MAN eManager M -palvelun kuvaus

Yleiset tiedot

MAN eManager M tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden analysoida yksityiskohtaisesti akkukäyttöisten sähköajoneuvojensa akun- ja energiankulutukseen liittyviä lataus- ja purkautumisprosesseja.

Käyttäjä saa ”Yleiskatsaus” -välilehdeltä yhteenvedon ajoneuvojensa varaustilasta ja seuraavista lähtöajoista, minkä lisäksi hän voi analysoida yksittäisten tai useiden ajoneuvojen kulutus- ja rekuperaatioarvoja pylväskaavioista.

"Historia" -välilehdessä käyttäjä voi valita joko akku- tai kulutushistorian ja tarkastella kulloinkin valittujen ajoneuvojen lataus- ja purkautumisprosesseja tietyltä ajanjaksolta.

Akkuhistoria sisältää kaikki akun kannalta merkitykselliset tiedot, kuten lataus- ja purkuvirrat, akun jännitteen, latausvirheet ja joitain muita hyödyllisiä arvoja, joilla voidaan analysoida akun käyttäytymistä. Historiasta saa täydellisen käsityksen akun käyttäytymisestä ja mahdollisista ajan myötä tapahtuvista muutoksista.  
Käyttäjä voi tarkastella kulutushistoriassa, missä suhteessa energiankulutuksen suhde jakautuu käyttövoiman, ilmastoinnin ja sivukuluttajien kesken. Tallennetun ulkolämpötilan ansiosta ilmastoinnin kulutusarvoja voidaan helposti tulkita. Näin ilmastointia voidaan käyttää kohdennetusti ja kulutusarvoja vähentää ajoneuvon tulevassa käytössä. Kulutusanalyysissä ilmoitetaan rinnakkain myös rekuperaation suorituskyky. Rekuperointi voi lisätä merkittävästi ajoneuvon jäljellä olevaa kantamaa ja parantaa energiatehokkuutta.

Sen lisäksi, että MAN eManager M- palvelulla voidaan arvioida historiaa, se tarjoaa myös kattavammat latauksenhallintatoiminnot (verrattuna MAN eManager S -palveluun). Sen lisäksi, että näytetään akun varaustaso prosentteina ja akun jäljellä oleva kapasiteetti kilometreinä, kWh-arvo. Lisäksi näytetään ajoneuvot, jotka ovat parhaillaan liikkeellä eli joiden pitäisi olla reitillä, minkä lisäksi näytetään ajoneuvot, jotka eivät aja. Tämä tarkoittaa, että käyttäjällä on saatavissa kokoajan tiedot kalustustaan. Hän tietää tarkasti eri ajoneuvojen lataustilat ja akkujen varaustilat ja sen, mitkä kyseisistä ajoneuvoista ovat ajotilassa.

MAN eManager M -palvelu voidaan varata vain MAN Lion’s City E:lle.
Palvelun voimaantuloa varten on välttämätöntä, että ajoneuvo on tavoitettavissa radiolinkin kautta tarvittavaa konfigurointia varten.

Palvelut

Kun MAN eManager M -palvelun aktivointiprosessi on suoritettu onnistuneesti, voidaan käyttää seuraavia MAN eManager M -palveluita MAN Lion’s City E:lle.

Historiassa olevat ajoneuvotiedot ovat saatavilla ajoneuvokohtaisesti vain palvelun varauspäivästä alkaen. Historiaa voidaan tarkastella enintään kuluneen 12 kuukauden ajalta.

Toiminnot / tiedot

MAN Lion’s City E

”Yleiskatsaus”-välilehden arviointidiagrammit

 • Yhteenlasketut kulutusarvot käyttövoiman, ilmastoinnin ja sivukuluttajien osalta kilowattitunteina ilmaistuna
 • Rekuperaatioarvot
 • Ajettu etäisyys kilometreinä

Käyttäjä voi valita diagrammissa tarkasteltavaksi yhden tai useamman ajoneuvon ja ajanjakson, joka käsittää vähintään yhden ja enintään 12 kuukautta.

X

Korkeajänniteakun historia lataus- ja purkautumisprosessien osalta ("Historia” -välilehti)

 • Lataus- ja purkautumisprosessin kesto
 • Latausvirheiden ja viivästymisten näyttö historiassa
 • Korkeajänniteakun (HV) kapasiteetti kilometreinä/kilowattitunteina ja korkeajänniteakun varaustila prosentteina kunkin prosessin alussa
 • Ladattu/purkautunut energiamäärä kilowattitunteina
 • Lataus- ja purkausvirrat ampeereina (keskiarvo, min, max)
 • Korkeajänniteakun jännite voltteina (keskiarvo, min, max)

Käyttäjä voi valita katsottavaksi yhden tai useamman ajoneuvon akkuhistorian. Tarkasteltavaksi ajanjaksoksi voidaan valita vähintään kulunut päivä ja enintään kuluneet 12 kuukautta.

X

Kulutushistoria lataus- ja purkautusmisprosessien osalta ("Historia” -välilehti)

 • Lataus- ja purkautumisprosessin kesto
 • Ladattu/purkautunut energiamäärä kilowattitunteina
 • Kokonaiskulutus kilowattitunteina
 • Kulutettu energia ilmastoinnin ja sivukuluttajien osalta kilowattitunteina ilmaistuna
 • Ulkolämpötila celsiusasteina (keskiarvo, min. maks.)
 • Purkautumisprosessien aikana ajetut etäisyydet kilometreinä

Käyttäjä voi valita käyttöhistoriassa tarkasteltavaksi yhden tai useamman ajoneuvon ja ajanjakson, jonka on käsitettävä vähintään kuluneen päivän ja enintään kuluneet 12 kuukautta.

X

Korkeajänniteakun laajennetut ajantasaiset tiedot

 • Akun kapasiteetti kilometreinä ja kilowattitunteina
 • Akun varaustila prosentteina
 • Ajostatus (ajoneuvo ajaa reitillä)

X

Tietoja tiedonsiirrosta

Kaikki MAN eManager M -palvelun laajennettuun toimintovalikoimaan kuuluvat tietopisteet lähetetään RIO-järjestelmään 5 minuutin välein sytytyksen ollessa päällä tai lataustilan aikana. Käyttäjä voi nähdä näytettyjen tietojen ajankohtaisuuden milloin tahansa taulukon aikaleimasta.

Tekniset edellytykset

Voidaksesi käyttää MAN eManageri M -palvelua, ajoneuvosi on oltava varustettu seuraavasti:

MAN Lion’s City E

RIO Boxin käyttö
(sen käyttöön luovuttaminen ei kuulu palveluehtosopimuksen piiriin)

X

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

ePTM (electric Power Train Manager)

X

Käyttäjän työpaikan varustus:

 • Pöytätietokone (ei toimiteta MANilta), jossa on viimeisin käyttöjärjestelmä ja nykyaikainen verkkoselain viimeisimmässä versiossaan.

Versio: 19.9.2022