MAN eManager S -palvelun kuvaus

Yleiset tiedot

MAN eManager S -palvelu on lataushallintapalvelu, jonka avulla käyttäjä voi suunnitella ajoneuvojensa lähtöajat etukäteen. Etenkin äärimmäisissä lämpötiloissa sekä tarvittaessa voi matkustajatilan valinnainen esimukautus (lämmitys) auttaa estämään jäljellä olevan kantaman pienenemisen ilmastoinnin johdosta. Siten esimerkiksi linja-auto lähtee jo sopivalla matkustajatilan lämpötilalla.

Käyttäjä voi valita lataushallinnassa joko pikalatauksen tai ajastinlatauksen.

Pikalatauksessa ajoneuvo lataa aina heti, kun se on kytketty latauspylvääseen ja sähköä on saatavilla. Käyttäjälle näytetään RIO-järjestelmän yleiskatsauksessa, kuinka kauan ajoneuvo vielä lataa latauspylvääseen kytkemisen jälkeen, kunnes akun lataustila on 100 %.

Ajastinlatauksessa käyttäjä voi tallentaa eri lähtöajat kullekin ajoneuvolle ajosuunnitelmansa mukaisesti. Seuraava lähtöaika lähetetään ajoneuvoon. Kun ajoneuvo on kytketty latauspylvääseen, latausprosessi käynnistyy automaattisesti optimaalisena ajankohtana, jotta ajoneuvo on lähtöaikana käyttövalmis. Jos ajoneuvo kytketään vähän ennen lähtöaikaa latauspylvääseen, lataus alkaa automaattisesti, mutta mahdollisesti ajoneuvo ei ole käyttövalmis haluttuna lähtöaikana. Mm. tässä tapauksessa käyttäjälle näytetään RIO-alustan yleiskatsauksessa uusi, myöhästynyt lähtöaika. Latausprosessin päätyttyä seuraava lähtöaika lähetetään ajoneuvoon.

Jos pikalatauksen tai ajastinlatauksen aikana tapahtuu latausvirhe ja nämä tiedot ovat ajoneuvon käytettävissä, tämä näytetään käyttäjälle RIO-järjestelmässä.

Lataushallintapalvelun lisäksi käyttäjälle näytetään tärkeitä tietoja akusta, kuten varaustila (irrotettu, kytketty, lataus, ladattu, virhe, tuntematon), akun varaustila prosentteina ja sähköinen toimintasäde kilometreinä.

MAN eManager S on kokonaisuudessaan saatavilla MAN Lion’s City E:lle, kun taas MAN eTGE:lle on tarjolla suppeampi valikoima toimintoja.

Palvelun voimaantuloa varten on välttämätöntä, että ajoneuvo on tavoitettavissa radiolinkin kautta tarvittavaa konfigurointia varten.

Palvelut

Kun MAN eManager S -palvelun aktivointiprosessi on suoritettu onnistuneesti, voidaan ajoneuvotyypistä riippuen käyttää seuraavia MAN eManager S -palveluita.

Toiminnot/tiedot

Katsaus kaikkiin ajoneuvokannan sähköajoneuvoihin (joille MAN eManager S -palvelu on tilattu) taulukossa seuraavilla tiedoilla:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Akun varaustila/State of Charge (SoC) prosentteina
(taajuus: 5 Min)

X

X

Arvioitu jäljellä oleva käyttösäde kilometreinä
(taajuus: 5 Min)

X

X

Korkeajänniteakun (HV) lataustila näytetään kullekin ajoneuvolle:

Irrotettu (ajoneuvoa ei ole kytketty latauspylvääseen)

X

X

Kytketty (ajoneuvo on kytketty latauspylvääseen)

X

X

Lataus (ajoneuvo on kytketty latauspylvääseen ja lataa)

X

X

Ladattu (ajoneuvo on kytketty latauspylvääseen ja täysin ladattu)

X

X

Virhe (ajoneuvo on kytketty latauspylvääseen ja latausvirhe esiintyy)

X

-

Tuntematon (tämänhetkinen lataustila ei ole tiedossa)

X

X

Jäljellä olevan latausajan näyttö

X

-

Ajoneuvon hyväksymän, tallennetun latauskonfiguraation näyttö

X

-

Näyttö ajovalmiudesta latausprosessin päätyttyä

X

-

MAN eManager S -palvelu käynnistää itsenäisesti seuraavat ajoneuvotoiminnot, jos ne on valittu RIO-järjestelmässä:

Korkeajänniteakun latauskonfiguraation asettaminen jokaiselle ajoneuvolle RIO-järjestelmässä (Ajoneuvo lataa aina, kunnes akun lataustila on 100 %)

Lataustapaa valittaessa:

  1. Pikalataus
    Tässä konfiguraatiossa ajoneuvo lataa aina, kun se on kytketty latauspylvääseen ja sähköä on saatavilla
  2. Ajastinlataus
    Tässä konfiguraatiossa käyttäjä voi luoda useita ajastimia. Kukin ajastin sisältää ainakin yhden viikonpäivän ja tarkalleen yhden lähtöajan
X-

Ilmastointitapaa valittaessa:

Käyttäjä voi asettaa kullekin ajoneuvolle matkustajatilan esimukautuksen (lämmityksen) pikalataukselle (päälle/pois). Tämä voi johtaa ajoneuvon suurempaan energiankulutukseen latauspylväästä.

X-

Edellytys tietojen siirrolle

MAN Lion’s City E

Jos ajoneuvo ei ole tilassa ”Sytytys” tai ”Lataus”, se voi vastaanottaa noin 60 minuutin välein uusia latauskonfiguraatioita. Näin ollen latauskonfiguraation lähettämisen jälkeen voi kulua jopa 60 minuuttia, kunnes ajoneuvo vastaanottaa sen ja lähettää palautteen RIO-järjestelmään.

Jos ajoneuvo kadottaa mobiiliyhteyden esim. verkkohäiriöiden takia, latauskonfiguraatiota ei voida lähettää. Käyttäjä voi milloin tahansa ja myös tässä tapauksessa käynnistää välittömän latausprosessin suoraan ajoneuvossa.

Tietoja akun varaustilasta ja arvioidusta jäljellä olevasta kantamasta välitetään syklisesti 5 minuutin taajuudella ja näytetään RIO-järjestelmässä. Kaikki muut tiedot, kuten varaustila (irrotettu, kytketty, lataus, ladattu, virhe, tuntematon), näyttö ajoneuvon ajovalmiudesta sekä jäljellä olevan latausajan näyttö lähetetään ja näytetään RIO-järjestelmään tapahtumaperusteisesti.

MAN eTGE

Ajoneuvo välittää tiedot, kun sytytys on päällä ja mobiiliyhteys on kytketty.

Tekniset edellytykset

Voidaksesi käyttää MAN eManager S:ää, ajoneuvosi on oltava varustettu seuraavasti:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

RIO Boxin käyttö (sen käyttöön luovuttaminen ei kuulu palveluehtosopimuksen piiriin)

X

-

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

-

ePTM (electric Power Train Manager)

X

-

Webfleet:in Telematiikkamoduuli LINK 640

-

X

Käyttäjän työpaikan varustus:

  • Pöytätietokone (ei toimiteta MANilta), jossa on viimeisin käyttöjärjestelmä ja nykyaikainen verkkoselain viimeisimmässä versiossaan.

Versio: 19.9.2022