar aplicaţia se închide în mod neaşteptat, atunci se vor trimite informaţii specifice către Crashlytics, cum ar fi tipul dispozitivului, versiunea sistemului de operare, data şi ora la care s-a înregistrat eroarea, ţara din care este trimisă cererea sau limba configurată pentru sistemul de operare. Pentru mai multe informaţii referitoare la protejarea datelor de către Crashlytics, accesaţi: https://fabric.io/terms.

Temei juridic

Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor legitime principale ale persoanei responsabile (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD). Avem un interes legitim să le oferim clienţilor noştri un produs fără erori şi să asigurăm utilizarea cât se poate de simplă şi de sigură a acestuia.

Dezactivarea serviciului Crashlytics

Puteţi să întrerupeţi în orice moment prelucrarea datelor efectuată de Crashlytics, prin dezactivarea din setările aplicaţiei a colectării şi transmiterii de către Crashlytics a informaţiilor de utilizare şi a datelor de diagnoză. La livrarea aplicaţiei, această opţiune este dezactivată.

Transmiterea datelor către ţări terţe

Prin utilizarea Crashlytics, datele cu caracter personal vor fi transmise către Google. Google acţionează ca furnizor de servicii pentru noi, în contextul prelucrării comenzilor. Google prelucrează date cu caracter personal şi în S.U.A., supunându-se prevederilor Scutului de confidenţialitate UE-SUA. Pentru mai multe informaţii referitoare la Scutul de confidenţialitate UE-SUA, accesaţi https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.  GOOGLE FIREBASE

Pentru aplicaţia noastră folosim serviciul de urmărire „Firebase” al furnizorului Google. Firebase utilizează tehnologii de urmărire care permit înregistrarea şi evaluarea interacţiunii utilizatorului cu aplicaţia, cum ar fi, de exemplu, frecvenţa şi durata sesiunilor, precum şi navigarea prin diversele elemente de meniu. Prin intermediul Google Firebase, se colectează date despre acţiunile utilizatorilor (de ex. că s-a apăsat pe unul din punctele din meniu) precum şi despre tipul dispozitivului, versiunea sistemului de operare, versiunea aplicaţiei şi data evenimentului, informaţiile fiind trimise către Firebase.

 

Scop

Colectarea şi evaluarea interacţiunilor utilizatorilor cu aplicaţia au scopul de a îmbunătăţi şi dezvolta în continuare aplicaţia şi uşurinţa de a o utiliza, cu ajutorul informaţiilor obţinute.

Temei juridic

Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor legitime principale ale persoanei responsabile (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD). Interesul nostru legitim este acela de a le oferi clienţilor noştri un produs uşor de utilizat şi de a continua dezvoltarea acestuia.

Dezactivarea serviciului Firebase

Puteţi să întrerupeţi în orice moment prelucrarea datelor efectuată de Firebase, prin dezactivarea colectării şi transmiterii de către Google Firebase a informaţiilor de utilizare şi a datelor de diagnoză, din setările aplicaţiei. La livrarea aplicaţiei, această opţiune este dezactivată.

Transmiterea datelor către ţări terţe

Prin intermediul Firebase se colectează informaţii despre utilizarea aplicaţiei, acestea fiind transmise către Google în Irlanda sau în S.U.A., unde sunt stocate sau prelucrate. Datele sunt întotdeauna colectate în mod anonimizat şi transmise către Firebase. Nu se face legătura cu alte date ale utilizatorului. Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua utilizarea aplicaţiei noastre şi pentru a presta pentru noi alte servicii legate de utilizarea aplicaţiei.

În ce priveşte datele cu caracter personal care se transmit în SUA, Google se supune prevederilor Scutului de confidenţialitate UE-SUA: www.privacyshield.gov/participant. Pentru mai multe informaţii despre Google Firebase şi despre protecţia datelor, accesaţi www.google.com/policies/privacy/ şi firebase.google.com.

7.  Securitatea

Luăm măsuri de securitate tehnice şi organizatorice rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva manipulării accidentale sau intenţionate, pierderii, distrugerii sau accesului persoanelor neautorizate. Ne îmbunătăţim în permanenţă metodele de prelucrare a datelor şi măsurile de securitate, în conformitate cu progresul tehnologic.

8.  ŞTERGERE

În aplicaţia în sine nu se stochează date cu caracter personal. Datele cu caracter personal necesare pentru utilizarea aplicaţiei sunt stocate în alte aplicaţii de servicii, fiind supuse perioadelor de ştergere aplicabile acolo. În această privinţă, datele sunt stocate doar atât timp cât este necesar pentru prestarea serviciului sau pentru respectarea perioadelor de păstrare.

 

9.  PRELUCRAREA DATELOR REFERITOARE LA COMANDĂ

Am încheiat contracte corespunzătoare pentru prelucrarea comenzilor cu partenerii de cooperare pe care îi folosim ca operatori, în contextul furnizării aplicaţiei şi al utilizării funcţiilor acesteia.
 

10.  Modificarea prevederilor noastre referitoare la protecţia datelor

Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile de protecţia datelor şi de securitate IT, dacă acest lucru este necesar datorită progresului tehnologic sau cerinţelor legale. În astfel de situaţii, ne vom adapta corespunzător prevederile legate de protecţia datelor şi vă vom informa într-o formă adecvată în această privinţă, solicitându-vă consimţământul dacă este cazul.

 

11.  Drepturile dumneavoastră                                                                                           

În ceea ce priveşte datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi:

a) Dreptul de informare, în special cu privire la datele despre persoana dumneavoastră pe care le prelucrăm, scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, categoriile de destinatari şi perioada planificată de stocare (art. 15 RGPD).

b) Dreptul de a-i permite persoanei responsabile să rectifice datele cu caracter personal incorecte sau incomplete (art. 16, 17 RGPD).

c) Dreptul de a şterge sau de a restricţiona prelucrarea datelor stocate despre dumneavoastră (art. 17, 18 RGPD).

d) Dreptul la portabilitate a datelor (art. 20 RGPD).

e) Dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment şi fără a preciza motivele (art. 7, alin. 3 RGPD).

f) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (art. 77 RGPD).
 

12.  ORGANISMUL RESPONSABIL ŞI DATELE DE CONTACT
Dacă aveţi întrebări despre protecţia datelor în legătură cu această aplicaţie sau dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile, vă rugăm să contactaţi: TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München sau la datenschutz@rio.cloud.