Prestatiebeschrijving MAN eManager S

Algemene informatie

MAN eManager S is een dienst voor het laadbeheer, waarmee de gebruiker de vertrektijden voor zijn voertuigen van tevoren kan plannen. Met name bij extreme temperaturen en naargelang de behoefte kan de optionele klimaatregeling vooraf (het op temperatuur brengen) van de passagiersruimte door de klimaatregeling bijdragen aan het voorkomen van een afname van de resterende actieradius. Zo beschikt de autobus al bij vertrek vanaf het bedrijfsterrein over een passende temperatuur in de passagiersruimte.

Bij het laadbeheer kan de gebruiker kiezen tussen Direct laden en Timer-laden.

Bij Direct laden wordt het voertuig altijd opgeladen zodra het aan een laadzuil wordt gekoppeld en er stroom beschikbaar is. De gebruiker krijgt in het overzicht in het RIO-systeem te zien hoelang het voertuig na het koppelen aan een laadzuil nog wordt opgeladen tot het 100% van de acculaadtoestand bereikt.

Bij Timer-laden kan de gebruiker overeenkomstig zijn rijschema per voertuig verschillende vertrektijden opslaan. De eerstvolgende vertrektijd wordt naar het voertuig gestuurd. Als het voertuig aan een laadzuil is gekoppeld, start het laden automatisch op een optimaal tijdstip, zodat het voertuig op het vertrektijdstip bedrijfsklaar is. Indien het voertuig kort vóór het vertrektijdstip aan een laadzuil wordt gekoppeld, start het laden automatisch, maar het voertuig is dan mogelijk niet bedrijfsklaar op het gewenste vertrektijdstip. In dit geval krijgt de gebruiker onder andere de nieuwe, vertraagde vertrektijd te zien in het overzicht in het RIO-systeem. Nadat het opladen is beëindigd, wordt de eerstvolgende vertrektijd naar het voertuig gestuurd.

Als er tijdens Direct laden of Timer-laden een fout optreedt en het voertuig over deze informatie beschikt, krijgt de gebruiker dit te zien in het RIO-systeem.

Naast het laadbeheer krijgt de gebruiker belangrijke informatie te zien over de accu, zoals de laadstatus (Losgekoppeld, Verbonden, Laden, Opgeladen, Fout, Onbekend), de acculaadtoestand in % en de elektrische actieradius in km.

De volledige omvang van MAN eManager S is voor de MAN Lion’s City E beschikbaar, terwijl een gereduceerde functieomvang ook voor de MAN eTGE wordt aangeboden.

Voor de inwerkingtreding van de dienst is het nodig dat het voertuig voor de vereiste configuratie via een radioverbinding bereikbaar is.

Prestatieoverzicht

Nadat MAN eManager S succesvol is geactiveerd, kunnen de volgende prestaties van MAN eManager S afhankelijk van het voertuigtype worden gebruikt.

Functionaliteit/gegevens

Overzicht van alle elektrische voertuigen (waarvoor MAN eManager S is geboekt) van het wagenpark in een tabel met de volgende informatie:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Acculaadtoestand/State of Charge (SoC) in %
(frequentie: 5 min)

X

X

Geschatte resterende actieradius in km
(frequentie: 5 min)

X

X

De laadstatus (hoogspannings)accu per overtuig inzien:

Losgekoppeld (voertuig is niet gekoppeld aan laadzuil)

X

X

Verbonden (voertuig is gekoppeld aan laadzuil)

X

X

Laden (voertuig is gekoppeld aan laadzuil en wordt opgeladen)

X

X

Opgeladen (voertuig is gekoppeld aan laadzuil en het opladen is voltooid)

X

X

Fout (voertuig is gekoppeld aan een laadzuil, er is sprake van een laadfout)

X

-

Onbekend (de actuele laadstatus is onbekend)

X

X

Weergave van de resterende laadduur

X

-

Weergave van de opgeslagen, door het voertuig geaccepteerde laadconfiguratie

X

-

Weergave van de rijgereedheid na het beëindigen van het laadproces

X

-

De volgende voertuigfuncties worden door MAN eManager S bij overeenkomstige selectie in het RIO-systeem zelfstandig door uw voertuig geactiveerd:

instelling van de laadconfiguratie van de hoogspanningsaccu per voertuig in het RIO-systeem (Het voertuig wordt altijd opgeladen tot acculaadtoestand = 100%)

Bij selectie van de laadmodus:

  1. Direct laden
    Bij deze configuratie wordt het voertuig altijd opgeladen als het aan een laadzuil wordt gekoppeld en er stroom beschikbaar is
  2. Timer laden
    Bij deze configuratie kan de gebruiker meerdere timers aanmaken. Een timer omvat hierbij minstens een weekdag en precies één vertrektijd
X-

Bij selectie van de klimaatregelingsmodus:

Per voertuig kan de gebruiker de klimaatregeling vooraf (het op temperatuur brengen) van de passagiersruimte voor Direct laden instellen (aan/uit). Dit kan leiden tot een hogere energietoevoer van de laadzuil naar het voertuig.

X-

Voorwaarde gegevensoverdracht

MAN Lion’s City E

Als het voertuig niet de status "Contact aan" of "Opladen" heeft, kan het ca. om de 60 minuten nieuwe laadconfiguraties ontvangen. Hierdoor kan het nadat een laadconfiguratie naar het voertuig is verzonden maximaal 60 minuten duren tot het voertuig deze ontvangt en een terugmelding naar het RIO-systeem verzendt.

Indien bijv. door uitval van het netwerk het voertuig niet over een mobiele netwerkverbinding beschikt, kan een overdracht van de laadconfiguratie niet plaatsvinden. Een direct laadproces kan de gebruiker altijd, en dus ook in het bovenstaande geval, direct op het voertuig starten.

Informatie over de acculaadtoestand en de geschatte resterende actieradius wordt cyclisch met een frequentie van 5 minuten doorgegeven en in het RIO-systeem weergegeven. Alle andere informatie, zoals de laadstatus (Losgekoppeld, Verbonden, Laden, Opgeladen, Fout, Onbekend), de weergave van de rijgereedheid en de weergave van de resterende laadduur, wordt event-gebaseerd aan het RIO-systeem doorgegeven en weergegeven.

MAN eTGE

Het voertuig geeft de gegevens door als het contact aan is en er een mobiele netwerkverbinding bestaat.

Technische voorwaarden

Voor het gebruik van MAN eManager S moeten de voertuigen als volgt zijn uitgerust:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Gebruik van een RIO Box (de beschikbaarstelling hiervan maakt geen deel uit van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening)

X

-

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

-

ePTM (electric Power Train Manager)

X

-

Telematicamodule LINK 640 van Webfleet

-

X

Uitrusting van de werkplek van de gebruiker:

  • Desktop computer (wordt niet door MAN beschikbaar gesteld) met een actueel besturingssysteem en een actuele versie van een moderne webbrowser.

Stand: 19 september 2022