Carrier Hub

En pålidelig transport af varer og gods er et essentielt element i logistikken. Vores Carrier Hub giver dig mulighed for at opnå gennemsigtighed i hele transportprocessen i samarbejde med dine speditører - fra overførsel af transportordrer over ordrebekræftelse, flere transportstatuser og ankomst til fabrikken.

desktop_right_carrier_hub.png

Transportordrer - digitalt og gennemsigtigt

Du kan blot sende transportordrer digitalt til dine speditørermed RIO’s Carrier Hub . De bliver underrettet direkte via e-mail om nye transportordrer - hurtigt og gennemsigtigt.

Understøttede transportkoncepter
  • Fyldte og tomme beholdere
  • Direkte læs / Direkte transporter / Full truck loads (FTL)
  • Områdespedition / Less than a truck loads (LTL)
  • Konsolideringsprocesser / crossdock-processer, milkruns, deliveryruns (samlegods- og distributionstransporter)
  • Nødprocedurer / særkørsel
Understøttede grænseflader
  • RIO WebSCM
  • REST API til speditører
  • UN/EDIFACT (EDI)-grænseflade - Type DESADV, VDA4933 (T1-T4)

Altid overblik over din forsyningskæde!

Effektiv styring af forsyningskæden kræver en detaljeret gennemgang af samtlige led i forsyningskæden.

browser_feature_a_carrier_hub.png

Ordrebekræftelser
Modtag ordrebekræftelser fra dine speditører regelmæssigt, og opnå dermed større planlægningssikkerhed fra starten.

Oplysninger om afhentning
Modtag oplysninger om afhentningstidspunkt og planlagt transportmiddel (lastbilens registreringsnummer) for at sikre en smidig proces på afhentningsstedet og en rettidig ankomst af transportgodset.

Zulaufsteuerungs-Informationen
Erhalten Sie Zeitfenster-Buchungs-Informationen ihrer Zulaufsteuerungslösung als Teil der Auftragsbestätigungen.

Ladungssplitinformationen
Erhalten Sie frühzeitig Informationen über einen etwaigen Ladungssplit, falls ihr Spediteur beabsichtigt, den Transport mit mehreren Transportmitteln durchzuführen.

Alle fordele i overblik

RIO er til for alle

RIO har ikke kun løsninger til transportvirksomheder. For at leve op til vores holistiske tilgang og sikre smidige processer mellem alle led i forsyningskæden tilbyder vi også en løsning for leverandører - Supplier Hub - samt en løsning for udgående processer - Outbound Order Book - analogt med CarrierHub .

RIO er til for DIG!

Vi har kunnet vække din interesse, og du ønsker yderligere uforpligtende oplysninger? Så kontakt os allerede i dag.

Kontakt os nu