Pocket Fleet -sovelluksen sopimusehdot

 1. Sopimuksen kohde
  1. Nämä palvelusopimusehdot säätelevät Pocket Fleet -sovelluksen käyttäjän ja TB Digital Services GmbH:n, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München (”TBDS”) välistä oikeussuhdetta.
  2. Pocket Fleet on käyttäjälle maksuton sovellus, joka tarjoaa Pocket Fleet -sovelluksen käyttäjälle erilaisten palveluiden valittuja tietoja ja toimintoja, jotka on optimoitu käytettäväksi pienessä kannettavassa päätelaitteessa (älypuhelimessa). Tietojen ja toimintojen laajuus riippuu maksullisesti tilattavista palveluista. Toiminnot ovat seuraavista palveluista: Geo ja Timed. Tämän mobiilisovelluksen käyttäjä on sama kuin verkkosovelluksen käyttäjä.
  3. Pocket Fleet -sovelluksen käytöstä aiheutuvista televiestintäkustannuksista vastaa kannettavan päätelaitteen televiestintäsopimuksen kulloinenkin osapuoli.
 2. Rekisteröinti
  Pocket Fleet -sovelluksen käyttö edellyttää, että käyttäjä tai tilaaja:
  • on rekisteröitynyt asiakkaaksi RIO-alustalle ja
  • on rekisteröinyt ajoneuvot ja kuljettajat RIO-alustalla.
 3. Palvelujen laajuus
  Pocket Fleet mahdollistaa pääsyn mobiilikäyttöön optimoitujen Geo- ja Timed-palvelujen valittuihin tietoihin ja toimintoihin, mikäli kohdassa 2 mainitut käyttöedellytykset on täytetty. Edellä mainittujen palvelujen laajuus on rajoitettu mobiilisovellusten yhteydessä; katso palvelukuvaus Pocket Fleet -sovellus.
 4. Käyttö ja tekniset vaatimukset
  1. Pocket Fleet -sovelluksen käyttö on sallittua vain sille suunniteltujen käyttötarkoitusten puitteissa. Käyttäjä ei etenkään saa
   1. Pocket Fleet -sovelluksen manipulointia millään tavalla, joka vaikuttaa sen toimintaan.
   2. Tietojen levittämistä Pocket Fleet -palvelun kautta, joka rikkoo sovellettavaa lakia ja moraalia, etenkään käyttäjä ei saa levittää syrjivää, rasistista, väkivaltaa ihannoivaa, pornografista sisältöä tai sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolten henkilökohtaisia ​​oikeuksia tai yllyttää rikoksiin.
  2. Rikkomustapauksissa TBDS pidättää itsellään oikeuden estää käyttäjältä Pocket Fleet -sovelluksen käytön jatkamisen ja poistaa käyttäjän levittämät sisällöt. Käyttäjä vapauttaa TBDS:n vastuusta kaikissa sellaisissa kolmansien osapuolten vaatimuksissa, jotka johtuvat käyttäjän aiheuttamista palvelusopimusehtojen rikkomuksista.
  3. Pocket Fleetin käyttäminen edellyttää iOS- tai Android-älypuhelinta, jossa on käyttöjärjestelmän uusin versio.
 5. Sisältöoikeudet
  Kaikki käyttäjän Pocket Fleet -sovellukseen luomat sisällöt ovat hänen omaisuuttaan. Hän vastaa siitä, että hänen luomansa sisällöt eivät loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.
 6. Ohjelmisto
  1. Käyttäjä hyväksyy, että Pocket Fleet -sovellusta käytettäessä taustalla oleva ohjelmisto voi ajoittain ladata ja asentaa TBDS:n uudistuksia, päivityksiä ja lisätoimintoja parantaakseen tai kehittääkseen ohjelmistoa edelleen.
  2. Käyttäjä ei muokkaa TBDS-lähdekoodia, laadi siitä johdettuja versioita, käänteismallinna sitä tai yritä muilla tavoin purkaa sitä.
  3. Käyttäjä löytää palveluun käytetyt lisenssit sovelluksen kohdasta Asetukset > Lisenssit.
 7. Muutokset
  1. TBDS ilmoittaa käyttäjälle viipymättä näiden palvelusopimusehtojen suunnitelluista muutoksista, jotta käyttäjä voi päättää, haluaako hän jatkaa Pocket Fleet -sovelluksen käyttöä muuttuneilla ehdoilla ja tässä tapauksessa ilmoittaa hyväksyvänsä muutoksen.
  2. Jos käyttäjä ei hyväksy näiden palvelusopimusehtojen muutoksia, hän ei voi enää käyttää Pocket Fleet -sovellusta.
 8. Vastuu
  Jos kyse on törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, TBDS on vastuuvelvollinen sopimukseen perustuvassa vastuutapauksessa ja sopimussuhteen ulkopuolisessa vastuutapauksiessa lakisääteisten määräysten mukaisesti.

  Lain sallimissa rajoissa TBDS on vastuussa vain sellaisen sopimusvelvoitteen rikkomistapauksessa, jonka täyttäminen on ylipäätään mahdollistanut sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon ja jonka noudattamiseen käyttäjä saattoi säännöllisesti luottaa (olennaiset velvoitteet), rajoittuen ennakoitavissa olevien, sopimukselle tyypillisten ja välittömien vahinkojen korvaamiseen. Vastuu epäsuorista vahingoista on poissuljettu.
 9. Lopetus
  Käyttäjällä on oikeus lopettaa Pocket Fleet -sovelluksen käyttö milloin tahansa. TBDS:llä on oikeus estää käyttäjältä Pocket Fleet -sovelluksen käyttö milloin tahansa välittömästi, jos näitä käyttöehtoja rikotaan.
 10. Oikeus, oikeuspaikka
  Sopimuksessa sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia sulkien pois YK:n kauppalain soveltamisen. Kun käyttäjän voidaan katsoa olevan kuluttaja, pätee tämän kansallinen lainsäädäntö, sikäli kuin se on pakollista ja käyttäjälle edullisempaa.

  Tuomioistuin on Münchenissä.
 11. Muuta
  1. Näiden palveluehtojen muutokset ja täydennykset on tehtävä kirjallisesti. Se pätee myös tämän kirjallisuusvaatimuksen kumoamiselle.
  2. Tämä palveluehtosopimus on saatavilla erikielisinä versioina, joskin alkuperäisellä saksankielisellä versiolla on ristiriitatapauksissa etusija.
 12. Huomautuksia
  Kiinnittämätön tai huonosti kiinnitetty kannettava päätelaite voi äkillisessä ajo-, jarrutus- tai onnettomuustilanteessa sinkoutua hallitsemattomasti ajoneuvon sisällä ja aiheuttaa tapaturmia. Kiinnitä tai aseta kannettava päätelaitteesi sen vuoksi aina asianmukaisesti ja ilmatyynyn avautumisalueen ulkopuolelle.

  Sovellusten käyttö ajon aikana voi siirtää huomion liikenteestä, niin että onnettomuusriski kasvaa.

  Noudata kannettavan päätelaitteesi käyttöohjeita.

Versio: 19.9.2022