Prestatiebeschrijving Compliant

Algemene informatie

Compliant is een dienst voor klanten die tachograaf- en bestuurderskaartgegevens moeten downloaden en controleren.

Compliant geeft klanten de mogelijkheid tachograaf- en bestuurderskaartgegevens vanuit hun kantoor te downloaden, te archiveren en te exporteren.

Compliant biedt klanten de mogelijkheid om remote downloads van tachograaf- en bestuurderskaartgegevens uit te voeren. Bestanden van de tachografen en bestuurderskaarten worden automatisch in de bedrijfsmodus van het voertuig gedownload. De gedownloade bestanden worden in de RIO Cloud gearchiveerd. De klant heeft de mogelijkheid de gearchiveerde bestanden op te roepen en met de exportfunctie lokaal op de computer op te slaan.

Prestatieoverzicht

Nadat de voertuigen van het wagenpark in het RIO-administratiegedeelte op het RIO-platform zijn aangemaakt en de dienst Compliant voor deze voertuigen via de Marketplace is gekocht, kunnen de volgende prestaties van Compliant voor de verschillende voertuigcategorieën worden gebruikt:

Functie / gegevens

MAN Truck

MAN Autobus

MAN Van

Non MAN Brand (RIO Box)

Automatische remote download van tachograaf- en bestuurderskaartgegevens

X

X

X

X

Opslag van de gedownloade bestanden in de RIO Cloud

X

X

X

X

Export van de gearchiveerde bestanden lokaal op de computer

X

X

X

X

Technische voorwaarden

Voor het gebruik van Compliant moeten de voertuigen als volgt zijn uitgerust:

MAN Truck

MAN Autobus

MAN Van

Non MAN Brand (RIO Box)

Gebruik van een RIO Box (de beschikbaarstelling hiervan maakt geen deel uit van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening)

X

X

X

X

Gebruik van een tachograaf die geschikt is voor remote download (wordt door MAN niet beschikbaar gesteld) met ingestelde bedrijfsvergrendeling door een bedrijfskaart

X

X

X

X

Voor het gebruik van Compliant moet uw werkplek als volgt zijn uitgerust:

  • Desktop computer (wordt niet door MAN beschikbaar gesteld) met een actueel Windows besturingssysteem en een actuele versie van een moderne webbrowser.
  • Gebruik van Windows-software (wordt door MAN beschikbaar gesteld), die op het eindapparaat met internetaansluiting moet worden geïnstalleerd
  • Gebruik van bedrijfskaart(en) (worden door MAN niet beschikbaar gesteld)
  • Gebruik van kaartlezer(s) (de beschikbaarstelling hiervan maakt geen deel uit van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening)

Anders

Om de dienst Compliant optimaal te kunnen uitvoeren, adviseren wij het volgende:

  • Laat uw computer altijd ingeschakeld. Een dagelijkse herstart wordt echter aanbevolen.
  • Laat de Windows-software (applicatie voor remote download) continu op de achtergrond draaien en sluit deze niet af.
  • Laat de kaartlezer, met ingestoken bedrijfskaart, steeds verbonden blijven met de computer.
  • Open regelmatig (minstens één keer per week) de toepassing Tachograph Services op het RIO-platform en controleer de gearchiveerde gegevens.
  • Om de benodigde tijd voor het downloaden van grotere wagenparken te verminderen, kunnen op een computer meerdere kaartlezers met meerdere bedrijfskaarten worden aangesloten. Alleen op die manier kunnen gegevens van voertuigen ook tegelijkertijd worden gedownload.

Stand: 19 september 2022