Prestatiebeschrijving Perform

Algemene informatie

Perform biedt de klant een gedetailleerder overzicht van de gegevens over het voertuiggebruik. Daarbij komen verdere functies, zoals een bestuurdersbeoordeling, een analyse van de snelheidscategorieën of het brandstofverbruik.

Prestatieoverzicht

Nadat de voertuigen van het wagenpark in het RIO-administratiegedeelte op het RIO-platform zijn aangemaakt en de dienst Perform voor deze voertuigen via de Marketplace is gekocht, kunnen de volgende prestaties van Perform binnen de gebruiksanalyse voor de volgende voertuigcategorieën worden gebruikt:

Functie / gegevens

MAN Truck

Bus

MAN Van
(RIO Box in de FMS-modus)

Geen MAN voertuig
(RIO Box in de FMS-modus)
[2]

Coach
(MAN & Neoplan)
MAN InterCity &
MAN City

Overdracht van de actuele gebruiksgegevens 1x per 15 minuten

X

XX

X

X

Opslagduur van de gegevens in geaggregeerde vorm [1]

X

tot 25 maanden10 dagen

X

X

Rempedaal beoordeling

X

XNiet
beschikbaar

X

X

Gaspedaal beoordeling

X

XNiet
beschikbaar

X

X

Overspeed beoordeling

X

XNiet
beschikbaar

Niet beschikbaar

X

Remmen op de motor beoordeling

X

XNiet
beschikbaar

Niet beschikbaar

X

Cruise control beoordeling

X

XNiet
beschikbaar

X

X

CO2-emissie

X

XX

X

X

Gemiddeld operationeel verbruik

X

XX

X

X

Gemiddeld operationeel verbruiksbereik

X

XX

Niet beschikbaar

X

Gemiddeld rijverbruik

X

XX

X

X

Gemiddeld stilstandverbruik

X

XX

X

X

Gemiddeld totaalgewicht

X

Niet
beschikbaar
X

Niet beschikbaar

X

Gemiddelde snelheid

X

XX

X

X

Efficiëntie

X

Niet
beschikbaar
Niet
beschikbaar

Niet beschikbaar

X

Gebruiksdagen

X

XX

X

X

Inzetverbruik

X

XX

X

X

Traject

X

XX

X

X

Rijtijd

X

XX

X

X

Motorwerkingstijd

X

XX

X

X

Stilstandtijd

X

XX

X

X

Wagenparkanalyse

X

XTen dele
ondersteund

X

X

Rijanalyse

X

XTen dele
ondersteund

X

X

Gebruiksgegevens download

X

XNiet
beschikbaar

X

X

Zwaarte van het gebruik

X

X

X

X

Soort toepassing

X

X

X

X

Verkeer

X

X

X

X

Hoogteprofiel

X

X

X

X

 

In het kader van de verwerking van de in tabelvorm weergegeven informatie geldt het volgende:

 • Er worden persoonsgegevens met betrekking tot de rijstijl van een bestuurder (bestuurdersnaam en bestuurderskaart-ID) voor verschillende beoordelingscategorieën opgeslagen en verwerkt en hieruit worden deelbeoordelingen en een totale beoordeling vastgesteld
 • De deelbeoordelingen vinden plaats voor
  • Rijden met remmen op de motor
  • Gebruik van de remsystemen
  • Rijden met oneconomische snelheid
  • Gebruik van het gaspedaal resp. kickdown
  • Gebruik van de cruise control
 • Er kunnen voor verschillende bestuurders met betrekking tot de rijstijl (deelbeoordeling of totale beoordelingen) vergelijkingen worden gemaakt
 • De gegevens worden in de frontend weergegeven en kunnen als Microsoft Excel-bestand of Adobe PDF-bestand worden geëxporteerd of afgedrukt
 • Vooraf gedefinieerde rapporten (reports) kunnen tijdgestuurd en handmatig worden gegenereerd. Er bestaat een downloadmogelijkheid voor actuele en historische rapporten.
 • De beoordelingen kunnen voor de bestuurder voor het gebruik in MAN voertuigen toegankelijk worden gemaakt door middel van de "MAN Driver App"; daartoe moet de wagenparkbeheerder de bestuurder uitnodigen. De bestuurder moet zich op het RIO-platform registeren en de overeenkomstige mobiele app op zijn mobiele telefoon installeren
 • Bij voertuigen die niet van MAN zijn (“FMS-truck”) moet de zogenoemde “FMS-interface” (Fleet Management System) aanwezig en geactiveerd zijn conform “Handleiding voor inbouw achteraf RIO Box (TBM 3)”; details over FMS kunt u vinden op de website fms-standard.com.
 • De beoordeling (deel- en totale beoordeling) en de zwaarte van het gebruik zijn eigen oplossingen van MAN en dus niet genormeerd. Beoordelingen en zwaarte van het gebruik zijn zodoende niet vergelijkbaar met gebruiksanalyses van andere fabrikanten
 • De bestuurdersbeoordeling en de zwaarte van het gebruik kunnen slechts een trend weergeven en zijn voor een deel subjectief
 • De omstandigheden en zodoende ook de zwaarte van het gebruik zijn afhankelijk van onder andere de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens van een externe dienstverlener en kunnen regionaal verschillen
 • Niet alle relevante randvoorwaarden, zoals voertuigtype, weersomstandigheden of rol- en luchtweerstand worden in beschouwing genomen

 

Technische voorwaarden

MAN Truck

Bus

MAN Van

Niet van het merk MAN (RIO Box in FMS-modus)

Coach
(MAN & Neoplan)
MAN InterCity &
MAN City

Gebruik van een RIO Box (de beschikbaarstelling hiervan maakt geen deel uit van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening)

X

X

X

X

X

Voor op de bestuurder gebaseerde prestatieanalyse: ingebouwde, digitale tachograaf DSRC

X

XDe dienst is voor deze
voertuigcategorie niet beschikbaar

X

X

Voor het gebruik van Perform moet de werkplek als volgt zijn uitgerust:

 • Desktop computer (wordt niet door MAN beschikbaar gesteld) met een actueel besturingssysteem en een actuele versie van een moderne webbrowser.

Anders

 • De dienst Perform slaat de gegevens van het voertuig op vanaf de laatste activering van de dienst. Als de dienst tussentijds wordt gedeactiveerd en weer geactiveerd, zijn de gegevens alleen vanaf het nieuwe activeringstijdstip beschikbaar
 • De chauffeursbeoordeling vereist een eenduidige toewijzing van voertuig aan chauffeur, hiervoor moet:
  • De te beoordelen chauffeur d.m.v. een bestuurderskaart vanaf het starttijdstip van de analyse zijn aangemeld ("kaart ingestoken")
  • Aan het einde van de analyseperiode de te beoordelen chauffeur de bestuurderskaart correct afmelden ("kaart uitgetrokken")
  • Bij het aan- en afmelden moet erop worden gelet dat het contact van het voertuig is ingeschakeld en de RIO Box daarmee bedrijfsklaar is. Bovendien moet een mobiele netwerkverbinding tussen de RIO Box en het portaal aanwezig zijn. Deze toestand wordt door een permanent groen brandende lichtdiode aangegeven
 • Bij FMS-voertuigen: Afhankelijk van de voertuigfabrikant, het modeltype, de uitrusting en de voertuigconfiguratie worden de voor de analyse benodigde signalen van de FMS-interface mogelijk niet of niet volledig overgedragen; in dat geval kunnen er beperkingen ontstaan bij de vaststelling van de deel- en totale beoordelingen. Neem vóór de boeking contact op met uw contactpersoon via aftersales@rio.cloud

[1] De gegevens zijn beschikbaar voor maandelijkse evaluaties

[2] Bij FMS-voertuigen: Afhankelijk van de voertuigfabrikant, het modeltype, de uitrusting en de voertuigconfiguratie worden de voor de analyse benodigde signalen van de FMS-interface mogelijk niet of niet volledig overgedragen; in dat geval kunnen er beperkingen ontstaan bij de vaststelling van de deel- en totale beoordelingen


Stand: 19 september 2022