Varstvo podatkov

1. Obveznost varovanja podatkov

Pri obdelavi osebnih podatkov jemljemo varovanje vaše zasebnosti pri družbi TB Digital Services GmbH (»TBDS«) zelo resno. Osebne podatke, ki se zbirajo med uporabo aplikacije Pocket Fleet podjetja RIO (v nadaljevanju: Aplikacija) obdelujemo izključno ob upoštevanju predpisov o varstvu podatkov, zlasti Splošno uredbo o varstvu podatkov EU (GDPR) in nemški zvezni zakon o varstvu podatkov (Bundesdatenschutzgesetz ali BDSG).

2. PREDVIDEN NAMEN

Namen aplikacije je, da upraviteljem flote in disponentom zagotavlja pomembne informacije za usmerjanje flote na mobilnih napravah ter na ta način omogoča optimizacijo pri uporabi vozil. Informacije se uporabljajo še posebej za določanje položaja in stanja vozil, identifikacijo voznika in vzpostavitev stika z voznikom po telefonu ali e-pošti. Obdelava podatkov, ki jih zbira aplikacija, poteka je za predviden namen.

3. Obdelava osebnih podatkov v okviru aplikacije

Osebni podatki

Osebni podatki so informacije o osebnih in materialnih okoliščinah določenega ali določljivega posameznika. Mednje na primer spadajo podatki, kot so ime, priimek, telefonska številka in e-poštni naslov, pa tudi podatki o lokaciji
ali podatki o vedenju voznikov.

Pravna podlaga za obdelavo

Osebne podatke obdelujemo, ko in če pravna določba dovoljuje konkretno obdelavo ali so v obdelavo predhodno izrecno privolili posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki.

Šifriran prenos sporočil

Da bi osebne podatke zavarovali pred nepooblaščenim dostopom, poteka vsa komunikacija aplikacije prek šifrirane povezave v našem strežniku (TLS 1.2 ali novejši).

Dostop aplikacije do funkcij naprave

Aplikacija uporablja pomnilnik naprav uporabnikov, da lahko namesti zemljevide HERE in prikazuje položaj vozil.

Prenos podatkov tretjim osebam

Podatki se prenesejo prek storitev Crashlytics in Goggle Firebase. Sicer osebnih podatkov uporabnika ne posredujemo tretjim osebam.

4. Piškotki

Za uporabo aplikacije se uporabljajo piškotki. V teh piškotkih se obdelujejo informacije, kot so ID seje in drugi podatki, ki so potrebni za nemoteno prijavo. Za optimizacijo izdelka uporabljamo storitvi Crashlytics in Firebase družbe Google (prim. 5. in 6. točko v nadaljevanju).

5. Google Crashlytics

Uporabljamo storitev za diagnosticiranje napak Crashlytics, ki jo zagotavlja družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija 94043, ZDA (v nadaljevanju: Google).

Namen

Crashlytics in poročila napak, ki jih izdela programska oprema, se uporabljajo za zajem in ocenjevanje napak. Na ta način pridobljene informacije se uporabljajo za vzdrževanje in izboljševanje naše aplikacije. Če se pri uporabi aplikacije nepričakovano pojavijo napake ali se aplikacije zapre, se specifične informacije, kot so vrsta naprave, različica operacijskega sistema, datum in ura napake, država, iz katere izhaja poizvedba, ali jezik, ki je nastavljen v operacijskem sistemu, pošljejo storitvi Crashlytics. Več informacij o varstvu podatkov pri storitvi Crashlytics najdete tukaj: https://fabric.io/terms.

Pravna podlaga

Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (prvi odstavek člena 6(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov). Imamo zakoniti interes, da našim strankam ponujamo brezhiben izdelek in da uporabo izdelka naredimo čim bolj preprosto in varno.

Izklop storitve Crashlytics

Obdelavo podatkov s storitvijo Crashlytics lahko kadar koli zaustavite, če v nastavitvah aplikacije izklopite zajem in posredovanje informacij o uporabi in diagnostične podatke storitvi Crashlytics. Ta možnost je v tovarniški konfiguraciji aplikacije onemogočena.

Prenos podatkov v tretje države

Z uporabo storitve Crashlytics se osebni podatki posredujejo družbi Google. Google kot ponudnik storitev za nas opravlja obdelavo naročil. Google obdeluje osebne podatke tudi v ZDA in se je podredil zasebnostnemu ščitu EU–ZDA . Več informacij o zasebnostnem ščitu EU–ZDA najdete na naslovu https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. GOOGLE FIREBASE

Za našo aplikacij uporabljamo storitev sledenja Firebase ponudnika Google. Firebase uporablja tehnologije sledenja, ki omogočajo zajem in ocenjevanje interakcije med uporabniki aplikacije in aplikacijo, na primer pogostost in dolžino sej ter krmarjenje med različnimi menijskimi elementi. Google Firebase ugotavlja dejanja uporabnikov (npr. klik menijskega elementa), vrsto naprave, različico operacijskega sistema, različico aplikacije in datum dogodka ter jih pošilja storitvi Firebase.

 

Namen

Zajem in ocenjevanje interakcij med uporabniki aplikacije in aplikacijo poteka zato, da lahko aplikacijo in njeno uporabnost s pridobljenimi informacijami izboljšujemo in ju razvijamo naprej.

Pravna podlaga

Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (prvi odstavek člena 6(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov). Naš zakoniti interes je ta, da našim strankam ponujamo uporabniku prijazen izdelek in ga neprestano razvijamo naprej.

Izklop storitve Firebase

Obdelavo podatkov s storitvijo Firebase lahko kadar koli zaustavite, če v nastavitvah aplikacije izklopite zajem in posredovanje informacij o uporabi in diagnostične podatke storitvi Google Firebase. Ta možnost je v tovarniški konfiguraciji aplikacije onemogočena.

Prenos podatkov v tretje države

Informacije o uporabi aplikacije se zbirajo in prek platforme Firebase posredujejo Googlu na Irskem ali v ZDA ter tam hranijo oziroma obdelujejo. Podatki so načeloma anonimizirani in se prenesejo v platformo Firebase. Ni povezovanja z drugimi uporabniškimi podatki. Google bo omenjene informacije uporabil, da lahko oceni uporabo naše aplikacije in da nam lahko zagotavlja druge storitve, ki so povezane z uporabo aplikacij.

Za osebne podatke, ki se prenašajo v ZDA, se je Google podredil zasebnostnemu ščitu EU–ZDA: www.privacyshield.gov/participant. Več informacij o storitvi Google Firebase in varstvu podatkov najdete na naslovih www.google.com/policies/privacy/ in firebase.google.com.

7. Varnost

Izpolnjujemo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, da zaščitimo vaše osebne podatke pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo, uničenjem ali dostopom s strani neupravičenih oseb. Našo obdelavo podatkov in varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem.

8. BRISANJE

V sami aplikaciji se ne shranjujejo nobeni osebni podatki. Osebni podatki, ki so potrebni za delovanje aplikacije, so shranjeni v aplikacijah drugih storitev in so predmet tam veljavnih rokov za izbris. V zvezi s tem velja, da se podatki hranijo le toliko časa, kot je potrebno za opravljanje storitve ali spoštovanje roka hrambe.

 

9. OBDELAVA PODATKOV O NAROČILIH

S sodelujočimi partnerji, ki v okviru nudenja aplikacije in uporabe njenih funkcij, ki jih uporabljamo kot obdelovalce, smo sklenili ustrezne pogodbe za obdelavo naročil.
 

10. Sprememba naših predpisov o varstvu podatkov

Pridržujemo si pravico do spremembe naših ukrepov za varstvo podatkov in varnostnih ukrepov za IT, če to je to zahtevano z zakonom ali potrebno zaradi tehničnega razvoja. V teh primerih bomo ustrezno prilagodili naše predpise o varstvu podatkov in vas o tem obvestili v ustrezni obliki ter po potrebi pridobili vaše soglasje.

 

11. Vaše pravice                                                                                           

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice:

a) pravico o informiranju, zlasti o tistih podatkih, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, namenov obdelave, vrst zadevnih osebnih podatkov, kategorijah uporabnikov in načrtovanega obdobja hrambe (člen 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov);

b) pravico do popravka nepravilnih ali nepopolnih osebnih podatkov s strani upravljavca (člena 16 in 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov).

c) pravico do izbrisa ali omejitve obdelave podatkov, ki jih hranimo o vas (člen 17 in 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov).

d) pravico do prenosljivosti podatkov (člen 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov).

E) pravico do preklica privolitve, kadarkoli in brez navedbe razlogov za preklic (tretji odstavek člena 7 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

f) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (člen 77 Splošne uredbe o varstvu podatkov).
 

12.  PRISTOJNI ORGAN IN KONTAKT
Če imate v zvezi s to aplikacijo vprašanja glede varstva podatkov ali želite uveljaviti svoje pravice, pišite na naslov: TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München, Nemčija ali datenschutz@rio.cloud.