Descrierea serviciului Timed

Informații generale

Timed este un serviciu cu plată pentru dispecerii și managerii de flote care doresc să monitorizeze în timp real activități precum timpul de conducere și timpul de odihnă ale șoferilor. În acest fel, aceștia se pot asigura mai ușor că rutele și contractele pot fi planificate mai eficient, iar încălcările costisitoare ale timpului de conducere pot fi evitate.

Prezentare generală a serviciului

După ce vehiculele flotei au fost înregistrate în zona de administrare RIO de pe platforma RIO și după achiziționarea serviciului Timed pentru aceste vehicule prin intermediul Marketplace, pot fi utilizate următoarele servicii oferite de Timed pentru diferitele categorii de vehicule:

Funcționalitate/Date

MAN Truck

MAN Bus

MAN Transporter

Marcă ce nu aparține firmei MAN (RIO Box în modul FMS)

Afișarea activității curente a șoferului

  • Conducere
  • Odihnă sau pauză
  • Disponibilitate
  • Muncă

X

X*

X

X

Transmiterea activității șoferului 1x pe minut atunci când aprinderea este cuplată

X

X*1

X*1

X

Afișarea timpilor de conducere consumați și rămași ai șoferului pe zi și săptămână

X

X

X

X

Afișarea programului de lucru al șoferului pe zi și săptămână X

Stocarea și afișarea activităților șoferului până la max. 90 de zile. Pentru intervalele de timp în care aprinderea nu este cuplată, afișajul prezintă goluri.

X

Punerea la dispoziție a datelor prin intermediul unor interfețe către sisteme terțe (în măsura în care sunt conectate)

X

X

X

X

 

*Datele pot fi neactualizate.

*1 În funcție de intervalul furnizorului respectiv

Condiții tehnice (RIO Box)

Pentru a putea utiliza serviciul Timed, vehiculele trebuie să fie dotate după cum urmează:

MAN Truck

MAN Bus

MAN Transporter

Marcă ce nu aparține firmei MAN (RIO Box în modul FMS)

Utilizarea unui RIO Box (furnizarea acestuia nu este acoperită de termenii și condițiile privind serviciile)

X

X

X

X

Utilizarea unui tahograf digital de la Continental VDO sau Stoneridge (nu este pus la dispoziție de către MAN) care este prevăzut cu blocări setate de întreprindere, prin intermediul unui card de întreprindere

X

X

X

X

Utilizarea unui card de șofer

X

X

X

X

Serviciul este compatibil cu tahografele Continental VDO începând cu versiunea DTCO 2.0 (însă, afișarea timpilor rămași de conducere este posibilă doar la tahografele începând cu versiunea DTCO 2.1)

Serviciul este compatibil cu tahografele Stoneridge începând cu versiunea SE5000 7.4 (însă, afișarea timpilor de conducere rămași este posibilă doar la tahografele începând cu versiunea SE5000 7.6)

Pentru a putea utiliza serviciul Timed, postul de lucru trebuie să fie dotat după cum urmează:

  • Computer desktop (nu este pus la dispoziție de RIO) cu un sistem de operare actualizat și cu un browser web modern, cu o versiune actualizată.

Pentru a putea beneficia de întreaga gamă a serviciului Timed, se recomandă tahografele Continental VDO începând cu versiunea DTCO 2.1 și Stoneridge începând cu versiunea SE5000 7.6. În cazul modelelor mai vechi, se poate ajunge la limitări ale gamei de semnale.

Cerințe tehnice (sistem telematic terț)

Datele referitoare la timpii rămași de conducere și de odihnă trebuie să fie disponibile în sistemul terț și trebuie să fie partajate cu platforma RIO.


Versiunea:


22.11.23