Juridisch.

Bij RIO gaat het om een merk van TRATON GROUP. Contractuele overeenkomsten worden afgesloten met TB Digital Services GmbH, een dochtermaatschappij van TRATON GROUP.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET PLATFORMGEBRUIK

(De "Algemene voorwaarden van het platform")

De Algemene voorwaarden voor het platformgebruik (AV) vormen een kosteloze raamovereenkomst tussen TB Digital Services GmbH en zijn gebruiker voor het gebruik van het RIO-platform op start.rio.cloud. Hierna vindt u het document in de taal van uw land.

Downloaden

CONTRACT VOOR OPDRACHTVERWERKING

In het Contract voor opdrachtverwerking zijn de verplichtingen van de partijen geregeld met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens van de opdrachtgever door de opdrachtnemer in het kader van de Algemene voorwaarden voor het platformgebruik. U bent verplicht het ondertekende Contract voor opdrachtverwerking terug te sturen naar TB Digital Services GmbH (zie het contract voor details).

Downloaden

PRIVACYVERKLARING

In verband met het gebruik van het RIO-platform en mogelijke diensten op dit platform verzamelen en verwerken wij verschillende persoonsgegevens die nodig zijn om de vastgelegde doelen te vervullen. In de privacyverklaring geven wij u informatie over de gegevens waarom het daarbij gaat, op welke wijze de gegevens worden verwerkt en welke rechten u hieromtrent hebt.

Downloaden

TECHNISCHE TOEGANGSEISEN

De technische toegangseisen beschrijven de technische voorwaarden die vereist zijn voor het gebruik van het RIO-platform alsmede voor de gebruikmaking van diensten op het RIO-platform.

Downloaden

OPENSOURCE-LICENTIES

De volgende opensource-licenties worden bij RIO gebruikt:

RIO Box
RIO-platform en RIO-diensten

Downloaden

OPENSOURCECODE VAN DE RIO BOX

Wij hebben de volgende code gebruikt voor de RIO Box:

Downloaden