Termenii şi condiţiile privind aplicaţia Pocket Fleet

 1. Obiect
  1. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile reglementează relaţia juridică a utilizatorului aplicaţiei Pocket Fleet cu TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer- 19-21, D-80807 München („TBDS”).
  2. Pocket Fleet este o aplicaţie gratuită pentru utilizator, care optimizează diferite informaţii şi funcţii ale diferitelor servicii pentru utilizatorul aplicaţiei Pocket Fleet şi le pune la dispoziţie spre utilizare pe un dispozitiv mobil de dimensiuni mici (smartphone). Volumul de date şi de funcţii depinde de serviciile rezervate contra cost. Funcţiile provin din următoarele servicii: Geo şi Timed. Utilizatorul acestei aplicaţii mobile este acelaşi ca şi utilizatorul aplicaţiei web.
  3. Costurile serviciilor de telecomunicaţii care survin din utilizarea aplicaţiei Pocket Fleet vor fi suportate de partea contractuală care a încheiat contractul de telecomunicaţii aferent dispozitivului mobil respectiv.
 2. Înregistrarea
  Pentru utilizarea aplicaţiei Pocket Fleet, se presupune că utilizatorul sau beneficiarul:
  • să fie înregistrat drept client pe platforma RIO şi
  • să fi înregistrat vehiculele şi şoferii pe platforma RIO.
 3. Volumul serviciilor
  Pocket Fleet permite accesul optimizat la utilizarea mobilă la informaţii şi funcţii selectate pentru serviciile Geo, Timed dacă sunt îndeplinite condiţiile de utilizare menţionate la punctul 2. Volumul serviciilor amintite este limitată în cadrul utilizării mobile; pentru aceasta vezi descrierea serviciilor aplicaţiei Pocket Fleet.
 4. Utilizare şi cerinţe tehnice
  1. Utilizarea aplicaţiei Pocket Fleet este permisă numai în limitele ansamblului de funcţii specificate şi în scopul îndeplinirii serviciilor prevăzute. Utilizatorul se obligă, în special, să se abţină de la
   1. Orice fel de modificări ale aplicaţiei Pocket Fleet care ar putea afecta funcţiile aplicaţiei.
   2. Folosirea Pocket Fleet pentru a transmite informaţii care încalcă prevederile legale în vigoare sau regulile de bun simţ, utilizatorul obligându-se, în special, să nu distribuie conţinuturi discriminatorii, rasiste, pornografice, care instigă la violenţă, care încalcă drepturile personale ale terţilor sau instigă la comiterea de infracţiuni.
  2. În caz de încălcare a acestor prevederi, TBDS îşi rezervă dreptul de a exclude utilizatorul de la utilizarea în continuare a Pocket Fleet şi de a şterge conţinuturile distribuite de acesta. Utilizatorul exonerează TBDS de orice revendicări ale terţilor ocazionate de încălcarea de către utilizator a acestor termeni şi condiţii privind serviciile.
  3. Pentru a putea utiliza Pocket Fleet, este necesar un smartphone iOS sau Android care are instalată cea mai recentă versiune a sistemului de operare utilizat.
 5. Drepturi asupra conţinuturilor
  Utilizatorului îi aparţin toate conţinuturile create în Pocket Fleet. Este responsabilitatea acestuia să se asigure că respectivele conţinuturi nu încalcă drepturile terţilor.
 6. Software
  1. Utilizatorul este de acord ca prin utilizarea Pocket Fleet software-ul aflat la baza aplicaţiei să descarce şi să instaleze ocazional noutăţi, actualizări şi funcţii suplimentare de la TBDS, în vederea îmbunătăţirii sau a dezvoltării în continuare a software-ului.
  2. Utilizatorul nu are voie să modifice niciun cod sursă al TBDS, să creeze lucrări derivate pe baza acestora, să le decompileze sau să încerce în orice alt mod să le extragă.
  3. Utilizatorul poate găsi o prezentare generală a licenţelor utilizate de acest serviciu în aplicaţie, la Setări > Licenţe.
 7. Modificări
  1. TBDS îi va comunica din timp utilizatorului atunci când intenţionează să opereze modificări ale acestor termeni şi condiţii privind serviciile, astfel încât utilizatorul să poată decide dacă doreşte să continue să utilizeze Pocket Fleet în noile condiţii şi să îşi poată exprima consimţământul cu privire la aceste modificări.
  2. Dacă utilizatorul nu îşi exprimă consimţământul cu privire la aceste modificări ale termenilor şi condiţiilor privind serviciile, trebuie să renunţe la utilizarea Pocket Fleet.
 8. Răspunderea
  TBDS îşi asumă răspunderea pentru cazuri de neglijenţă crasă şi încălcare intenţionată a prevederilor contractuale şi necontractuale, conform prevederilor legii.

  În limitele prevăzute de lege, TBDS răspunde numai în cazuri de încălcare a obligaţiilor contractuale a căror îndeplinire este neapărat necesară pentru buna derulare a relaţiei contractuale şi pe a căror îndeplinire utilizatorul are motive să se bazeze (obligaţii esenţiale) şi doar prin despăgubirea daunelor directe, previzibile şi tipice pentru acest tip de contract. Răspunderea pentru daune indirecte este exclusă.
 9. Încetarea contractului
  Utilizatorul are dreptul să renunţe în orice moment la utilizarea Pocket Fleet. TBDS are dreptul să excludă cu efecte imediate utilizatorul de la utilizarea Pocket Fleet în caz de încălcare a acestor condiţii de utilizare.
 10. Prevederi de drept, jurisdicţie
  Sunt valabile prevederile de drept ale Republicii Federale Germania, cu excluderea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare. În măsura în care utilizatorul are rol de consumator, se aplică prevederile de drept din statul de reşedinţă al acestuia, atâta timp cât acestea sunt indispensabile şi mai favorabile pentru utilizator.

  Instanţa competentă se află în München.
 11. Alte menţiuni
  1. Modificările şi completările acestor termeni şi condiţii privind serviciile trebuie să fie realizate în scris. Acest lucru se aplică şi în cazul unui eventual acord privind abrogarea acestei cerinţe care stipulează necesitatea formei scrise.
  2. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile sunt disponibili în versiuni în limbile naţionale respective, iar în cazul în care există contradicţii, este relevantă versiunea originală în limba germană.
 12. Observaţii
  Un dispozitiv mobil nefixat sau fixat necorespunzător poate fi aruncat în vehicul în cazul unor manevre de conducere sau de frânare bruşte, precum şi în cazul unui accident, putând provoca astfel vătămări. De aceea, fixaţi întotdeauna în mod corespunzător sau depozitaţi în siguranţă dispozitivul mobil, în zone aflate în afara razei de acţiune a airbagurilor.

  Utilizarea aplicaţiilor în timpul şofatului vă poate distrage de la situaţia din trafic, ceea ce poate spori pericolul de accidente.

  Respectaţi manualul de exploatare al dispozitivului dumneavoastră mobil.

Versiunea: 19.09.2022