Prestatiebeschrijving Geo

Algemene informatie

Geo is een uitbreiding van de wagenparkmonitor met het doel de klant een gedetailleerder overzicht te geven van de actuele posities van zijn voertuigen. Toegevoegd worden verdere functies zoals Point of Interest, Geofences en Routeplanning en een langere opslagduur van de gegevens.

Prestatieoverzicht

Nadat de voertuigen van het wagenpark in het RIO-administratiegedeelte op het RIO-platform zijn aangemaakt en de dienst Geo voor deze voertuigen via de Marketplace is gekocht, kunnen de volgende prestaties van Geo binnen de wagenparkmonitor worden gebruikt:

Functie / gegevens

MAN Truck

MAN Autobus

MAN Bestelwagens

Geen MAN voertuig (RIO Box in FMS-modus)

Voertuigen met hardware van derden

Actuele voertuigpositie 1x iedere 20 seconden met de volgende gegevens

 • Positie
 • Chauffeur
 • Kilometerstand
 • Snelheid
 • Tankniveau
 

X

X

X

X

Frequentie en gegevensset afhankelijk van de gebruikte hardware

Bij aansluiting

 • gegevensoverdracht aan derde systemen
 

X

X

X

X

X

Gegevensweergave

 • Keuze tussen kaart- en lijstweergave
 

X

X

X

X

X

Routeplanning

 • Start/doel-invoer door op adres te zoeken of via rechtsklikken op de kaart/het voertuig
 • Toevoegen van tussentijdse doelen
 • Ondersteuning van standaardformaten van vrachtwagens en klantspecifieke afmetingen
 • Met en zonder inachtneming van actuele/historische verkeersstoringen
 • Tolkostenberekening
 • Tot wel drie alternatieve routes
 

X

X

X

X

X

Ritgeschiedenis

 • Weergave van belangrijke gebeurtenissen: eerste/laatste positie, contact aan/uit, Geofence binnenkomst/vertrek, wisseling van chauffeur, passeren van grenzen, krachtafnemer (PTO) aan/uit, wegrijden, stoppen
 • Positieweergave
 • Resultaten in tabelweergave of kaart
 • Exportfunctie (CSV, Excel)
 • Uitbreiding van opslagduur en gegevenstoegang van dienst Essentials (zie Prestatiebeschrijving van Essentials) voor een periode van max. 25 maanden
 

X

X

X

X

X, wanneer ten minste positiegegevens beschikbaar worden gesteld

Point of Interest (POI) en Geofence

 • Klantspecifieke POI maken en weergeven
 • Ronde of polygonale Geofences maken en weergeven
 • Importfunctie voor POI’s en ronde Geofences via CSV
 • Filter voor voertuigen die in een Geofence-detailvenster op de kaart moeten worden weergegeven
 • MAN werkplaatsen en servicepartners als POI op de kaart
 

X

X

X

X

X, afhankelijk van de frequentie van hardware van derden

Verschillen in de gegevens- en functieomvang ten opzichte van de RIO-Box voor klanten met een in het voertuig ingebouwde TBM2 (Telematic Board Module 2):

 • Overdracht van de actuele voertuigpositie 1x per minuut, zonder de 2 aanvullende posities voor de ritgeschiedenis.
 • Alle hier niet genoemde gegevens en functies komen overeen met de prestatieomvang voor voertuigen met RIO Box.

Technische voorwaarden

MAN Truck

MAN Autobus

MAN Bestelwagens

Geen MAN voertuig (RIO Box in FMS-modus)

Gebruik van een RIO Box (de beschikbaarstelling hiervan maakt geen deel uit van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening)

X

X

X

X

Alternatief:

Gebruik van een TBM2 met geactiveerde dienst MAN Bridge, standaard ingebouwd of achteraf ingebouwd conform MAN technische informatie (beschikbaarstelling maakt geen deel uit van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening)

X

Voorwaarde: TBM2 met minstens softwareversie 3.2

Het voertuig moet voor de configuratie van de gegevensoverdracht via een radioverbinding bereikbaar zijn en succesvol geconfigureerd zijn. Het tot stand brengen van de radioverbinding is alleen bij ingeschakeld contact mogelijk.

Bij gebruik van een TBM2: Voor de inwerkingtreding van de dienst is het nodig dat het voertuig voor de vereiste configuratie via een radioverbinding bereikbaar is. Het tot stand brengen van de radioverbinding is alleen bij ingeschakeld contact mogelijk. De handmatige systeemomschakeling kan meerdere werkdagen in beslag nemen.

Voor voertuigen met hardware van derden geldt het volgende.

Voertuigen met hardware van derden

De gebruiker heeft de betreffende dienst van de derde geboekt, en diens Algemene voorwaarden voor dienstverlening geaccepteerd.

X

De gebruiker heeft de Mixed Fleet Bridge geboekt.

X

Voor het gebruik van Geo moet de werkplek als volgt zijn uitgerust:

 • Desktop computer (wordt niet door RIO beschikbaar gesteld) met een actueel besturingssysteem en een actuele versie van een moderne webbrowser.

Overige

De dienst Geo slaat de gegevens van het voertuig op vanaf de laatste activering van de dienst. Als de dienst tussentijds wordt gedeactiveerd, blijven de gegevens die tot dan zijn opgeslagen tot maximaal 25 maanden behouden – nieuwe gegevens in het kader van de dienst Geo worden niet gegenereerd en opgeslagen. Gegevens worden weer opgeslagen vanaf het opnieuw activeren van Geo.


Stand: 19-9-2022