Geo-palvelun kuvaus

Yleiset tiedot

Geo on ajoneuvokannan seurannan laajennus, jonka avulla asiakas saa entistä tarkemman yleiskuvan ajoneuvojensa nykyisistä sijainneista. Sisältää myös lisätoimintoja, kuten kiinnostava kohde, aluerajat ja reittisuunnittelu, sekä tarjoaa entistä pidemmän tietojen säilytysajan.

Palvelut

Kun ajoneuvokannan ajoneuvot on rekisteröity RIO-alustan RIO-hallintoalueella ja näiden ajoneuvojen Geo-palvelu on ostettu Marketplacen kautta, seuraavia Geo-palveluja voi käyttää ajoneuvokannan valvonnassa:

Toiminnot / tiedot

MAN Kuorma-auto

MAN Linja-auto

MAN Pakettiauto

Non-MAN ajoneuvo (RIO Box FMS-tilassa)

Ajoneuvot, jotka on varustettu kolmannen osapuolen laitteistolla

Ajoneuvon nykyinen sijainti 1x 20 sekunnin välein seuraavilla tiedoilla

 • Sijainti
 • Kuljettaja
 • Kilometrilukema
 • Nopeus
 • Polttoainesäiliön täyttötaso
 

X

X

X

X

Taajuus ja tietojoukko riippuvat käytetystä laitteistosta

Liitännällä

 • Tiedonsiirto kolmansien osapuolten järjestelmiin
 

X

X

X

X

X

Datanäkymä

 • Valinta kartta- ja luettelonäkymän välillä
 

X

X

X

X

X

Reittien suunnittelu

 • Aloituspisteen/määränpään syöttö osoitehaulla tai napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella karttaa/ajoneuvoa
 • Välikohteiden lisääminen
 • Tavallisten kuorma-autokokojen ja asiakaskohtaisten mittojen tuki
 • Huomioimalla nykyiset/aiemmat liikennehäiriöt
 • Tietullikustannusten laskeminen
 • Kolmeen reittivaihtoehtoon saakka
 

X

X

X

X

X

Ajohistoria

 • Tärkeiden tapahtumien näyttö: ensimmäinen/viimeinen sijainti, sytytys päällä / pois päältä, aluerajan sisäpuolelle/ulkopuolelle, kuljettajan vaihto, rajan ylitys, voiman ulosotto (PTO) päällä / pois, pois päältä, liikkellelähtö, pysähtyminen
 • Sijainnin näyttö
 • Tapahtumat taulukkonäkymässä tai kartalla
 • Vientitoiminto (CSV, Excel)
 • Essentials-palvelun säilytysajan ja tietojen käytön jatkaminen (katso Essentials-palvelun kuvaus) enintään 25 kuukautta
 

X

X

X

X

X, kun vähintään sijaintiedot ovat saatavilla

Kiinnostavat paikat (POI) ja alueraja

 • Asiakkaan omien kiinnostavien kohteiden luonti ja näyttö
 • Pyöreiden tai monikulmaisten ​​aluerajojen luonti ja näyttö
 • Kiinnostavien kohteiden ja pyöreiden aluerajojen tuontitoiminto CSV:n kautta
 • Suodattimet ajoneuvoille, jotka näytetään kartalla yksityiskohtaisessa aluerajan ikkunassa
 • MAN korjaamot ja palvelukumppanit POI-kohteina kartalla
 

X

X

X

X

X, riippuu kolmannen osapuolen laitteiston taajuudesta

Erot tietojen ja toimintojen laajuuden suhteen RIO Boxiin verrattuna, kun asiakkaan ajoneuvoon on asennettu TBM2 (ajoneuvon telematiikkamoduuli 2):

 • Ajoneuvon nykyisen sijainnin lähettäminen 1x minuutissa ilman kahta lisäpaikkaa ajohistoriassa.
 • Kaikki ne tiedot ja toiminnot, joita ei ole lueteltu tässä, ovat palvelujen laajuudeltaan samanlaisia kuin RIO Boxilla varustettuissa ajoneuvoissa.

Tekniset edellytykset

MAN Kuorma-auto

MAN Linja-auto

MAN Pakettiauto

Non-MAN ajoneuvo (RIO Box FMS-tilassa)

RIO Boxin käyttö (sen tarjoaminen ei kuulu palvelusopimusehtoihin)

X

X

X

X

Vaihtoehto:

TBM2:n käyttö aktivoidun MAN Bridge -palvelun kanssa, asennettu vakiovarusteena tai jälkikäteen MAN TI:n mukaisesti (tarjoaminen ei kuulu palvelusopimusehtoihin)

X

Edellytykset: TBM2 vähintään ohjelmistoversiolla 3.2

Ajoneuvon on oltava tavoitettavissa radioyhteydellä tiedonsiirron konfigurointia varten ja onnistuneesti konfiguroituna. Radioyhteyden muodostaminen on mahdollista vain sytytysvirran ollessa kytkettynä.

TBM2:n käytön yhteydessä: palvelun voimaantuloa varten on välttämätöntä, että ajoneuvo on tavoitettavissa radioyhteydellä tarvittavaa konfigurointia varten. Radioyhteyden muodostaminen on mahdollista vain sytytysvirran ollessa kytkettynä. Järjestelmän kytkennän manuaalinen vaihtaminen voi kestää useita työpäiviä.

Lisäksi seuraavat kohdat koskevat kolmannen osapuolen laitteistolla varustettuja ajoneuvoja.

Ajoneuvot, jotka on varustettu kolmannen osapuolen laitteistolla

Käyttäjä on tilannut kolmannen osapuolen palvelun ja hyväksynyt sen sopimusehdot.

X

Käyttäjä on tilannut Mixed Fleet Bridgen.

X

Jotta voisit käyttää Geo-sovellusta, työpaikka on varustettava seuraavalla tavalla:

 • Pöytätietokone (ei toimiteta RIOlta), jossa on viimeisin käyttöjärjestelmä ja nykyaikainen verkkoselain viimeisimmässä versiossaan.

Muuta

Geo-palvelu tallentaa ajoneuvon tiedot palvelun viimeisimmästä aktivoinnista lähtien. Jos palvelu deaktivoidaan välillä, siihen asti tallennettuja tietoja säilytetään enintään 25 kuukautta - Geo-palvelun myötä ei luoda eikä tallenneta uusia tietoja. Tietoja aletaan jälleen tallentaa, kun Geo aktivoidaan uudelleen.


Versio: 19.9.22