1. Yleiset tiedot

a) Tietosuojahuomautuksia

Henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksiesi suojaaminen henkilötietojasi käsiteltäessä on erittäin tärkeää TB Digital Services GmbH:lle (TBDS) . TBDS on TRATON SE:n tytäryhtiö. Käsittelemme henkilötietoja, jotka kerätään käydessäsi verkkosivuillamme, sen maan lakien mukaisesti, jossa tietojen käsittelystä vastaava toimipaikka sijaitsee. Lisäksi TB Digital Services GmbH on sitoutunut henkilötietojen kokonaisvaltaiseen ja yhdenmukaiseen suojaamiseen sitovalla direktiivillä. Tämä varmistaa TB Digital Services GmbH:n sisällä maailmanlaajuisen suojatason, joka on verrattavissa Saksaan ja Euroopan unioniin.

Lisäksi työntekijöillämme on vaitiolovelvollisuus, ja he ovat velvollisia suojaamaan heille luovutettuja henkilötietoja.

b) Vastaava yksikkö ja yhteyshenkilö

Tiedoistasi vastaava yksikkö tietosuojalain osalta on TBDS.
Jos sinulla on yleisiä ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä vastuuhenkilöön sähköpostitse: Datenschutz@rio.cloud

Tai voit käyttää postia:

TB Digital Services GmbH
Tietosuojavaltuutettu
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Tietoa RIOn työpaikkailmoituksista

a) Urasivusto
Näillä tietosuojaselosteilla tiedotamme, mitä henkilötietoja mahdollisesti keräämme, käsittelemme ja käytämme, kun vierailet urasivustollamme.

”Henkilötiedot” ovat kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilönumeron, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Urasivuston tarkoituksena on antaa sinulle tietoa TBDS:n avoimista työpaikoista.

b) Yleisten tietojen kerääminen
Kun käytät urasivustoa, yleisluonteisia tietoja kerätään automaattisesti. Nämä tiedot sisältävät esim. käytetyn verkkoselaimen tyypin, käytetyn käyttöjärjestelmän, Internet-palveluntarjoajasi verkkotunnuksen ja vastaavat tiedot. Nämä ovat yksinomaan tietoja, joiden perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä henkilöstäsi. Lisäksi nämä tiedot luodaan myös käytettäessä muita sivuja Internetissä. Joten kyse ei ole tämän urasivuston erityisestä toiminnosta. Tämän tyyppisiä tietoja kerätään yksinomaan nimettömästi ja tilastollisesti. Mitä paremmin ymmärrämme toiveitasi, sitä nopeammin löydät haluamasi tiedot nettisivuiltamme. Lisätietoja ja yksityiskohtaisempia tietoja tästä löydät tietosuojasivullamme.

c) Henkilötietojen kerääminen ja käsittely
Henkilötietoja kerätään vain, jos annat ne meille esimerkiksi rekisteröinnin yhteydessä.

d) Turvallisuus
TBDS suojaa periaatteessa tietosi teknisillä ja organisatorisilla turvatoimilla tahattomalta tai tahalliselta manipuloinnilta, katoamiselta, tuhoamiselta tai valtuuttamattomien henkilöiden käytöltä. Turvatoimenpiteemme, kuten esim. tietojen salausta, parannetaan säännöllisesti tekniikan kehityksen mukaan.

e) Linkit muiden palveluntarjoajien verkkosivustoille
Verkkosivustomme saattaa sisältää linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivustoille. TBDS on varmistanut linkkiä lisättäessä, että suoraan linkitetyillä sivuilla ei ole laitonta sisältöä. TBDS ei kuitenkaan voi vaikuttaa linkitettyjen sivujen sisältöihin eikä voi valvoa niitä jatkuvasti. Siksi TBDS ei ota vastuuta linkitettyjen sivujen sisällöstä, joita on muutettu linkin luomisen jälkeen. Tietosuojailmoitus ei koske muiden palveluntarjoajien linkitettyjä verkkosivuja.

f) Evästeet
Lisätietoja käyttämistämme evästeitä löydät evästeet-sivultamme.

3. Tietoa RIOn hakemusprosessista

a) Avoimet työpaikat ja hakemukset
Sinun ei tarvitse antaa mitään henkilötietoja, jos haluat vain saada tietoa avoimista työpaikoista. Ainoastaan kohdassa 2b mainitut tiedot kerätään.

Urasivulta saat yleiskatsauksen tämänhetkisistä avoimista työpaikoista. Täällä voit valita yksittäisiä työtarjouksia ja siirtyä tarkempaan tehtävänkuvaukseen, jonka voit myös ladata pdf-dokumenttina.

Jos haluat hakea paikkaa tai lähettää meille oma-aloitteisen hakemuksen, löydät tietoa siitä työpaikkailmoituksista.

Jos haluat lähettää meille oma-aloitteisen hakemuksen sähköpostitse, käytä sähköpostiosoitetta people@rio.cloud.

Kun vastaanotamme hakemusasiakirjasi, oletamme, että olet ottanut huomioon nämä RIOn hakuprosessiin sovellettavat tietosuojasäännökset.

b) Käsittelyn oikeusperusta
Tietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperustana on, että TBDS käyttää tietojasi päättääkseen työsuhteen solmimisesta kanssasi (BDSG:n 26 pykälä 1 kohta 1 virke).

c) Henkilötietojen käyttötarkoituksen ja luovuttamisen rajoittaminen
Me käytämme profiiliasi ja hakemustietojasi yksinomaan valintamenettelyyn täytettävän tehtävän (täytettävien tehtävien) puitteissa.

Tietojasi voivat tarkastella myös sidosyritykset sekä ulkoiset palveluntarjoajat, jotka tarjoavat ja käyttävät teknisesti tietotekniikan peruspalveluja, kuten sähköpostisovelluksia ja tiedostopalvelimia. Näiden yritysten kanssa on tehty tietosuojasopimuksia korkean tietosuojan takaamiseksi.

d) Tietojen tallennus ja poisto
Hakemustietojasi tarvitaan tietyn, hyvin lyhyen ajanjakson ajan, jotta voimme esittää, käyttää tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia. Perustamme tämän GDPR:n 17 artiklaan 3 kohtaan e alakohtaan.

Jotta voimme tarvittaessa puolustautua perusteettomia väitteitä ja Saksan yleiseen tasa-arvolakiin (AGG) perustuvia vahingonkorvausvaatimuksia vastaan, hakemusasiakirjoja säilytetään tietyn ajan myös hylkäävän päätöksen antamisen jälkeen. Hakemuksen yhteydessä tapahtuvaan syrjintäkiellon rikkomiseen perustuvat vaatimukset on esitettävä kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa hylkäävän päätöksen vastaanottamisesta AGG:n 15 pykälän 4 kohdan mukaisesti. Saksan työtuomioistuimen säätämän lain (ArbGG) 61 b pykälän 1 kohdan mukaan AGG:n 15 pykälän mukainen korvausvaatimus on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty kirjallisesti.

Säilytämme hakijatietoja vielä kaksi kuukautta, jotta voimme ottaa huomioon esimerkiksi poissaoloista johtuvat viivästykset hylkäävien päätösten toimittamisessa ja vaatimusten tai kanteiden vireille panosta.

Tallennetut henkilötiedot poistetaan kokonaan ja peruuttamattomasti vasta kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hakijalle on lähetetty hylkäävä päätös.

Jos hakija saa hyväksynnän, hakemustiedot ja -asiakirjat liitetään osaksi henkilökansiota.

4. Oikeutesi

Oikeutesi tietoihin ja tietojen korjaamiseen lisäksi sinulla on myös oikeus poistaa tietosi ja rajoittaa tietojesi käsittelyä sekä oikeus vastustaa tietosi käsittelyä, ellei laillisista säännöksistä johtuen ole olemassa estettä sille. Sinulla on myös oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Jos me käsittelemme ja/tai luovutamme henkilötietojasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Peruutuksesi ei vaikuta peruuttamiseen saakka suostumuksesi perusteella tapahtuneen tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen.

Jos haluat peruuttaa suostumuksesi tai käyttää tietojasi koskevia oikeuksiasi, ota yhteyttä osoitteeseen people@rio.cloud.

Valitusten yhteydessä on mahdollista ottaa yhteyttä tietosuojavalvontaviranomaiseen. Baijerissa tämä on Baijerin osavaltion tietosuojavalvontavirasto (lyhyesti BayLDA).

5. Varaus

Voidakseen tehdä oikeutta Internetin jatkuvalle kehitykselle, TBDS voi mukauttaa näitä tietosuojahuomautuksia milloin tahansa tietosuojamääräysten mukaisesti.

Versio: Kesäkuu 2021.