Gegevensbescherming

1. Algemene informatie

a) Inleiding

De bescherming van uw persoonlijkheidsrechten bij het verwerken van persoonsgegevens is voor TB Digital Services GmbH (TBDS) van groot belang. TBDS is een dochtermaatschappij van TRATON SE. Wij verwerken persoonsgegevens die bij het bezoek aan onze website worden verzameld volgens de wettelijke bepalingen van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie is gevestigd.

Aanvullend heeft TB Digital Services GmbH zich door middel van een bindende richtlijn verplicht tot een uitgebreide en uniforme bescherming van persoonsgegevens. Hierdoor wordt binnen TB Digital Services GmbH wereldwijd een beschermingsniveau gewaarborgd dat vergelijkbaar is met het beschermingsniveau in Duitsland en de Europese Unie.

Bovendien zijn onze medewerkers verplicht tot geheimhouding en de bescherming van overgedragen persoonsgegevens.

b) Verantwoordelijke instantie en contactpersoon

De verantwoordelijke instantie als bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming voor uw gegevens is TBDS.
Neem bij algemene vragen en vragen over gegevensbescherming contact op met de bevoegde contactpersoon via e-mail: datenschutz@rio.cloud

Of per post:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München, Germany

c) Mededelingen betreffende gegevensbescherming voor speciale doelgroepen

Omdat voor zakenpartners en sollicitanten bijzondere regels inzake gegevensbescherming gelden, hebben wij deze op afzonderlijke pagina's samengebracht.

Indien u een (potentiële) zakelijke partner van TBDS bent, verwijzen wij u naar onze mededeling betreffende de gegevensbescherming van zakenpartners.

Als u hebt gesolliciteerd naar een vacature bij TBDS of van plan bent dit te doen, kunt u terecht op onze mededeling betreffende de gegevensbescherming van sollicitanten.

2. Informatie over deze website

Met deze privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verzamelen, verwerken en gebruiken en op welke wijze dit gebeurt wanneer u deze website bezoekt.

"Persoonsgegevens" zijn daarbij alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als deze direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name door indeling bij een identificator zoals een naam, bij een identificatienummer, bij locatiegegevens, bij een online-identificator of bij een of meerdere bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon uitdrukken.

De volgende aanwijzingen gelden niet voor ondernemingen die TB Digital Services GmbH bezit noch controleert. Daarnaast gelden ze niet voor personen die TB Digital Services GmbH niet in dienst heeft of instrueert.

3. Registratie van algemene informatie en anonieme gebruiksgegevens

Als u onze website bezoekt, wordt er automatisch informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie bevat het soort gebruikte webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw Internet Service Provider, de website die u bij ons bezoekt en technische informatie over het bezoek (https/http-Methode, https/http-Version, https/http-Statuscode, lengte van de overgedragen gegevens) en dergelijke. Hierbij gaat het uitsluitend om informatie die geen conclusies over uw persoon toelaat. Bovendien worden deze gegevens ook gegenereerd bij het bezoek aan elke andere website op het internet. Het gaat hierbij dus niet om een specifieke functie van deze website.

Dit soort informatie wordt uitsluitend geanonimiseerd verzameld en door ons statistisch geëvalueerd. Hoe beter wij uw wensen begrijpen, des te sneller vindt u de gewenste informatie op onze websites.

4. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

a) Eenvoudig navigeren op de website

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard uw IP-adres op van waaruit de website wordt bezocht. Daarnaast slaan onze webservers de datum en het tijdstip van het bezoek op.

b) Gebruik van webtoepassingen

Bij het gebruik van onze webtoepassingen kan bovendien nog informatie worden opgeslagen die voor het effectieve gebruik van deze toepassing vereist is (taal, sessie-ID, configurator-stap, geselecteerde gegevens binnen de configurator).

c) Registratie d.m.v. online-formulieren

Andere persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u deze uit eigen beweging en vrijwillig aan ons ter beschikking stelt en voor zover dit voor het betreffende doeleinde vereist is, bijv. in het kader van een registratie (gebruikers-ID), een abonnement, een enquête, een prijsvraag of voor de uitvoering van een contract.

d) Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw eindapparaat wordt opgeslagen en gegevens zoals persoonlijke pagina-instellingen en aanmeldinformatie bevat. Dit tekstbestandje wordt aangemaakt door de webserver waarmee u via uw webbrowser verbinding hebt gemaakt en wordt aan u verzonden. Over het algemeen gebruiken wij cookies om de belangstelling voor onze websites te analyseren en de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren. U kunt onze websites in principe ook zonder cookies openen. Als u onze websites echter volledig en comfortabel wilt kunnen gebruiken, dient u de cookies te accepteren die het gebruik van bepaalde functies toestaan en het gebruik comfortabeler maken. TB Digital Services GmbH gebruikt cookies om het aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

Door gebruik te maken van onze websites gaat u, voor zover op basis van uw browserinstellingen cookies worden geaccepteerd, akkoord met het gebruik van deze cookies. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze alle cookies accepteren. U hebt echter de mogelijkheid om uw browser zodanig in te stellen dat cookies worden weergegeven voordat ze worden opgeslagen, dat alleen bepaalde cookies worden geaccepteerd of geweigerd of dat in principe alle cookies worden geweigerd.

Wij wijzen u erop dat als u instellingen wijzigt, dat alleen betrekking heeft op de betreffende browser. Als u verschillende browsers of een ander eindapparaat gebruikt, dient u de instellingen opnieuw uit te voeren. Bovendien kunt u cookies op elk moment uit het geheugen wissen. Informatie over de cookie-instellingen, het wijzigen daarvan en het wissen van cookies vindt u in de helpfunctie van uw webbrowser.

Voor meer informatie over cookies in het algemeen en over de door ons gebruikte cookies, gaat u naar onze Cookiespagina.

e) Google Analytics

Onze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ook Google Analytics gebruikt cookies. Daarbij gaat het om cookies van Google zelf (Google Analytics-cookies) en zogenaamde cookies van derden (DoubleClick-cookies). De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google, Inc. in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website voor ons te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te maken en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren, in het bijzonder ook functies voor display advertising, bijvoorbeeld remarketing, rapportage voor vertoningen in het Google Display Netwerk, integratie van DoubleClick Campaign Manager of rapportage voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics. Ook zal Google deze informatie indien nodig aan derden overdragen, indien dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google kan uw gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering, en kan informatie combineren met andere gegevens, zoals Google-accounts.

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven genoemde doel. Wij willen u erop wijzen dat onze website ter verbetering van de gegevensbescherming Google Analytics met de extensie "anonymizeIp()" gebruikt. IP-adressen worden daardoor alleen verkort geregistreerd en verder verwerkt. Daarmee is een directe herleidbaarheid tot personen bij de analyse van het gebruik van onze website uitgesloten. U kunt het plaatsen van de Google Analytics-cookies weigeren met een add-on voor uw browser. Daarmee kunt u gebruikmaken van uw recht om met toekomstige werking bezwaar te maken tegen de gegevensverzameling en -verwerking en het gebruik van de gegevens door Google Analytics. Hiervoor kunt u de Opt-out Browser Add-on van Google Analytics installeren. Daarmee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken opslaat.

Meer informatie en instructies voor het downloaden en installeren van deze Opt-out Browser Add-on vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Op de Cookiespagina vindt u een link voor het verwijderen van alle door deze website geplaatste cookies.

U kunt Google Analytics uitschakelen voor display-advertenties en advertenties op het Google Display Network aanpassen door naar Advertentie-instellingen te gaan: https://www.google.de/settings/ads

Meer informatie over de richtlijnen m.b.t. gegevensbescherming van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

f) Google Doubleclick

Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google gebruikt cookies om reclameadvertenties aan u te presenteren die voor u relevant zijn. Daarbij wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) aan uw browser toegewezen om te controleren welke advertenties er zijn getoond in uw browser en welke advertenties er zijn opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van de DoubleClick-cookies maakt het Google en zijn partner-websites alleen mogelijk om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze website of aan andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google ter evaluatie verzonden naar een server in de VS en daar opgeslagen. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de opdrachtgegevensverwerking. Google zal uw gegevens in geen geval samenbrengen met andere gegevens die door Google zijn geregistreerd.

Door het gebruik van onze websites gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google en met de hierboven beschreven manier van de gegevensverwerking en met het genoemde doel. U kunt de opslag van de cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van onze websites volledig zult kunnen gebruiken. Als u de browser-plug-in downloadt en installeert die onder de volgende link onder het punt DoubleClick-deactiveringsuitbreiding beschikbaar is, kunt u bovendien voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de websites gerelateerde gegevens registreert en dat Google deze gegevens verwerkt: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Meer informatie over de richtlijnen m.b.t. gegevensbescherming van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

g) Google reCaptcha

Voor veiligheidsdoeleinden gebruikt deze pagina reCaptcha, een dienst van Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Deze dienst stelt vast of de invoer in een internetformulier door een mens plaatsvindt of onrechtmatig door geautomatiseerde, machinale verwerking. Daarbij worden uw eerder ingekorte IP-adres en evt. andere voor de dienst benodigde gegevens aan Google doorgegeven. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. De gegevens die in het kader van reCaptcha door uw browser zijn doorgegeven, worden niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Meer informatie over de richtlijnen m.b.t. gegevensbescherming van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

h) Salesforce Marketing Cloud

Wij gebruiken Salesforce Marketing Cloud voor onze e-maildienst, voor de beschikbaarstelling van cloud pages en voor het aanbieden van formulieren waarmee u contact met ons kunt opnemen. Met behulp van een visualisering, observatie en besturing van klantervaringen in real time kunnen gepersonaliseerde klantreizen mogelijk worden gemaakt. Salesforce Marketing Cloud is een software van salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA en wordt in Duitsland vertegenwoordigd door: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Duitsland. De bepalingen inzake gegevensbescherming van Salesforce kunt u hier inzien: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

i) IP API

Wij gebruiken de aanbieder IP API voor IP-geolocatie. Met behulp van een IP-adres kan zo de geografische locatie worden geïdentificeerd van een eindapparaat, zoals een laptop of mobiele telefoon. Wij delen uw IP niet verder in dan tot op het land. Deze dienst maakt het ons mogelijk om u een productportfolio aan te bieden dat op uw land is afgestemd.
IP API is een dienst van Artia International S.R.L., VAT RO29237219 | reg. J40/12390/2011, Bucharest, Romania. De bepalingen inzake gegevensbescherming van IP API kunt u hier inzien: https://ip-api.com/docs/legal

j) Integratie van video’s

Youtube

Op deze website wordt inhoud van Youtube geïntegreerd. Youtube wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Wij integreren deze video’s zonder gebruik van cookies.

5. Doelbinding van het gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ons deze gegevens ter beschikking hebt gesteld. ­

6. Rechtsgrond van de verwerking

De rechtsgrond voor het gebruik en de opslag van uw persoonsgegevens is uw toestemming conform art. 7 van de Algemene EU-verordening gegevensbescherming (EU-AVG) en conform § 13, lid 2 Telemediengesetz (TMG, Duitse telecommunicatiewet). Uw persoons- en gebruiksgegevens verwerken wij op basis van en conform de voorschriften van §§ 14 en 15 TMG, die een wettelijke verplichting vormen als bedoeld in art. 6, lid 1, punt c) EU-AVG, waaraan wij als website-exploitant onderworpen zijn.

7. Doorgifte van persoonsgegevens

Door het gebruik van de voorgestelde functies kunnen ook instanties uw gegevens inzien die in derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn. In deze landen is evt. sprake van een ontoereikend gegevensbeschermingsniveau, aangezien een beslissing van de Europese Commissie over het passende beschermingsniveau ontbreekt en er geen andere geschikte garanties bestaan ter bescherming van uw persoonsgegevens.

De overdracht van uw gegevens naar deze derde landen vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 7 EU-AVG en § 13, lid 2 TMG resp. op basis van de uitzonderingen van art. 49, lid 1 EU-AVG, die door de activering van de overeenkomstige functie tot gelding komen.

Uw gegevens kunnen ook worden ingezien door gelieerde ondernemingen van TBDS in overeenstemming met §§15 ff van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (AktG) en externe dienstverleners die deze website en de daarmee samenhangende systemen ter beschikking stellen en technisch exploiteren. Met deze ondernemingen zijn overeenkomsten m.b.t. gegevensbescherming gesloten om een hoog gegevensbeschermingsniveau te waarborgen.

Doorgifte aan overheidsinstellingen en nationale autoriteiten vindt alleen plaats in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers zijn door ons verplicht tot geheimhouding en tot bescherming van overgedragen persoonsgegevens.

8. Opslag en wissing van gegevens

De gegevens die samenhangen met uw bezoek aan onze website (zie punten 1 en 2 a) worden twee jaar opgeslagen, gerekend vanaf het tijdstip van het openen van onze website.

Andere persoonsgegevens worden opgeslagen tot u zich zelfstandig afmeldt, of ons meedeelt dat u de betreffende gebruikte functie niet meer wilt gebruiken.

Bovendien vindt een opslag alleen plaats voor zover er wettelijke of contractuele bewaarplichten bestaan.

9. Uw rechten

Naast het recht op inzage in de u betreffende gegevens en rectificatie van uw gegevens hebt u, voor zover wettelijke regelingen dit niet in de weg staan, ook het recht op wissing en blokkering van uw gegevens alsmede een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. Bovendien hebt u een recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Aangezien wij uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming verzamelen en verwerken, hebt u bovendien het recht de door u gegeven toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden, wordt niet aangetast door uw intrekking.

Voor zover nodig moeten wij uw identiteit verifiëren, voordat we uw aanvragen kunnen behandelen.

Op verzoek deelt TB Digital Services GmbH (TBDS) u schriftelijk mede of en welke persoonsgegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Mocht er ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en actueel te houden verkeerde informatie zijn opgeslagen, dan zullen wij deze informatie na overeenkomstige aanwijzing corrigeren.

Bij klachten bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

10. Veiligheid

Uw gegevens worden door TBDS beschermd door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen, zoals de versleuteling van gegevens, worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling regelmatig verbeterd.

11. Links naar websites van andere aanbieders

Onze website kan links naar websites van andere aanbieders bevatten. Op het moment dat de links werden opgenomen, heeft TBDS zich ervan overtuigd dat de direct gelinkte websites vrij van illegale inhoud waren. TBDS heeft echter geen enkele invloed op de content van de gelinkte websites en kan deze niet doorlopend controleren. Daarom kan TBDS niet aansprakelijk worden gesteld voor de content van de gelinkte websites die na het opnemen van de links is gewijzigd. Deze privacyverklaring geldt niet voor de gelinkte websites van andere aanbieders.

12. Voorbehoud

Om de voortdurende ontwikkeling van het internet te kunnen bijhouden, kan TBDS deze privacyverklaring te allen tijde met inachtneming van de richtlijnen m.b.t. gegevensbescherming aanpassen.

Stand: Februari 2022