Tietosuoja

1.  Tietosuojavelvoite

Yksityisyytesi suoja henkilötietoja käsiteltäessä on TB Digital Services GmbH:lle (”TBDS”) tärkeä huolenaihe. Käsittelemme henkilötietoja, joita kerätään RIO ”Pocket Fleet” -sovellusta (jäljempänä: sovellus) käytettäessä, yksinomaan tietosuojamääräysten, erityisesti EU:n yleisten tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Saksan liittovaltion tietosuojalain (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) mukaisesti.

2.  KÄYTTÖTARKOITUS

Sovelluksen tarkoituksena on tarjota laivaston päälliköille ja isännöitsijöille tärkeitä tietoja ajoneuvokannan hallitsemiseksi mobiililaitteilta, jotta he voisivat tämän avulla optimoida ajoneuvojen käyttöä. Tietoja käytetään erityisesti määrittämään ajoneuvon sijainti ja kunto, tunnistamaan kuljettaja ja ottamaan yhteyttä kuljettajaan puhelimitse tai sähköpostitse. Sovelluksen keräämiä tietoja käsitellään vain ennakolta määrättyyn tarkoitukseen.

3.  Henkilötietojen käsittely sovelluksen puitteissa

Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat tietoja tietyn tai tunnistettavissa olevan luonnollisen henkilön henkilökohtaisista ja tosiasioihin liittyvistä olosuhteista. Tämä sisältää esimerkiksi tietoja, kuten etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mutta myös sijaintitiedot
tai tiedot kuljettajan käyttäytymisestä.

Käsittelyn oikeusperusta

Me käsittelemme henkilötietoja vain silloin, ja siltä osin kuin laillinen asetus sallii konkreettisen käsittelyn tai kyseiset henkilöt ovat aiemmin nimenomaisesti suostuneet tähän käsittelyyn.

Salattu tiedonsiirto

Kaikkien henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä kaikki sovelluksen ja palvelimemme välinen viestintä tapahtuu salatun yhteyden (TLS 1.2 tai uudempi) puitteissa.

Sovelluksen pääsy laitetoimintoihin

Sovellus käyttää käyttäjien laitteiden muistia HERE-karttamateriaalin tallentamiseksi ja ajoneuvojen sijainnin näyttämiseksi.

Tietojen siirto kolmannelle osapuolelle

Tietoja siirretään Crashlyticsin ja Google Firebasen kautta. Muulla tavalla me emme välitä käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

4.  Evästeet

Evästeitä käytetään sovellusta käytettäessä. Näiden evästeiden sisällä käsitellään tietoja, kuten istunnon tunnus ja muut tiedot, joita tarvitaan sujuvaan rekisteröintiin. Tuotteiden optimointiin käytetään Googlen Crashlytics- ja Firebase-palveluita (ks. kohdat 5 ja 6 alla).

5.  Google Crashlytics

Käytämme ”Crashlytics”-vianmäärityspalvelua, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043, USA (jäljempänä: Google).

Tarkoitus

Crashlyticsia ja ohjelmiston tuottamia virheraportteja käytetään virheiden kirjaamiseen ja arviointiin. Tällä tavalla saatuja tietoja käytetään sovelluksemme ylläpitoon ja parantamiseen. Jos sovelluksen käytön aikana ilmenee odottamattomia virheitä tai sovelluksen lopettamisia, Crashlyticsille lähetetään tarkat tiedot, kuten laitetyyppi, käyttöjärjestelmän versio, virheen päivämäärä ja kellonaika, maa, josta kysely tapahtuu, tai käyttöjärjestelmälle asetettu kieli. Lisätietoja Crashlyticsin tietosuojasta löytyy täältä: https://fabric.io/terms.

Oikeusperusta

Käsittely on tarpeen vastuuhenkilön hallitsevien laillisten etujen turvaamiseksi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohta f alakohta). Meidän oikeutetun etumme mukaista on tarjota asiakkaillemme virheettömän tuotteen ja tehdä siitä mahdollisimman helppo ja turvallinen käyttää.

Crashlyticsin poisto käytöstä

Voit estää Crashlyticsin suorittamaa tietojen käsittelyä milloin tahansa poistamalla käytöstä Crashlyticsin käyttötietojen ja diagnoositietojen keräämisen ja lähettämisen sovelluksen asetuksissa. Sovelluksen toimitustilassa tämä vaihtoehto on deaktivoitu.

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Crashlytics-ohjelman avulla henkilötiedot siirretään Googlelle. Google toimii palveluntarjoajana meille tilausten käsittelyn puitteissa. Google käsittelee myös henkilötietoja Yhdysvalloissa ja on asettunut EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn alaiseksi. Lisätietoja EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä Privacy Shield -järjestelystä löydät osoitteessa https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.  GOOGLE FIREBASE

Sovelluksessamme käytämme Googlen seurantapalvelua ”Firebase”. Firebase käyttää seurantatekniikoita, jotka mahdollistavat sovelluksen käyttäjien ja sovelluksen välisen vuorovaikutuksen tallentamisen ja arvioinnin, esim. istuntojen tiheys ja pituus sekä selaus eri valikkokohdissa. Google Firebase -sovelluksen avulla käyttäjän toiminnot (esim. valikkokohdan napsauttaminen) sekä laitetyyppi, käyttöjärjestelmän versio, sovelluksen versio ja tapahtuman päivämäärä kerätään ja lähetetään Firebaseen.

 

Tarkoitus

Sovelluksen käyttäjien ja sovelluksen väliset vuorovaikutukset tallennetaan ja arvioidaan sovelluksen ja sen käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi ja kehittämiseksi saatujen tietojen avulla.

Oikeusperusta

Käsittely on tarpeen vastuuhenkilön hallitsevien laillisten etujen turvaamiseksi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohta f alakohta). Oikeutettumme etumme on tarjota asiakkaillemme käyttäjäystävällinen tuote ja kehittää sitä jatkuvasti.

Firebasen käytöstä poistaminen

Voit estää tiedonkäsittelyn Firebasessa milloin tahansa poistamalla käytöstä diagnoositietojen keräämisen ja lähettämisen Google Firebasen kautta sovelluksen asetuksissa. Sovelluksen toimitustilassa tämä vaihtoehto on deaktivoitu.

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Firebasen avulla kerätään tietoja sovelluksen käytöstä ja välitetään ne Googlelle Irlannissa tai Yhdysvalloissa, missä ne tallennetaan tai käsitellään. Tiedot kerätään ja siirretään Firebaseen yleensä anonymisoidusti. Yhteyttä muihin käyttäjätietoihin ei luoda. Google käyttää mainittuja tietoja arvioidakseen sovelluksemme käyttöäsi ja tarjotakseen meille muita sovellusten käyttöön liittyviä palveluita.

Yhdysvaltoihin lähetettävien henkilötietojen kohdalla Google on asettunut EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn alaiseksi: www.privacyshield.gov/participant. Lisätietoja Google Firebasesta ja tietosuojasta löydät osoitteessa www.google.com/policies/privacy/ sekä firebase.google.com.

7.  Turvallisuus

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvamenetelmiä suojataksemme henkilötietojasi satunnaisilta tai tahallisilta manipulaatioilta, häviämisiltä, häiriöiltä tai luvattomien henkilöjen pääsyltä niihin. Tietojen käsittelyämme ja turvatoimiamme kehitetään jatkuvasti teknisen kehityksen myötä.

8.  POISTO

Itse sovellukseen ei tallenneta henkilötietoja. Sovelluksen toimintaan tarvittavat henkilötiedot tallennetaan muihin palvelusovelluksiin ja niihin sovelletaan niissä voimassa olevia poistoaikoja. Tältä osin tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen palvelun tarjoamiseksi tai säilytysaikojen täyttämiseksi.

 

9.  TILAUSTEN TIETOJENKÄSITTELY

Yhteistyökumppaneiden kanssa, joita käytämme henkilötietojen käsittelijöinä sovelluksen tarjoamisen ja sen toimintojen käytön puitteissa, olemme tehneet vastaavat tietojenkäsittelysopimukset.
 

10.  Tietosuojasäännöksiemme muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuoja- ja turvatoimiamme, sikäli kuin se on tarpeellista oikeudellisen tai teknisen kehityksen vuoksi. Tässä tapauksessa muokkaamme tietosuojasäännöksiämme ja tiedotamme siitä sinulle sopivalla tavalla ja, mikäli tarpeellista, pyydämme suostumustasi siihen.

 

11.  Oikeutesi                                                                                           

Henkilötietoihisi liittyen sinulla on seuraavat oikeudet:

a)  Tiedonsaantioikeus, erityisesti tiedoista, joita käsittelemme sinuun liittyen, käsittelyn tarkoituksista, kyseessä olevien henkilötietojen luokista, vastaanottajaryhmistä ja suunnitellusta säilytysajasta (GDPR 15 artikla).

b)  Oikeus korjauttaa virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja vastuuhenkilöllä (GDPR 16, 17 artiklat).

c)  Oikeus poistaa tai rajoittaa sinusta tallennettujen tietojen käsittelyä (GDPR 17, 18 artiklat).

d)  Oikeus tietojen siirrettävyyteen (GDPR 20 artikla).

e)  Oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa perusteluita esittämättä (GDPR: n 7 artiklan 3 kohta).

f)  Oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle (GDPR 77 artikla).
 

12.  VASTAAVA YKSIKKÖ JA YHTEYS
Jos sinulla on tämän sovelluksen suhteen kysyttävää tietosuojasta tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä: TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München tai osoitteeseen datenschutz@rio.cloud.