Prestatiebeschrijving MAN ServiceCare S

Algemene informatie

MAN ServiceCare S is een dienst voor proactief onderhoudsmanagement, die er door anticiperende planning en intelligente bundeling van komende onderhoudsafspraken voor zorgt dat uw voertuig altijd uitstekend is onderhouden. Dit resulteert in een maximale voertuigbeschikbaarheid, een hogere doorverkoopwaarde en het maakt uw dagelijks werk gemakkelijker. Hoe functioneert MAN ServiceCare S? Het door u gekozen servicenetwerk informeert u proactief over benodigd onderhoud en maakt samen met u een afspraak. Door een intelligent netwerk kan het servicepunt op ieder moment de toestand van uw voertuig inzien en u van dienst zijn – ongeacht waar uw MAN voertuig zich bevindt. Dat scheelt enerzijds administratief werk en vermindert anderzijds ongeplande stilstandtijden – voor een optimale beschikbaarheid van uw voertuig. Bovendien krijgt u altijd online inzage in de onderhoudsstatus, afspraken, te repareren componenten en schademeldingen (overdracht via MAN Driver-app).

Prestatieoverzicht

Nadat de voertuigen van het wagenpark in het RIO-administratiegedeelte op het RIO-platform zijn aangemaakt en de digitale diensten MAN ServiceCare S voor deze voertuigen via de Marketplace is gekocht, kunnen de volgende prestaties van MAN ServiceCare S voor de verschillende voertuigcategorieën worden gebruikt:

Functie / gegevens

MAN Truck

MAN Autobus

MAN Van (vanaf MJ 22)

Niet-MAN voertuig / MAN Van (vóór MJ 22) (RIO Box in FMS mode)

Basisgegevens in

MAN ServiceCare

  • Voertuiggegevens
  • Servicecontracten
  • Garantieverlengingen
  • Dienstboeking MAN ServiceCare
  • Werkplaats-toewijzing

X

X

X

Niet beschikbaar

Berichten via telefoon/e-mail over aanstaande onderhoudsafspraken van uw MAN voertuig van MAN T&B of de geselecteerde erkende MAN werkplaats

X

X

X

Overzicht van de onderhoudsstatus van de aangemelde MAN voertuigen en weergave van de volgende geplande werkplaatsafspraak incl. de te repareren componenten

X

X

X

Niet beschikbaar

Lijst met de schademeldingen uit de MAN Driver-app (gemeld door de bestuurder) waaronder doorverwijzing naar de geselecteerde stamwerkplaats.

Nieuwe en gearchiveerde meldingen kunnen worden ingezien

X

X

X

De toegewezen werkplaats wordt geïnformeerd en ontvangt onderhoudsrelevante gegevens,
bijv. contactgegevens van de klant, voertuigidentificatienummer, onderhoudsgegevens, vulniveaus, bandenspanningen (bij voertuiguitvoering met controle bandenspanning), remvoeringen

X

X

Gedeeltelijk beschikbaar (behalve bandenspanning en remblokken)

De toegewezen werkplaats wordt geïnformeerd en ontvangt doorgestuurde diagnosegeheugenmeldingen
(DTC = Diagnostic Trouble Code) inclusief het soort fout en mogelijke indicatoren

X

X

X

(Waarschuwingsinstructies)

Klantspecifieke onderhoudscomponenten kunnen door de toegewezen werkplaats worden aangemaakt en er kunnen vervaldata voor worden bepaald

X

X

X

Weergave van de accustatus bij elektrische MAN bussen (OK, waarschuwing, kritiek)Niet beschikbaarXNiet beschikbaarNiet beschikbaar

Voorwaarde gegevensoverdracht

De onderhouds- en overige toestandsgegevens worden eenmaal per dag doorgegeven en in de Cloud opgeslagen. Altijd wordt de meest actuele beschikbare stand getoond. Voor de overdracht van de voertuiggegevens is het noodzakelijk dat het contact van het voertuig aan en de motor uit is. Deze toestand moet enkele seconden aanwezig zijn, zodat de initialisering van de stuurapparaten en zodoende de signaaltransmissie kunnen plaatsvinden. Bovendien moet een mobiele netwerkverbinding tussen de RIO-zendeenheid en het platform aanwezig zijn.

Technische voorwaarden

Voor het gebruik van MAN ServiceCare S moeten de voertuigen als volgt zijn uitgerust:

MAN Truck

MAN Autobus

MAN Van (vanaf MJ 22)

Niet-MAN voertuig / MAN Van (vóór MJ 22) (RIO Box in FMS mode)

Gebruik van een RIO Box/ OCU3 (de beschikbaarstelling hiervan maakt geen deel uit van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening)

X

X

X (OCU3)

X

Alternatief: Uitvoering van het voertuig met PTM Step2 of hoger (PTM – Power Train Manager).

X

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

X

Voor het gebruik van MAN ServiceCare S moet de werkplek als volgt zijn uitgerust:

  • Desktop computer (wordt niet door RIO beschikbaar gesteld) met een actueel besturingssysteem en een actuele versie van een moderne webbrowser.


Overige

Opdat de dienst kan worden uitgevoerd, is het in het kader van de activering verplicht dat de gebruiker aan elk voor de dienst geselecteerd MAN voertuig een contactpersoon incl. contactgegevens (aan de kant van de gebruiker) toewijst, en een geautoriseerde erkende MAN werkplaats (een werkplaats die deel uitmaakt van het MAN After Sales-netwerk) waar de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zullen worden. De gebruiker kan de toegewezen contactpersoon incl. contactgegevens en de erkende MAN werkplaats voor elk voertuig ook achteraf bewerken of wijzigen. Aan een MAN voertuig kan slechts één erkende MAN werkplaats worden toegewezen. De dienst MAN ServiceCare S kan uitsluitend via erkende MAN werkplaatsen worden geleverd.

Daarbij kan de klant iedere werkplaats bezoeken die zich in een land bevindt waarin MAN ServiceCare S beschikbaar is. Afhankelijk van het voertuigtype kan de keuze van de erkende MAN werkplaatsen beperkt zijn.

Afhankelijk van het voertuigtype, de voertuigconfiguratie en de desbetreffende Telematic Board Module ("TBM") worden de gegevens eventueel niet of slechts beperkt weergegeven. Met een Telematic Board Module is ofwel de RIO Box of OCU3 Box bij de MAN Van bedoeld. Naast de erkende MAN werkplaats heeft de betreffende landelijke MAN distributeur ten behoeve van de kwaliteitsborging van de dienst MAN ServiceCare S inzicht in de gegevens.

MAN ServiceCare is beschikbaar in de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Zwitserland, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Hongarije, Cyprus, Zuid-Korea, Verenigd Koninkrijk.


Stand:


13.10.2023