1. Opće informacije

a) Napomene o zaštiti podataka

Zaštita vaših osobnih prava prilikom obrade osobnih podataka važna je briga društva TB Digital Services GmbH (TBDS). TBDS je poduzeće-kćer tvrtke TRATON SE. Osobne podatke koji se prikupljaju kada posjetite našu web stranicu obrađujemo u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj ima sjedište tijelo odgovorno za obradu podataka. Osim toga, tvrtka TB Digital Services GmbH obavezala se na sveobuhvatnu i ujednačenu zaštitu osobnih podataka putem obvezujućih smjernica. Na taj se način osigurava razina zaštite unutar tvrtke TB Digital Services GmbH diljem svijeta koju možemo usporediti s onom u Njemačkoj i Europskoj uniji.

Nadalje, naši zaposlenici dužni su čuvati povjerljivost i zaštititi pružene osobne podatke.

b) Odgovorno tijelo i kontakt osoba

Odgovorno tijelo za vaše podatke u smislu zakona o zaštiti podataka je TBDS.
Za opća pitanja i pitanja zaštite podataka obratite se odgovornoj kontakt osobi putem e-pošte: datenschutz@rio.cloud

Ili možete poslati poštom:

TB Digital Services GmbH
Službenik za zaštitu podataka
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

a) Ograničenje i pravna osnova
Tvrtka TB Digital Services GmbH (TBDS) obrađuje vaše osobne podatke u okviru provođenja i upravljanja ugovornim odnosom koji postoji ili će tek biti uspostavljen s vama. U tom će se kontekstu vaši osobni podaci obrađivati ​​u okviru različitih aktivnosti obrade u različite svrhe.

b) Izvori podataka
U pravilu se vaši osobni podaci prikupljaju izravno od vas u okviru postojećeg ili ugovornog odnosa na čekanju.

c) Obveza davanja podataka
Odgovornoj osobi morate dostaviti osobne podatke potrebne za izvršenje ugovornog odnosa. Bez ove odredbe tvrtka TB Digital Services GmbH (TBDS) ne može ispuniti svoje zakonske obaveze i ne može stupiti u ugovorni odnos.

d) Svrha aktivnosti obrade
U nastavku vam dajemo pregled svrha naših aktivnosti obrade:

e) Pozivi za nadmetanje za usluge i materijale
Slanje upita, zahtjeva za plaćanje ponuda na čekanju, komercijalna provjera i provjera cjelovitosti ponuda, vođenje pregovora.

f) Obrada narudžbi (materijal, usluge)
Upišite, unesite, pošaljite i pratite narudžbe u sustavu.

g) Podrška dobavljačima
Komunikacija u vezi s proizvodima ili uslugama, odgovaranje na upite ili zahtjeve, upravljanje uskim grlima i rizikom.

h) Kontrola nabave i upravljanje pružateljima usluga
Brojevi o dobavljačima.

i) Ispunjavanje zakonskih obveza
Pridržavanje obaveza spremanja, osiguravanje zahtjeva za usklađivanjem kroz revizijske aktivnosti (npr. provjera popisa sankcija, pranja novca, naznake zakonskih povreda, rad sustava unutarnje kontrole (IKS) i drugih sustava praćenja kako bi se osigurala ispravnost poslovnih procesa)

Obrađeni podaci mogu se klasificirati u sljedeće kategorije podataka:

 • Podaci o poslovnom kontaktu i (radnoj) organizaciji
 • IT podaci o upotrebi
 • Podaci o osobnim/poslovnim odnosima i svojstvima
 • Podaci o bonitetu i bankovni podaci
 • Podaci o ugovoru

Gore spomenute aktivnosti obrade ozakonjene su po sljedećim pravnim osnovama:

 • Suglasnost za jednu ili više specifičnih svrha (članak 6. stavak 1. točka a GDPR-a)
 • Ispunjenje ugovora ili pokretanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a)
 • Ispunjavanje zakonskih obveza (članak 6. stavak 1. točka c GDPR-a)
 • Uravnoteženje interesa (članak 6. stavak 1. točka f GDPR-a)
  • Postojanje relevantnog i odgovarajućeg odnosa između odgovorne osobe i osobe u pitanju
  • Sprečavanje prijevara
  • Izravno oglašavanje
  • Prijenos podataka unutar grupe tvrtki za interne administrativne svrhe (uključujući podatke o korisnicima i zaposlenicima)

3. Prosljeđivanje osobnih podataka

U određenim slučajevima vaši se osobni podaci mogu proslijediti i drugim tijelima: Ako je prijenos vaših osobnih podataka neophodan za provedbu ili pokretanje ugovornog odnosa. Također prosljeđujemo vaše osobne podatke pružateljima usluga koje smo mi naručili u sklopu obrade narudžbe. Vaši se glavni i kontakt podaci prosljeđuju kako bi se osiguralo da je baza podataka ažurna te za provjeru kreditne sposobnosti. Ostale tvrtke povezane s tvrtkom TB Digital Services GmbH (TBDS) također mogu pristupiti ovoj bazi podataka. Ako smo dužni prosljeđivati ​​vaše osobne podatke u skladu s nacionalnim zakonskim odredbama, npr. prosljeđivanje podataka poreznim vlastima, sudovima, revizorima, obavezni smo ispuniti ovu obavezu.

4. Spremanje i brisanje podataka

U principu brišemo vaše osobne podatke čim više nisu potrebni za gore spomenute svrhe. Vaši će se osobni podaci spremati sve dok smo na to zakonski obavezani ili su još uvijek na snazi ​​zakonska ograničenja. To redovito proizlazi iz zakonskih obveza pružanja dokaza i vođenja evidencija, koje su regulirane njemačkim Građanskim zakonikom (BGB), Trgovačkim zakonom (HGB) ili Poreznim zakonom (AO). Pored toga, spremanje se odvija samo ako postoje zakonski ili ugovorni uvjeti za spremanje.

5. Vaša prava

Pored prava na informiranje o vašim podacima i ispravljanja vaših podataka, ako ne postoje suprotni zakonski propisi, imate i pravo na brisanje, kao i pravo prigovora na obradu vaših podataka, odnosno pravo na ograničenje obrade vaših podataka. Također imate pravo na prijenos podataka. Budući da vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na temelju vašeg pristanka, također imate pravo opozvati pristanak koji ste dali s učinkom u budućnosti. Vaš opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka na temelju vašeg pristanka koja se dogodila do opoziva. Ako je potrebno, moramo potvrditi vaš identitet prije nego što možemo obraditi vaše zahtjeve. Ako se usprkos našim nastojanjima da osiguramo ispravnost i ažurnost podataka spreme pogrešni podaci, ispravit ćemo ih nakon što nas obavijestite o tome. U slučaju pritužbi moguće je kontaktirati nadzorno tijelo za zaštitu podataka.

6. Automatizirano donošenje odluka

Ne postoji automatizirano donošenje odluka u skladu s člankom 22. stavcima 1 i 4 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

7. Sigurnost

Vaši podaci zaštićeni su od strane društva TB Digital Services GmbH (TBDS) tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite kako bi se izbjegle slučajne ili namjerne manipulacije, gubitak, uništavanje ili pristup neovlaštenih osoba.

Naše sigurnosne mjere, kao što su npr. enkripcija podataka, redovito se poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem.

Stanje: Lipanj 2021.