1. Opće informacije

a) Napomene o zaštiti podataka

Zaštita vaših osobnih prava prilikom obrade osobnih podataka važna je briga društva TB Digital Services GmbH (TBDS). TBDS je poduzeće-kćer tvrtke TRATON SE. Osobne podatke koji se prikupljaju kada posjetite našu web stranicu obrađujemo u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj ima sjedište tijelo odgovorno za obradu podataka. Osim toga, tvrtka TB Digital Services GmbH obavezala se na sveobuhvatnu i ujednačenu zaštitu osobnih podataka putem obvezujućih smjernica. Na taj se način osigurava razina zaštite unutar tvrtke TB Digital Services GmbH diljem svijeta koju možemo usporediti s onom u Njemačkoj i Europskoj uniji.

Nadalje, naši zaposlenici dužni su čuvati povjerljivost i zaštititi pružene osobne podatke.

b) Odgovorno tijelo i kontakt osoba

Odgovorno tijelo za vaše podatke u smislu zakona o zaštiti podataka je TBDS.
Za opća pitanja i pitanja zaštite podataka obratite se odgovornoj kontakt osobi putem e-pošte: datenschutz@rio.cloud

Ili možete poslati poštom:

TB Digital Services GmbH
Službenik za zaštitu podataka
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Informacije o slobodnim radnim mjestima za RIO

a) Stranica s objavama radnih mjesta
Ovom obavijesti o zaštiti podataka obavještavamo vas kako i koje osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo kada posjetite našu stranicu s oglašenim radnim mjestima.

„Osobni podaci” su sve informacije koje se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu. Fizičku osobu smatra se prepoznatljivom ako se osoba može prepoznati, izravno ili neizravno, posebno dodjelom identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator ili jedna ili više posebnih karakteristika, koje su izraz fizičkog, fiziološkog, genetskog, psihološkog, ekonomskog, kulturnog ili socijalnog identiteta te fizičke osobe.

Svrha stranice s radnim mjestima je dati vam informacije o slobodnim radnim mjestima u društvu TBDS.

b) Prikupljanje općenitih informacija
Kada posjetite našu stranicu s radnim mjestima, automatski se prikupljaju informacije općeg karaktera. Ti podaci uključuju, na primjer, vrstu web-preglednika, operacijski sustav koji se upotrebljava, naziv domene vašeg davatelja internetskih usluga i slično. Ovdje se isključivo radi o informacijama koje ne dopuštaju donošenje zaključaka o vašoj osobi. Osim toga, ovi se podaci također stvaraju prilikom pristupa bilo kojoj drugoj web stranici na Internetu. Dakle, ovo nije specifična funkcija stranice s radnim mjestima. Ove vrste podataka prikupljamo isključivo anonimno i statistički ih ocjenjujemo. Što bolje razumijemo vaše želje, brže ćete pronaći informacije koje želite na našoj web-stranici. Dodatne i iscrpnije informacije možete pronaći na našoj Stranici s informacijama o zaštiti podataka.

c) Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Osobni podaci prikupljaju se samo ako nam ih dostavite samostalno, npr. u okviru postupka registracije.

d) Sigurnost
Vaši podaci zaštićeni su od strane društva TBDS tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite kako bi se izbjegle slučajne ili namjerne manipulacije, gubitak, uništavanje ili pristup neovlaštenih osoba. Naše sigurnosne mjere, kao što su npr. enkripcija podataka, redovito se poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem.

e) Poveznice na web-stranice drugih pružatelja usluga
Naša web-stranica može sadržavati poveznice na web-stranice drugih pružatelja usluga. Društvo TBDS se u trenutku postavljanja poveznice uvjerilo da na izravno povezanim stranicama nema ilegalnih sadržaja. Međutim, društvo TBDS nema nikakav utjecaj na sadržaje povezanih stranica te ih ne može kontinuirano provjeravati. Stoga društvo TBDS ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje povezanih stranica koji su promijenjeni nakon postavljanja poveznice. Ova izjava o zaštiti podataka ne odnosi se na povezane web stranice drugih pružatelja usluga.

f) Kolačići
Sve informacije o kolačićima koji se upotrebljavaju mogu se pronaći na našoj stranici s informacijama o kolačićima.

3. Informacije o postupku prijave za radno mjesto za RIO

a) Slobodna radna mjesta i prijave
Ne morate navesti nikakve osobne podatke ako se želite samo informirati o slobodnim radnim mjestima. Bilježe se samo podaci navedeni pod točkom 2b).

Stranica sa slobodnim radnim mjestima daje vam pregled trenutnih slobodnih radnih mjesta. Ovdje možete odabrati pojedinačne ponude poslova kako biste došli do određenog opisa posla, koji također možete preuzeti kao pdf dokument.

Ako se prijavite za neko radno mjesto ili nam želite poslati otvorenu molbu, informacije o tome pronaći ćete na oglašenim natječajima.

Ako nam želite poslati otvorenu molbu putem e-pošte, pišite na e-adresu people@rio.cloud.

Kad primimo vaše dokumente, pretpostavljamo da ste pročitali ove odredbe o zaštiti podataka koje se primjenjuju na postupak prijave za RIO.

b) Pravni temelj za obradu
Pravni temelj za prikupljanje i obradu podataka je upotreba vaših podataka od strane društva TBDS kako bi se odlučilo hoće li s vama uspostaviti radni odnos (članak 26. stavak 1. rečenica 1. BDSG-a).

c) Ograničenje upotrebe i prosljeđivanje osobnih podataka
Vaš profil i podatke o prijavi upotrebljavamo isključivo za postupak odabira u okviru zapošljavanja na određeno radno mjesto.

Vaše podatke mogu vidjeti i pridružene tvrtke i vanjski davatelji usluga koji omogućuju dostupnost i tehnički upravljaju osnovnim IT uslugama, kao što su aplikacije e-pošte i poslužitelj datoteka. S ovim tvrtkama sklopljeni su ugovori o zaštiti podataka kako bi se osigurala visoka razina zaštite podataka.

d) Spremanje i brisanje podataka
Podaci o vašoj prijavi potrebni su za određeno vremensko razdoblje, koje se može nadzirati, kako bi nam omogućili pozivanje na, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva. Ovo se temelji na članku 17. stavku 3. točki e GDPR-a.

Kako bi se mogli obraniti od neutemeljenih zahtjeva i zahtjeva za naknadu štete prema Općem zakonu o jednakom postupanju (AGG), dokumenti zahtjeva čuvaju se određeno vrijeme čak i nakon izdavanja odbijenice. Zahtjevi zasnovani na kršenju zabrane diskriminacije u kontekstu prijave moraju se podnijeti u pisanom obliku u roku od dva mjeseca nakon primitka odbijenice u skladu s člankom 15. stavkom 4. Općeg zakona o jednakom postupanju (AGG). Tužbu za naknadu štete u skladu s člankom 15. Općeg zakona o jednakom postupanju (AGG) obavezno treba podnijeti u roku od tri mjeseca nakon što se zahtjev podnese u pisanom obliku u skladu s člankom 61b stavkom 1. Zakona o sudu za radne sporove (ArbGG).

Kako bismo uzeli u obzir kašnjenja, npr. zbog izostanka, u dostavi odbijenica i podnošenju zahtjeva ili tužbi, podatke o podnositeljima zahtjeva čuvamo sljedeća dva mjeseca.

Potpuno i neopozivo brisanje spremljenih osobnih podataka izvršava se tek šest mjeseci nakon što je odbijenica poslana podnositelju zahtjeva.

U slučaju podnositelja zahtjeva koji su primljeni podaci i dokumenti prijave postaju dijelom kartona zaposlenika.

4. Vaša prava

Pored prava na informiranje o vašim podacima i ispravljanja vaših podataka, ako ne postoje suprotni zakonski propisi, imate i pravo na brisanje i ograničavanje obrade vaših podataka, kao i pravo prigovora na obradu vaših podataka. Također imate pravo na prijenos podataka.

Budući da vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na temelju vašeg pristanka, također imate pravo opozvati pristanak koji ste dali. Vaš opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka na temelju vašeg pristanka koja se dogodila do opoziva.

Da biste povukli svoj pristanak ili ostvarili svoja prava u vezi sa svojim podacima, obratite se na people@rio.cloud.

U slučaju pritužbi moguće je kontaktirati nadzorno tijelo za zaštitu podataka. U Bavarskoj je to Bavarski državni ured za nadzor zaštite podataka (skraćeno BayLDA).

5. Rezervacija

Da bi moglo pratiti stalni razvoj Interneta, društvo TBDS ovu izjavu o zaštiti podataka može u bilo kojem trenutku prilagoditi u skladu s propisima o zaštiti podataka.

Stanje: Lipanj 2021.