Indicații privind protecția datelor și garanția

Sunteți deja înregistrat ca utilizator pe platforma RIO a TB Digital Services GmbH (Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München, denumită în continuare „TBDS”) și doriți să utilizați serviciul Timed prin rezervarea serviciului în RIO Marketplace. 

 1. Scopurile prelucrării datelor
  În acest scop, prin confirmarea acestei Politici de confidențialitate, în plus față de secțiunea 8.3 din Termenii și condițiile generale de utilizare a platformei RIO (Termenii și condițiile platformei) și contractului cu persoana împuternicită RIO în conformitate cu art. 28 din RGPD, sunteți de acord ca
  1. TBDS să prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal enumerate la art. 2, în scopul (a) prestării serviciului Timed către dumneavoastră, în calitate de utilizator al platformei RIO și (b) calculării timpilor de lucru, de conducere și de odihnă în conformitate cu Directiva 2002/15/CE, Regulamentul (CE) nr. 561/2006, precum și Regulamentul (UE) nr. 165/2014 și le transmite periodic către DAKO GmbH (Bruxelles Str. 22, 07747 Jena, denumită în continuare „DAKO GmbH”); și
  2. DAKO GmbH poate prelucra în continuare datele cu caracter personal enumerate la art. 2 în scopul calculării timpilor de lucru, de conducere și de odihnă ai unui șofer în conformitate cu Directiva 2002/15/CE, Regulamentul (CE) nr. 561/2006, precum și Regulamentul (UE) nr. 165/2014 în numele TBDS și le poate transmite în mod repetat către TBDS.
 2. Ce date sunt transmise?
  1. În scopul prestării serviciului RIO Timed și al calculării timpilor de lucru, de conducere și de odihnă, următoarele date cu caracter personal sunt transmise de dumneavoastră la intervale regulate către DAKO GmbH:

   • numele dumneavoastră de utilizator RIO, precum și numele companiei stocate la noi;

   • numărul de identificare al vehiculului (VIN) dumneavoastră;

   • numărul cardului de șofer utilizat în vehiculul dumneavoastră comercial; precum și

   • numărul de identificare al șoferului, precum și numele și data nașterii șoferului. 

  2. În scopul calculării timpilor de lucru, de conducere și de odihnă, în conformitate cu Directiva 2002/15/CE, Regulamentul (CE) nr. 561/2006, precum și Regulamentul (UE) nr. 165/2014, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate de către DAKO GmbH și apoi transmise în mod repetat către TBDS:
   • numele dumneavoastră de utilizator RIO, precum și numele companiei stocate la noi;

   • numărul de identificare al vehiculului (VIN) dumneavoastră;

   • numărul cardului de șofer utilizat în vehiculul dumneavoastră comercial; precum și 

   • numărul de identificare al șoferului, precum și numele și data nașterii șoferului.

 3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

  Activitățile de prelucrare (a datelor) descrise mai sus au la bază următoarele temeiuri juridice:

  • consimțământul dumneavoastră (declarația dumneavoastră de consimțământ) pentru unul sau mai multe scopuri specifice descrise în această politică de confidențialitate în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD;

  • executarea unui contract sau punerea în aplicare a măsurilor precontractuale în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD.

 4. Drepturile dumneavoastră

  Pe lângă dreptul la informare cu privire la datele care vă privesc și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, la rectificarea datelor dumneavoastră, aveți, de asemenea, dreptul la ștergerea și restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră colectate în scopurile menționate mai sus, în măsura în care acest lucru nu contravine reglementărilor legale. În plus, aveți și dreptul portabilității datelor.

  De asemenea, aveți dreptul de a vă revoca consimțământul dat (declarația de consimțământ) aici. Consimțământul dumneavoastră este voluntar și valabil până în momentul revocării acestuia de către dumneavoastră. Revocarea dumneavoastră nu afectează, până la momentul efectuării acesteia, legalitatea colectării, prelucrării și transmiterii datelor efectuate pe baza consimțământului dumneavoastră.

  Pentru a vă retrage consimțământul sau pentru a vă exercita drepturile legate de datele dumneavoastră, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj informal, preferabil la adresa de e-mail support@rio.cloud. Alternativ, ne puteți contacta la adresa de e-mail datenschutz@rio.cloud sau ne puteți trimite obiecțiile dumneavoastră prin poștă, la următoarea adresă:

  TB Digital Services GmbH

  Oskar-Schlemmer-Str. 19-21

  80807 München

În cazul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea și transferul datelor descrise la art. 1, vă atragem atenția asupra faptului că nu mai putem furniza serviciul RIO Timed și, în acest sens, TBDS are dreptul de a rezilia prestarea serviciului.


Versiunea:


02.11.23